Podlahové topení nátopná zkouška

Než se začnou dělat jakékoliv podlahářské úpravy na podlaze, kde je instalováno podlahové topení je potřeba udělat natopení podlahy a to v každém případě, ať je nášlapná vrstva z čehokoliv.

 

 

 

Není-li dosaženo potřebné zbytkové vlhkosti nesmí se pokračovat v podlahářských pracích, nivelování, lepení podlahových krytin, pokládání dlažeb a pod..

O průběhu topné zkoušky musí být vystaven protokol. Nátopnou zkoušku může udělat topenářská firma ve spolupráci s investorem, správcem, ale vždy musí být podepsán určenou zodpovědnou osobou, která se na nátopné zkoušce podílela. Podlahář nesmí zahájit podlahářské práce, dokud naměřené hodnoty nesplňují požadavky normou ČSN 744505 podlahy a společná ustanovení a neobdrží kopii protokolu o nátopné zkoušce. Pro případné pozdější reklamace doporučuji uschovat.

Pokládáte na podlahové topení podlahy na plovoucí způsob? 
Nezapomeňte na kvalitní kročejovou podložku, která dobře vede teplo.

Vhodné podložky na podlahové topení TUPLEX Overlap a IZOFLOR Thermo.

 

      Vlado Ďuriš, podlahové topení - moje zkušenosti 

V tomto příspěvku bych chtěl popsat pár postřehů a mých zkušeností z praxe při aplikaci stěrkových hmot a dalším lepení podlahových krytin na podklad ve kterém je zabudované podlahové topení.

 

Na tuto myšlenku mě přivedla tabulka, nebo lépe diagram nátopné zkoušky, kterou vložil na stránky Videopodlahy.cz Pepík Voborník. Tento diagram je jedna z nejdůležitějších věcí týkajících se zpracování podkladu s podlahovým topením. Týká se cementových potěrů a bez jeho provedení prakticky nejde pokračovat v dalších úkonech. Samozřejmě tak jako u všeho se hned ze všech stran republiky ozvou příklady typu-já jsem nic takového nedělal a vše je v pořádku. Na tento typ odpovědí já již prakticky ani nereaguji. Za poslední roky jsem se setkal s takovým množstvím poučení chtivých podlahářů (profesionálů), který se snaží všechny úkony dodržovat a jsem na ně neuvěřitelně a nepopsatelně pyšný, že odpověď výše popsaného typu je pro mne velmi neprofesionální a lajdácká.

 

Rád bych ještě upozornil na podlahové topení v AFE. / anhydritové potěry /

Velmi často se setkávám s těmito podklady a velmi často se setkávám i s chybami při jejich zpracování.

Ideální stav je dostat se na takový podklad tak týden, až dva po jeho aplikaci. Ideální stav je když máte štěstí na aplikační firmu, která ukládala AFE a do týdne odstranila první šlem (sintr). Ideální stav je když má taková firma člověka, který upozorní investora na nutnost provedení nátopové zkoušky. Já vím, chtěl bych toho moc.

Takže jsem se dostal na stavbu po půl roce od aplikace AFE. Po měsíci začal investor topit, a co se stalo? Aplikační firma, která měla strhnout první sintr, tak neučinila a povrch AFE je jako led. Hladká,lesklá a tvrdá. Investor se chce za týden nastěhovat a má vybrán celoplošně lepený vinyl a celoplošně lepenou dřevěnou podlahu. Dobrá zpráva je že vinyl je Design Line a dřevo je Esco a vše si zarezervoval u firmy Supellex, materiál je připraven.

První otázka na investora je kde má kotel. Máte-li štěstí, ukáže vám ho. Máte-li ještě větší štěstí tak ten kotel funguje. No, a když mi investor řekne, že má provedenou nátopovou zkoušku - zázrak.

Zpět do reality. Zkontroluji odbroušení AFE. Tento musí být odbroušen až na plnivo a toto musí být vidět všude stejně. Pokud tak není učiněno, učiním tak sám. Zároveň si zkontroluji vlhkost podkladu. U AFE s podlahovým topením musí být maximálně do 0,3 % (hmotnostních). Pokud není, zeptám se investora na provedení nátopové zkoušky. V případě negativní odpovědi mu doporučím kontaktovat firmu, která aplikovala AFE. Tato mu musí poskytnout info o způsobu provedení této zkoušky. Pokud tato firma již neexistuje, nebo nekomunikuje, je dobré alespoň znát výrobce AFE a najít si jeho stránky na internetu. Na těchto si najdete info (technický list výrobku) jak se má provést zkouška. Většinou se jedná o postupné zvedání teploty v AFE a to pěti stupních do teploty 35-40 stupňů, kdy se tato teplota drží zhruba po dobu týdne. Potom se postupně snižuje až do vypnutí.

Podklad je vybroušen, vysát, nátopová zkouška provedena a vlhkost podkladu je do 0,3%.

Dodržte dilatační spáry u zdí a v ploše. U AFE se obvykle nedělají pracovní (smršťovací) spáry. Proto ty spáry, které tam najdete, jsou konstrukční a ty se musí přenést až do povrchu podlahoviny. Vše co je jinak jde jako riziko za investorem a vy ho musíte na tyto skutečnosti upozornit.

Na penetrování AFE já osobně používám penetraci Chemos PE 204koncentrát. Tuto si naředím poměrem 1:1. V případě použití Chemos PE 406, anebo Chemos PER 210 tyto již neřeďte. V každém případě provedu penetrování válečkem, který je schopen nanést 200-300gramů penetrace na 1m2. První penetrování můžu provést ještě při zapnutém podlahovém topení, ale po ukončení penetrování již topení vypínám. Zároveň si dám do prostoru teplovzdušný ventilátor, který mi zabezpečí teplotu 15-18 stupňů v místnosti. Jedná se o to, že v těchto domech bývá jako jediný zdroj tepla právě podlahové topení a když je toto vypnuté a hlavně v zimním období bývá nízká teplota velký až nepřekonatelný problém.

Druhý den aplikuji ještě jednu vrstvu penetrace a tuto nechám vyschnout tak 1-2 hodiny. Poté vylívám stěrku. Většinou se na AFE aplikují 4mm stěrky což bývá dostatečné množství. Já používám samonivelační hmotu Chemos Standard 30 / nemá žádné pnutí. Dodržte přesné dávkování vody 6l na 25kg nivelace. Je to důležité, aby nivelace neměla pnutí. / Upozornění-ventilátory nikdy nedávejte na zem. Mohlo by se vám stát, že si nepřiměřeně prohřejete podklad a stěrka by vám mohla nepřirozeně schnout a mohlo by dojít k jejímu poškození. To stejné platí i při lepení podlahovin. Ideální stav je postavit ventilátory na parapet okna, potažmo na židli.

Stěrku nechávám vyschnout tak dva až tři dny. V zimě používám velké pomocníky-odvlhčovače. Důvody jsou asi všem jasné. Nemožnost ale zároveň nutnost větrání a odvádění vlhkosti z místnosti.

Po domluvě s investorem tento zapne po zhruba třech až čtyřech dnech (po vyschnutí stěrky) podlahové topení, ale vždy na minimální možnou teplotu. Po 24hodinách zvedne teplotu o 3-5 stupňů. Doporučuji toto provést ještě jednou a potom postupně stahovat teplotu až do vypnutí podlahového topení.

Další den se může začít lepit podlahová krytina a to opět za přítomnosti zapnutých teplovzdušných ventilátorů a vypnutém podlahovém topení. Po nalepení nechávám lepidlo vyzrát ještě tři až čtyři dny bez podlahového topení. V tomto období musí neustále fungovat ventilátory, tak aby teplota neklesla pod 18 stupňů. Po čtyřech až pěti dnech doporučím investorovi pomalu spouštět podlahové topení a to opět velmi pomalu a opatrně, atd. atd. atd.

Důležité je dělat všechno pomalu a opatrně.

Vlado Ďuriš technický poradce Chemos

Podlahové topení

Podmínky pro dřevěnou podlahu

Podklad musí být odizolovaný, aby teplo neutíkalo do konstrukce, rovný, tvrdý a suchý. U betonových podlah by se nemělo překročit 1,8 %, u anhydritových podlah pak 0,3 % zbytkové vlhkosti v betonu, měřeno CM metodou. V provozu nesmí teplota podkladu překračovat cca 28 ˚C. Pro kontrolu se do podkladu umísťují teplotní čidla, která indikují případné přetopení podlahy. Samozřejmostí musí být regulovatelnost topného systému. Rovněž je důležité, aby byl dodržen a písemně potvrzen náběhový diagram topení. Teprve potom se podlaha pokládá, buď celoplošným lepením, nebo jako plovoucí. Komfortnější je první způsob, k lepení je však třeba použít lepidlo určené výrobcem k instalaci na podlahové topení. Parkety se pokládají při teplotě podkladu od 18 ˚C a relativní vzdušné vlhkosti nižší než 65 %. Při pokládce plovoucím způsobem se používá paro nepropustná fólie a speciální protihluková podložka na podlahové topení, například Izofloor Thermo, Tuplex apod. Dostatečnou pozornost je třeba věnovat výběru samotné podlahy. Ne každá dřevina, ne každý rozměr je vhodný. Masivní dřevěné prvky by do tloušťky do 15 mm a šířku do 12 cm, z hlediska tvarové stability se uvádí nejvhodnější šířka pro klasické parkety do 7 cm, pro mozaikové parkety tloušťka 8 mm a šířka maximálně 22 mm. Nevhodné jsou palubky širší než 80 mm. Velkou roli hraje poměr šířky a tloušťky. Tenké a současně široké profily s tangenciálním průběhem letokruhů mají tendenci se prohýbat, vznikají korýtka nebo vyboulení, případně se tvoří nadměrné spáry. Průmyslová mozaika, neboli kantovka obvyklé tloušťky 22 mm není vhodná kvůli vysokému tepelnému odporu a nebezpečí tvorby skupinových spár. Naopak velmi stabilní profil a nízký tepelný odpor vykazuje průmyslová mozaika poloviční tloušťky. Tzv. lamparkety se na podlahové topení nehodí kvůli nevhodnému poměru šířky a tloušťky. Dobrou variantou je použít třívrstvou podlahu, která je stabilnější a pracuje méně než masivní podlahy. Na trhu je jich dostatečný výběr, ne každá tato podlaha se ale na podlahové topení hodí. Typy vhodné pro toto využití výrobci označují. Kromě obvyklé vícevrstvé konstrukce z různých dřevin jsou k dispozici i podlahy složené z několika vrstev stejné dřeviny. Ty lépe odolávají změnám teplot a vlhkosti, protože všechny vrstvy na ně reagují stejně. O tom, které dřeviny jsou vhodné na podlahové topení, se v žádné normě nedočtete. Standardně se za vhodný považuje dub a dřeviny s obdobnými dilatačními vlastnostmi.

 

48523 Zobrazení - Vytvořeno: 5.1.2013 • naposledy editováno: 30.9.2020
Pomozte nám zvýšit dosah našich článků sdílením. Děkujeme.

Komentáře

avatar

Jíra

0 0
15:48 - 3.2.2022

Dobrý den, rád bych se zeptal zda je zapotřebí i u podlahového topení - elektrické (rohože ne teplovodní) topná zkouška a dokumentace - protokol o topné zkoušce pro podlaháře? Děkuji za odpověď.

avatar

VIDEOPODLAHY.cz

0 0
18:19 - 3.2.2022

Ano, pokud je topení zalité v potěru, je to nutné.

avatar

Josef Hanousek

18 0
12:28 - 25.5.2014

Pátý den postupně natápím podlahu 22,0 m2(anhydrit) a nemohu docílit toho, aby teplota vody na zpátečce z podlahy (má cca 20 st.C) se zvyšovala (oproti prvním dnům) i když přidám nakotli na 60 st.C. Všechny topné prvky v domě (RD)jsou uzavřeny - kromě podlahy po rekonstrukci v OP, teplota vzduchu je 22-25 st.C, vlhkost zatím neklesla pod 65%. Zavírám a otvírám okna - větrám. Přes noc snižuji teplotu nátop. vody na kotli na cca 40 st.C - nechávám pootevřené okno - kde dělám chybu?

avatar

Luděk Sýkora

5 1
13:07 - 9.9.2013

Zdravým všechny, a zároveň žádám o radu. Sháním informace o tzv. tepelných plombách, které se používají při instalaci podlah při použití podlahového topení. Zajímám se o to kde nakoupit a kdo je vyrábí. Předem děkuji. Prosím pište na email vincentlou@seznam.cz

avatar

videopodlahy

4 0
09:17 - 10.9.2013

Tepelné plomby se dají koupit u firmy Supellex www.supellex.cz poptávku můžete poslat na supellex@supellex.cz

avatar

Fojtl zdeněk

10 0
13:16 - 12.6.2013

doporučím investorovi..... doporučovat se dá, otázka jak s tím investor naloží.. většinou si umí až je pr... stěžovat. příklad? zima nemůže jet podlahovka zapnu ventilátor.. nechte ho jet ať je teplo.. zapomenu tam telefon vracím se po hodině--a ventilátor je vypnutý.. Proč jste to vypl? Žralo by to moc elektriky... Takže doporučit určitě ale člověk nemuže na těch stavbách spát aby ty LIDI hlídal.. chtělo by to všeobecný přehled lidí, že to dělají odborníci a že co řeknou je pravda a je nutné.. ne si dělat co se líbí jim.(vypínat topení, větrat kdy se nemá atd atd.) ale následky ať nesou jiní...

avatar

Patrik

1 0
19:17 - 10.2.2013

Bylo me receno(a nekolikrat potvrzeno),ze pokud anhydrit neobsahuje podlahove topeni,je pripustna vlhkost az 0,5% CM

avatar

videopodlahy

3 0
20:53 - 10.2.2013

Ano to je pravda Patriku. Bez topení do 0,5 CM. Na této stránce se řeší s podlahovým topením, proto tam je psáno do 0,3 CM. Ale jinak dobrá poznámka. Aspoň někdo ví o čem je řeč a zná hodnoty. .-)

avatar

Patrik

3 0
15:39 - 11.2.2013

Ok.Omluva.Nekdy moc do vseho strkam nos.

avatar

videopodlahy

1 0
19:46 - 11.2.2013

To je OK¨. Já říkám raději se pídit po informacích dopředu a né až je průsvih .-)