Antistatické podlahy - ESD podlahy

Antistatické a elektrostaticky ESD vodivé podlahy, k čemu a proč jsou zapotřebí

K čemu slouží, jaké je jejich hlavní použití. Kam se pokládají nejčastěji antistatické podlahy a proč?
Na všechny tyto otázky zde zanedlouho najdete odpovědi, včetně ukázky jak se taková antistatická podlaha pokládá a svařuje.

Ruční frézování antistatické podlahy Lepení antistatické podlahy Po prvním seříznutí sváru za tepla

K tomu aby jsme udělali antistatickou nebo elektrovodivou podlahu, nám nestačí jí mít, musíme použít i speciální vodivé lepidlo, penetraci, která do jisté míry nahrazuje měděné pásky. 

Je rozdíl jestli budeme dělat podlahu antistatickou nebo elektrostaticky vodivou.

 

 
Svářečka na spoje za tepla Svařování antistatického PVC  

Realizace provedla firma Truhlářství a podlahářství Vladimír Nedvěd z Liberce.

www.truhlarstvinedved.cz ,      email: truhlarstvinedved@gmail.com     mobil: 608 818 109

Jak se pokládá antistatická podlaha Fatra čtverce antistatik

Na vystěrkovaný podklad se nanese vodivá penetrace, která nahrazuje měděné pásky. Penetrace Profilep PEV 2003 černé barvy. K lepení antistatické podlahy použijeme Profilep PVC 250 EV - vodivé lepidlo na PVC. 

Po nalepení antistatických čtverců Fatra se podlaha zaválcuje přítlačným válcem, profrézují se spoje na svařovací šňůru a za tepla se podlaha zavaří.

Antistatické a elektrovodivé podlahy z PVC se používají v prostředích, kde je potřeba řídit statickou elektřinu a minimalizovat riziko statického výboje. Tyto podlahy jsou běžně instalovány v průmyslových objektech, laboratořích, čistých místnostech, zdravotnických zařízeních, elektronických a výrobních závodech, serverovnách a dalších prostředích, kde se manipuluje se citlivými elektronickými součástkami, zařízeními nebo chemikáliemi.

Antistatické podlahy z PVC mají za úkol omezit statický náboj na povrchu podlahy a zabránit jeho přenosu na citlivé součásti nebo osoby. Elektrovodivé podlahy z PVC jsou navrženy tak, aby umožňovaly řízený odvod statické elektřiny do uzemnění.

Tyto podlahy se obvykle pokládají profesionálními firmami, které mají zkušenosti s instalací podlah a dodržují příslušné normy a postupy. Je důležité, aby byla podlaha správně připojena k uzemnění, aby byla dosažena požadovaná antistatická nebo elektrovodivá vlastnost.

Antistatické a elektrovodivé podlahy jsou zejména vhodné v prostředích, kde je důležitá ochrana proti statické elektřině, která by mohla poškodit elektronická zařízení, způsobit výbuchné atmosféry nebo ohrozit citlivé procesy nebo lidi. Jsou zvláště užitečné v průmyslových odvětvích, jako je elektronika, farmacie, výroba polovodičů, chemický průmysl, optika a další.

Údržba antistatických a elektrovodivých podlah z PVC je obvykle poměrně jednoduchá. Je důležité pravidelně udržovat podlahu čistou a odstraňovat nečistoty, které by mohly ovlivnit její vodivost. Podlahu je možné čistit suchým nebo vlhkým mopem, případně použít vhodné čistící prostředky doporučené výrobcem. Je také důležité dodržovat pokyny pro údržbu poskytnuté dodavatelem podlahy.

Videopodlahy.cz jsou proškolený na realizaci antistatických a elektrovodivých podlah. Nabízejí renovace ESD (Electrostatic Discharge) podlah, což znamená obnovu a opravu stávajících antistatických podlah, aby zůstaly plně funkční a splňovaly požadované normy a specifikace. Pokud máte zájem o tyto služby, je vhodné se obrátit na Videopodlahy.cz a konzultovat s nimi vaše konkrétní potřeby a požadavky.

 

 

23752 Zobrazení - Vytvořeno: 28.6.2013 • naposledy editováno: 10.7.2023
Pomozte nám zvýšit dosah našich článků sdílením. Děkujeme.

Komentáře