Pojďme si trochu popovídat, jak to s těmi podlahy je.

Vítáme vás u dnešního webináře, jehož tématem jsou „Chyby a vady podlahových konstrukcí“.

Podlahu lze v duchu normy definovat jako sestavu podlahových vrstev uložených na nosném podkladu. 

Úskalí s sebou nese již výběr a aplikace podlahových potěrů. Pravidelnou otázkou je i nutnost či naopak možnost absence vyrovnávacích vrstev, které jsou běžně zhotoveny ze samonivelačních hmot. A následuje správný výběr a pokládka vhodné nášlapné vrstvy, tedy podlahové krytiny. Bude to dlažba, vinyl, klasické PVC, koberec, dřevěná podlaha nebo například epoxidový nátěr? Pokud k tomu ještě připočteme další pojmy jako podlahové topení, dilatace, zbytkové vlhkosti a tak dále, je jasné že se nám tvoří poměrně obsáhlá množina různých skladeb, které s sebou nesou i značné množství otázek a případných chyb a vad. A právě na ty nejčastější bude program dnešního webináře hledat odpovědi a řešení.

 

Natočeno v AZ promo

Pavel Svatoš – market manager divize Weber
Michal Zajíc – product manager divize Weber
Josef Voborník - prezident Cechu podlahářů ČR, VIDEOPODLAHY.cz 

 

 1. Pojďme se hned na začátek definovat, co podlahu samotnou tvoří, tedy kde vlastně samotné chyby a vady hledat?

ČSN 744505 – Podlahy společná ustanovení
Podlaha je sestava podlahových vrstev (souvrství) uložených na nosném podkladu a zabudovaných podlahových prvků, dilatačních a pracovních spár, které společně zajišťují požadované funkční vlastnosti podlahy.

 1. Pokud takovou definici převedeme do konkrétnější skladby souvrství, můžeme konkretizovat jednotlivé vrstvy, které podlahu obvykle tvoří?
 • Nosná konstrukce – základová deska, strop, upravené podloží…
 • Hydroizolace, tepelná izolace, zvuková izolace…
 • Podlahový potěr se zvoleným pojivem (s podlahovým vytápěním nebo bez něho)
 • Vyrovnávací samonivelační stěrka
 • Lepidlo na podlahové krytiny
 • Nášlapná vrstva – podlahová krytina

Chyby a vady nosných konstrukcí jsou spíše otázkou pro statika, izolace všech druhů je vesměs projektová záležitost, proto se dnes zaměříme především na vrstvy od podlahových potěrů výše.

 1. Pojďme tedy k podlahovým potěrům. Jaké nejčastější problémy jsou na stavbách spojeny právě s potěry?

V jistém slova smyslu může vlastně být problém již samotný výběr podlahového potěru. Vybrat cementový nebo anhydritový? To má následný vliv na další používané materiály, ale hlavně na časy potřebné pro vyzrávání jednotlivých kategorií. Pragmaticky řečeno, každá z těchto technologií má svoje pro i proti.

 1. Jaké jsou tedy výhody či nevýhody cementových oproti anhydritovým podlahovým potěrům?
 • Cementové potěry
  • výrazně dříve vyzrávají na normou požadované zbytkové vlhkosti před kladením dalších vrstev. Při normálních podmínkách a tloušťkách obvykle 28 dní. Anhydritové potěry vyžadují cca. až trojnásobné časy pro vyzrání
  • Hodí se do vlhkých suchých prostor
  • Lze je navrhnout na vyšší mechanické vlastnosti
 • Anhydritové potěry
 • Vyzrávají prakticky bez napětí
 • Obvykle o něco menší samonosné tloušťky, tedy méně staticky namáhají nosné konstrukce
 • Pozor při lepení dlažby – nutno používat lepidla s odolností síranové korozi

 

 1. Pokud jsem správně pochopila, tak velkým zdrojem problémů podlahových potěrů může být jejich nedostačené vyzrání na příslušné zbytkové vlhkosti?

Ano, zbytkové vlhkosti definuje ČSN 74 45 05 – Podlahy, společná ustanovení – tabulka vlhkostí, komentář.

 • maximální zbytkové vlhkosti podkladních vrstev udává ČSN 74 45 05 – Podlahy – společná ustanovení
 • Vlhkosti jsou rozdílné pro potěry pojené cementem a potěry na bázi síranu vápenatého
 • Požadované vlhkosti jsou rozdílné i podle toho, zda je v podlahovém souvrství zakomponováno podlahové topení či nikoli

Otázka uzavírání vlhkosti v potěrech – kdy ano, kdy ne...

 1. Jak vlastně správně určit zbytkovou vlhkost podlahového potěru?
 • Dle požadavků ČSN 74 45 05 – gravimetrická metoda
 • Alternativně norma doporučuje karbidovou metodu – CM metr
 • Všechny ostatní metody musí mít prokazatelně stejné výsledky měření jako metoda gravimetrická

 

 1. Pokud potřebný čas nemám, jsou i jiná řešení?

Můžeme volit některý z tzv. rychlých materiálů, k dispozici máme rychletvrdnoucí podlahový potěr (weberbat rapid – pochůznost již po 2 hodinách, aplikace dalších vrstev po 24 hodinách)) i rychlé samonivelační hmoty (například weberfloor 4160 – pochůznost po 2 hodinách, aplikace podlahových krytin od 12 hodin).

Že čas jsou peníze, platí dnes prakticky v jakékoli oblasti, tedy i v podlahařině. Pokud tedy zvolíme tyto rychlé materiály, několikanásobně zkrátíme vyzrávací časy, samozřejmě za zvýšenou cenu těchto produktů oproti běžným. Proto je vždy dobré správně rozvrhnout harmonogram prací, pokud to situace dovoluje a tím i optimalizovat produktovou skladbu podlahového souvrství.

 

 1. Máme tedy aplikován podlahový potěr, dnes často litý. Proč tedy pokračovat další vyrovnávací vrstvou, tedy samonivelační hmotou?
 • Použití samonivelační hmoty záleží na výběru konkrétní finální podlahoviny.
 • Pokud máme dobře provedený podlahový potěr s rovinností ne horší než 2 mm / 2 m lať, mohu obvykle položit například běžný formát dlažby, plovoucí podlahu přes oddělovací podložku, případně některé nelepené koberce
 • Pro pokládku elastických podlahových krytin (vinyl, PVC), dřeva, dlažeb větších formátů, epoxidových a PUR nášlapných vrstev je vždy technicky nutné dorovnat plochu vhodnou samonivaleční hmotou.

 

 1. Může být i aplikační kázeň zdrojem chyb a vad samonivelačních hmot?
 • Správná diagnostika podkladu
 • Dostatečná a správně zvolená penetrace
 • Provedení obvodových, případně plošných dilatací
 • Přesně měřené množství záměsové vody
 • Dostatečný čas pro takzvané „dvojí“ míchání – míchání, odležení, přemíchání
 • Kontinuální aplikace s pravidelným přísunem namíchané směsi na podklad
 • Odpovídajíc péče při roztahování hmoty po podkladu a její následné odvzdušnění pomocí trnového válce

 

 

Finální nášlapné vrstvy podlah, aneb co se nevyplatí opomenout 

3. Ve výčtu používaných finálních podlahových nášlapných vrstev padly i dnes moderní epoxidové nátěry či stěrky

Epoxidové nátěry a stěrky skýtají širokou škálu možností jak po stránce estetické, tak po stránce funkční. Je pravdou, že s těmito podlahami se dnes nesetkáváme jen v průmyslových objektech, poměrně běžné je i jejich použití v administrativních objektech, objektech pro občanskou vybavenost, ale i v objektech pro bydlení.

 

4.Předpokládám, že i na těchto aplikacích je nutné dodržet nějaká základní pravidla, aby nedocházelo k jejich funkčním i estetickým vadám?

 

 • Podklad
 • Míchání 2K materiálů
 • Nářadí
 • Předčasné namáhání aplikovaných ploch
 • Teplota, rosný bod…
 • Poslední zmínka o dodržení dilatací

 

 1. Pojem dilatace nepadl dnes poprvé. Jak je to tedy s dilatacemi v podlahách obecně. Jsou na ně nějaké pravidla? Mohou být zdrojem problémů na podlahách?
 • Dilatace podkladu – potěry, vyrovnávací samonivelační hmoty
 • Obvodové dilatace
 • Objektové dilatace
 • Pravidla existují - podle velikostí aplikovaných ploch, podle jejich tvaru a poměrů šířek a délek, podle topných okruhů, ve dveřích a zúžených místech. Individuálně v prostorech, které nemají tvar čtverce či obdélníku.
 •  
 1. Jak tedy řešit dilatace v podlahové krytině, jaké chyby lze vidět na tomto detailu?
  Odpověď najdete ve videu.

 

 1. Bavíme se tady o vadách a chybách podlah. Jak je to tedy správně s předáváním díla, jsou nějaká závazná pravidla?
 • Všechny strany, které vstupují do provádění a tedy i předání díla, jsou vázány podmínkami ve smlouvě o dílo a také opět dnes již několikrát zmiňovanou ČSN 74 45 05, kde jsou stanoveny mimo jiné tyto tři praktické body pro posuzování kvality provedené podlahy:
 • Mezní tolerance lokální rovinnosti nášlapné plochy je v nejpřísnějším případě ± 2 mm na 2 metrové lati.
 • Celkový vzhled podlahy se posuzuje z výše 160 cm.
 • Celkový vzhled podlahy se posuzuje při světelných podmínkách, za nichž se podlaha nejvíce využívá. Vzhled nemůže být hodnocen při pohledu do odlesku světla.

 

 1. Co tedy záruky? Kdo je drží? Generální dodavatel stavby, podlahář nebo je to složitější?
  Odpověď na otázku najdete ve videu.

 

 1. Co poradit na závěr, kde je nějaká jistoto pro to, abychom se vyhnuli mnoha výše popsaným situacím.

Realativní jistotou je jistě svěřit dílo prověřené podlahářské firmě. Za každou firmu nejlépe hovoří její předchozí reference a doporučení.

 

Divize Weber nabízí obrovské penzum informací i o podlahových skladbách, které můžete čerpat na našich stránkách cz.weber případně využít konzultací s našimi specialisty.

2529 Zobrazení - Vytvořeno: 28.4.2023 • naposledy editováno: 5.10.2023
Pomozte nám zvýšit dosah našich článků sdílením. Děkujeme.

Nepřehlédněte i naše další články,...

Pojďme si trochu popovídat, jak to s těmi podlahy je.

2529 Zobrazení - Vytvořeno: 28.4.2023 • editováno: 5.10.2023

Vítáme vás u dnešního webináře, jehož tématem jsou „Chyby a vady podlahových konstrukcí“. Podlahu lze v duchu normy definovat jako sestavu podlahových vrstev uložených na nosném podkladu.  Úskalí ...
číst více

Sen o velké fréze na podlahy se podlaháři rozplynul

4707 Zobrazení - Vytvořeno: 24.9.2017 • editováno: 14.7.2023

Jak se podlaháři dokáží odreagovat při náročné práci?
číst více

Jak se dělala nivelace na 660m2

5914 Zobrazení - Vytvořeno: 9.4.2017 • editováno: 24.4.2017

Jedna sobotní akce, při které se nivelovalo 660m2 podlah Tak je to tady. Krátké video z sobotní akce 660m2 nivelování podlah s Martin Pour, Radoslav Cibulka, Zdeněk Strnad a ...
číst více

Test podlahy Hydrocork 14 dní v zamrzlém bazéně

4463 Zobrazení - Vytvořeno: 11.12.2016 • editováno: 11.12.2016

Otestoval jsem voděodolnost podlahy Hydrocork Tento test jsem si chtěl udělat, protože firma Amorim, která podlahy Hydrocork vyrábí, vydala prohlášení, že podlaha Hydrocork je v celé své konstrukci ...
číst více

Jak strhnout PVC nebo koberce z podlahy bez námahy

5543 Zobrazení - Vytvořeno: 9.10.2016 • editováno: 10.10.2016

Proč by jste se neměli se strháváním podlah dřít? Protože Janser na to má stroje a zařízení, které vám všechnu tu dřinu usnadní. Máte několik možností s koupí strhávaček na podlahy. Od ručních ...
číst více

Opravdu velká fréza na podlahy

4337 Zobrazení - Vytvořeno: 1.10.2016 • editováno: 5.10.2016

Fréza zrozená pro frézování podlah Byl jsem se podívat u firmy Janser.de v SRN, co mají za novinky. A opravdu pár novinek a zajímavých strojů se našlo. Jak se sami ve videu přesvědčíte, tato ...
číst více

Není broušení podlah jako broušení podlah bez cenzůry

5361 Zobrazení - Vytvořeno: 15.7.2016 • editováno: 14.10.2017

Když podlaháři už neví, jak si k práci stoupnout, tak si prostě sednou. Když máte za jeden den vybrousit velké množství metrů čtverečních betonových podlah od zbytku lepidla, to už trochu ruce, záda ...
číst více

Zaplatit řemeslníka se vyplatí

12107 Zobrazení - Vytvořeno: 12.6.2016 • editováno: 24.11.2016

Když dva mají stejné zadání, ale za jiné peníze, přístup i výsledek musí být vidět. Pojďte se podívat na jednu zakázku, kde přístup a komunikace se zákazníkem mohlo již investorovi něco napovědět. ...
číst více

Podlaha CUP 2015 - možná budoucí podlaháři

6853 Zobrazení - Vytvořeno: 5.6.2015 • editováno: 30.9.2016

Pražská Střední odborná škola stavební a zahradnická hostila 12. května dovednostní soutěž PODLAHA CUP, kterou pro žáky středních škol z oboru podlahář a podlahářské práce, pořádá Cech podlahářů ...
číst více

Luxusní alu lišty k podlahám

4354 Zobrazení - Vytvořeno: 18.8.2017 • editováno: 18.8.2017

Pro každý detail na podlaze má ProfilTeam řešení v podobě přechodové a obvodové lišty. O jakém řešení, že je řeč? Jsou to především různé hliníkové lišty na podlahy. Každý zná nějakou tu přechodovou ...
číst více

Nové laminátové podlahy EGGER

9320 Zobrazení - Vytvořeno: 10.1.2015 • editováno: 1.10.2016

Prodej laminátových podlah EGGER 2015 - 2017 Firma Egger, která vyrábí mimo jiné i značkové laminátové podlahy Egger se svou velikostí řadí mezi největší výrobce laminátových podlah na světě. ...
číst více

Svět podlahovin konference 2016

6305 Zobrazení - Vytvořeno: 19.1.2016 • editováno: 1.10.2016

V rámci veletrhu Cesty dřeva, Výstaviště Praha, Vstupní HALA1 - Sál 3   Záměr organizace konference a její forma: Nejedná se o klasickou formu přednášek, nýbrž o diskuse nad danými ...
číst více

Komentáře