Je 20 let praxe dostatečné měřítko, jak zvládáte dobře své řemeslo?

Já to dělám 20 let, zaznělo několikrát během krátké chvíle při rozhovoru s podlahářem

Nikdo mě tady nebude školit, jak to mám dělat. Mnohdy se lidé ohánějí tím, jak dlouho to či ono dělají. Je to správné a měřitelné měřítko? Já si myslím a mnohokrát jsem se přesvědčil, že není. Není totiž důležité jak dlouho, ale jenom JAK.

O co tedy v rozhovoru šlo? O REKLAMACI na popraskanou cementovou samonivelační hmotu s vlákny, která byla vylita na Fermacellové desky.  Pro toho kdo neví, co jsou Fermacellové desky, je dobré si o nich něco přečíst. To bohužel neudělal podlahář, který s tímto suchým systémem desek neměl žádné zkušenosti, ani neabsolvoval základní školení, a pustil se do díla. Měl jenom základní informaci, že musí Fermacell před pokládkou linolea znivelovat. A jak se v zákulisí mluví, šel po ceně a hledal to nejlevnější řešení, aby vydělal co nejvíce nebo ušetřil zákazníkovi peníze nebo aby zakázku vyhrál cenou?  Ale měl spíše hledat nejlepší řešení pro zákazníka a vydělal by více a zákazník by byl mnohem spokojenější. Navíc by nemusel řešit takové trable, do jakých se teď dostal. Prodat nebo spíše podat tu nejlevnější věc, umí každý, je to snadné, nejlevnější cena, ale prodat a vysvětlit kvalitní a tím pádem dražší věc, už nezvládne každý. A proč píši, že by vydělal více? Protože ten první pokus mu vůbec nevyšel a vše musí jít ven a udělat to znova. Tak si to vše na rozdíl od zákazníka zaplatí 2x.

Ptáte se proč to nevyšlo?

No protože přeci mu dodavatel dodal špatný materiál, nivelace byla špatná várka z výroby. Samonivelační hmota měla tak velké pnutí, že kompletně zvlnila celou Fermacellovou podlahu, rohy a kraje dokonce pozvedal až o 15mm. Celá podlaha byla zvlněná od 5-15mm, Nivelace celá popraskala. Takové velké pnutí ta samonivelační hmota má a technik, v tomto případě já, udělal chybu v tom, že jsem tento systém doporučil. Nemělo to tam vůbec být, povídal.

Tak zněl důvod reklamace, který byl prezentován podlahářem z Hradce Králové jako fakt, od A-Z všechno špatně. A pozor věta na závěr, dělám to 20let a přeci vím, jak to mám dělat, tak mě tu nebude někdo poučovat. Na to jsem nemohl odpovědět nic jiného než 20let a 20let špatně? Řekl jsem ahoj a odešel. Tady nebylo co řešit.

Protože od podlaháře jsem se žádné pravdivé fakta nedozvěděl, protože si stál za tím, vše jsme udělali jak se má, dodržel jsem všechno, perfektně jsme si přebrousili kačenou podklad, ten byl rovný a penetrovali správně, nechali uschnout a potom to vylili. Ta nivelace je špatná, protože i po 3 dnech je místy suchá a někde ještě mokrá. Na otázku jak mokrá? odpověď byla, já to neměřil, přeci to vidím. Když jsem se chtěl na „reklamaci“ podívat, nešlo to, barák byl zavřený a neměl klíče. Fotku žádnou neměl, jen v ruce držel 2cm2 o síle 2mm odtržené nivelace i s kouskem Fermacellu. Tak udělejte z toho nějaký závěr. Ale protože daný podlahář má docela s přípravou podkladu často nějaké potíže, blikaly mi všechny kontrolky. Znám podlaháře, kteří za rok absolvují tolik školení, co tento pán nezvládl za 20let. A potom to také tak dopadá. Nejsou informace, nejsou výsledky. Netvrdím to, mohu se jenom domnívat, že to tak je.

Ale byl si tak se vším jist, že všechno udělal správně, že dal telefon stavebnímu dozoru, aby si to semnou také vyřídil. Protože někdo, tu škodu musí zaplatit a on to nebude. A tak jsem se dostal k informacím, které pro mě byli tak zásadní. Dostal jsem se i k realizaci, ke kouskům vybouraného podkladu, a k velmi zásadním a důležitým informacím. Již je více než jasné, kdo za to může.

Budete se divit? Byl to samotný pan 20let. Totiž kdyby věděl základní věci, jak má vypadat podklad, na který se může nivelovat, ani by tam nivelaci nevylil a upozornil by stavební dozor, že podklad je nevyhovující a nelze na něj nivelovat. Odhalil by chybu jako zkušený 20-ti letý praktik a byl by vítěz. Tím by se přišlo na to, že kdo pokládal Fermacell desky, pochybil a vše se musí demontovat a udělat znova. Ale bylo to naopak, stavební dozor upozornil podlaháře, že se mu podklad zdá nestabilní. Po prohlídce podlahář řekl, to nevadí, nivelace to srovná. Ona by to i srovnala, kdyby byl podklad jen zvlněný, ale on se neustále hýbal, prohýbal o těch 5-15mm co reklamoval podlahář, že nivelace podklad zvlnila. A dál už je to jen spousta dalších chyb, které se vršily jedna za druhou. Průšvih byl nevyhnutelný a byla otázka času, kdy.

A nebylo to dlouho, teď popíšu ty základní chyby.
Možná ale tou největší chybou byla špatná volba podlahářské firmy, která nemá s tímto podkladem žádné zkušenosti ani po 20-ti letech. Není na tom nic špatně, že se nedostanete za 20let k Fermacellu, ale to, že si nepřiznáte, že to neumíte a zakázku chcete za každou cenu urvat.

Zjištění: Hrubé porušení technologického postupu a to hned v několika bodech. 
1) Neodborně převzatý podklad – kontrolou by se zjistilo, že na připravený podklad nelze nivelovat a tudíž by nedošlo k tak velkým škodám. Viz měření nerovností

Dále bylo nedodrženo:
2) Nedodržení doby schnutí penetrace před nivelací pro danou penetraci.
3) Nedodržení minimální tloušťky nivelace od 4mm na daný podklad
4) Nedodržení klimatických podmínek – spuštěná vzduchotechnika – rychlé vysušení nivelace
5) Nedoloženo měření o vlhkosti podkladu, není zapsáno, zdokumentováno.
6) Neprovedené dilatace kolem obvodu zdí ve 100%, byli provedeny částečně
7) Nedilatovaní podkladu mezi zárubněmi mezi místnostmi
8) Dle fotografií nivelace nevykazovala takový povrch, jaký by měla mít. Doba míchání zřejmě nebyla dodržena.
9) Podlahář nebyl proškolen na systém nivelace na Fermacell.
10) Nanášení nivelace od 2-6mm, není správné v případě vlákna se požaduje min. 4mm.
11) Při nanášení byla použita hladká špachtle a nivelace byla nanesena nerovnoměrně.
12) Celkově nebyla zakázka odborně zvládnutá, doporučuji se obrátit na jiného řemeslníka, který má více zkušeností s takovou přípravou podkladu a dodržuje technologické postupy.

Vyjádření a odborné posouzení technika od firmy Fermacell.
dne 25.1. 2017 jsem byl osloven a požádán o konzultaci stavu na stavbě stavitel požádal o návštěvu technika fermacell na stavbě. Návštěvu jsem provedl po dohodě 26.1. ve 12:30.

Na místě byla zjištěna dle podaných informací tato skladba : deska 2E11, Isover T-P 30 mm, vyrovnávací podsyp 30-40 mm. Sonda nebyla provedena. Přítomní : Investor, architekt, zástupce zhotovitele fermacell supporter.

Provedeno pouze vizuální posouzení s dostupnými informacemi, pomocí měřící latě, v příloze přikládám pořízenou fotodokumentaci. Sonda nebyla provedena.

Téměř ve všech rozích jsou ohnuté desky směrem vzhůru, je to patrné i na mnoha místech po obvodu místností, vytváří tak v místnosti prohlubeň. Pohyb v rozích při sešlápnutí desky je v některých případech až 14 mm. Rozdíl měřený z prostoru zárubně do středu místnosti činní až 15 mm. V prostoru zárubní je pod podlahou umístěna dřevěná lať, která tvoří pevný výškový bod. Provedl jsem i měření se zatížením lidskou váhou. Měřeno z rohu do středu místnosti. Pro zjištění štěrbin byly vkládány různé předměty. Na šíři chodby 130 mm změřeno 9 mm a tento rozdíl přechází do dalších místností, kde je v každé nejnižší místo střed a nerovnosti se pohybují v rozmezí 5 až 15 mm. Na většině povrchů je aplikována nivelační stěrka, která je na většině plochy rozpraskaná. Prasklina je v každé zárubni. Na několika místech byla v rohu vyvrtána díra skrz dílec a byla pod desku foukána montážní pěna.
Vzhledem k povaze stavu je zjevné, že je nutné provést opravné kroky v spodní části skladby podlahy. Přesné řešení bude navrženo po odkrytí a demontáži postižených míst.


Tím to ale nekončí, po novém položení Fermacellových desek se opět podlahář vrátil na místo činu a začal si přebírat staveniště. Měl s sebou 2m lať s kterou hledal nerovnosti, až našel jedno místo mezi dveřmi. Na hrbol položil lať a začal jí naklánět za strany na stranu. Naměřené hodnoty na kraji latě byli 3-4mm. Začal s tím, že podlaha je udělaná špatně. Co následovalo, nečekal. Stavbyvedoucí ho upozornil, že měření provádí neodborně a takhle se to nedělá. Na to podlahář velice ostře reagoval, že on dělá 20 let podlahařinu, ví, jak se to měří. Ach jo, zase těch 20 let. Načež stavební dozor vytáhl lejstro a odcitoval podlaháři odstavce o měření nerovnosti z ČSN normy.


Měření nerovností:
Měření rovinnosti podlah dle ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení.

Dle znění z roku 1994
Měření rovinnosti probíhalo tak, že dvoumetrová lať byla přímo položena na povrch podlahy, a přitom byla zjištěna největší mezera mezi latí a hodnoceným povrchem. Pomocí klínu, nebo zřídka pomocí posuvného měřítka, se změřila vzdálenost mezi latí a měřeným povrchem. S tímto postupem se na stavbách setkávám dodnes. Je to dáno jednak neznalostí platných ČSN a rovněž vyšší „pracností“, v současné době platného způsobu měření, který je popsaný níže.

Dle znění z roku 2008
Rovinnost podlahy se zjišťovala pomocí dvoumetrové latě, na jejíchž koncích byly podložky o výšce 20mm a půdorysné ploše 10 x 10 mm. Posuvným měřítkem se změřila maximální a minimální vzdálenost mezi povrchem vrstvy  a spodním lícem latě,  přičemž  plocha kontaktu mezi měřítkem a povrchem měřené vrstvy měla rozměr 10 x 10 mm. Odchylky se stanovily odečtením 20 mm od změřených hodnot. Měření se provádělo minimálně v pěti zkušebních místech na každých 100 m2 podlahy. V jedné místnosti se provedlo nejméně pět  měření a měření byla rovnoměrně rozmístěna po celém  hodnoceném povrchu podlahy.


Dle znění z roku 2012 (platný stav) Revize ČSN normy
Citace z ČSN 74 4505: „Odchylky místní rovinnosti se stanovují pomocí dvoumetrové latě, na jejíchž koncích jsou podložky o půdorysné ploše 10 x 10 mm až 20 x 20 mm. Výška podložek se zvolí podle potřeby. Pomocí odměrného klínu se změří maximální a minimální vzdálenost mezi povrchem vrstvy  a spodním lícem latě. Délka odměrného klínu je 220 mm, tloušťka 20 mm. Jeho výška (sklon) se volí podle potřeby. Minimální a maximální odchylky se stanoví odečtením výšky podložek od změřených hodnot. Měření se provede nejméně v pěti zkušebních místech na každých 100 m2 podlahy. Nejmenší počet zkušebních míst  v jedné místnosti je pět. Zkušební místa se rovnoměrně rozmístí po ploše podlahy“.  Konec citace.


Podlahář bojoval do poslední chvíle, ale tímto boj prohrál definitivně a každý na stavbě si udělal obrázek o jeho 20ti leté praxi. Doufejme, že si z této zakázky vezme ponaučení a příště bude opatrnější. A jako vždy nesmím zapomenout větu, nevadí mi, že někdo něco pokazí, stává se to, jde o to, jak se k tomu postavit potom a dát to dohromady. Je opravdu zlé, když špatně udělanou práci, která se nepovede, chcete hodit vinu na někoho jiného. Já jsem přeci udělal všechno jak jsem měl a všechno jsem dodržel.  Zde musím podlaháře omluvit, nevěděl, že dělá něco špatně, on opravdu NIC nevěděl. Pro něj důvod se nad sebou zamyslet a něco změnit. V opačném případě, zákazníku buď ve střehu a vybírej podle referencí a podávaných informací, nikoliv podle ceny. Protože kdo chce slevu, nedostane to, co si myslí, ale jen to co si zaplatí. 

Chyba při lepení obvodové dilatace a nedodržení tloušťky nivelace

Chyba při lepení obvodové dilatace a nedodržení tloušťky nivelace

Špatná aplikace  cementové samonivelační hmoty s vláknem

Špatná aplikace cementové samonivelační hmoty s vláknem

Při nivelaci zapnutá vzduchotechnika

Při nivelaci zapnutá vzduchotechnika

Rychlá dehydratace nivelace

Rychlá dehydratace nivelace

Chyby při lepení dilatační pásky a nivelace

Chyby při lepení dilatační pásky a nivelace

Chyby při lepení dilatační pásky a nivelace

Chyby při lepení dilatační pásky a nivelace

Chybí dilatační pásky - podklad Fermacell

Chybí dilatační pásky - podklad Fermacell

Porušení technologického postupu při nivelování a klimatické podmínky - vzduchotechnika

Porušení technologického postupu při nivelování a klimatické podmínky - vzduchotechnika

Stopy po odvzdušňovacím válečku

Stopy po odvzdušňovacím válečku

Nedotažené obvodové dilatace před nivelací

Nedotažené obvodové dilatace před nivelací

Absence dilatační pásky kolem podlahy

Absence dilatační pásky kolem podlahy

Chybí dilatační páska - podklad Fermacell

Chybí dilatační páska - podklad Fermacell

Porušení technologického postupu při nivelování na Fermacellové desky

Porušení technologického postupu při nivelování na Fermacellové desky

 

 

 

 

7622 Zobrazení - Vytvořeno: 4.2.2017 • naposledy editováno: 4.2.2017
Pomozte nám zvýšit dosah našich článků sdílením. Děkujeme.

Nepřehlédněte i naše další články,...

Vinylové podlahy jak by se lepit rozhodně neměly

12108 Zobrazení - Vytvořeno: 2.3.2017 • editováno: 2.3.2017

Podívejte se na krátké video, jak může dopadnout lepení vinylové podlahy. Pokud vyhraje cena nad zdravým rozumem, může zákazník dopadnout s vinylovou podlahou tak jako na videu. Jednoznačně ...
číst více

Jak nivelace na lopatu sedla, všechno ven a znova

5969 Zobrazení - Vytvořeno: 10.11.2016 • editováno: 10.11.2016

Někdy se riskovat vyplatí, to ovšem nebyl tento případ. Reklamaci nestihl ani podat, hned byla zamítnuta. Jednak posuzovat tuto nivelaci mi nepříslušelo, za druhé posuďte sami.
číst více

Exotické podlahy a zákazník čekají na podlaháře tří roky, ale marně

7157 Zobrazení - Vytvořeno: 10.1.2016 • editováno: 24.9.2016

Říká se, že exotické podlahy vydrží  téměř všechno. Ale není podlaha jako podlaha. Na samém začátku příběhu  se zrodila v hlavě zákazníka myšlenka položit si do baráku dřevěnou podlahu. ...
číst více

Zedníci aneb nivelace na druhý pokus a stejně to nevyšlo

12561 Zobrazení - Vytvořeno: 21.2.2015 • editováno: 24.9.2016

Nivelace na podlahy aneb tak takhle teda NE ! Udělat dobře somonivelační hmotu, není zcela jednoduché. Na vlastní kůži se o tom přesvědčila parta zedníků. Zprvu jim elektrické podlahové topený ...
číst více

2 minuty PEKLA na PODLAZE

13470 Zobrazení - Vytvořeno: 26.4.2014 • editováno: 24.9.2016

Počítej a hledej.... Kolik chyb se stalo při této aplikaci samonivelační hmoty? Dokážete během 2 minut spočítat všechny chyby a vyjmenovat je? Kdo bude nejblíže správnému číslu, a jaké číslo ...
číst více

Jak v žádném případě nelepit vinylovou podlahu

26665 Zobrazení - Vytvořeno: 4.4.2014 • editováno: 24.9.2016

Není válec jako válec a není podlahář jako podlahář, investore probuď se ! Ráno vstanu, zapnu rádio, poslechnu zprávy, pustím televizi, kouknu na ranní zprávy, slyším, jak se zvedá ekonomika, snižuje ...
číst více

Nebezpečná podlaha v tělocvičně na základní škole, je nebo není?

20086 Zobrazení - Vytvořeno: 8.8.2013 • editováno: 1.10.2016

  Nestačí si jen pustit video, je potřeba si to přečíst. Tohle je celkový pohled na věc, kterou si podlaháři procházejí na výběrových řízeních.   Tělocvična ...
číst více

Chlapi, neblbněte, izolujte ty podlahy, koukněte, jak to vypadá.

34678 Zobrazení - Vytvořeno: 14.6.2013 • editováno: 24.9.2016

Izolace pod podlahy Takhle to dopadne, když se podcení příprava podkladu. Masívní dřevěná podlaha položená na trámy, které jsou na ušlapané hlíně, jak tohle asi mohlo dopadnout? Někdo čekal, ...
číst více

Nivelace, jakou svět neviděl - podlaháři žasnou.

21692 Zobrazení - Vytvořeno: 11.4.2013 • editováno: 24.9.2016

Jak nedělat nivelaci na podlahy Tohle video jsem netočil já ani podlaháři, bylo na youtube volně ke stažení jako prezentace o jakého výrobce se jedná, poznáte hned na začátku. Že až takhle ...
číst více

Nivelace jakou tu nikdo neviděl ...

15173 Zobrazení - Vytvořeno: 26.2.2013 • editováno: 24.9.2016


číst více

Anhydritová podlaha Baumit nová technologie ?

34429 Zobrazení - Vytvořeno: 29.1.2013 • editováno: 22.4.2020

Podlahářská zvláštní škola Anhydritová podlaha za nejlepší cenu - levnější nebude Pojďme se trochu s nadsázkou podívat na jednu realizaci anhydritivé podlahy. Jak se vám líbí? Myslím si, že ...
číst více

Lepená vinylová podlaha a vlhkost o 50 - 90% větší jak to dopadlo

20995 Zobrazení - Vytvořeno: 12.1.2013 • editováno: 24.9.2016

Lepená vinylová podlaha a vlhko v podkladu. Co se stalo s vinylovou podlahou? Zákazník reklamuje vinylovou podlahu. Všude se to zvedá a odlepuje, přijeďte si to opravit. Podlahář, po ...
číst více

Parkety z kopce do kopce jenom ne rovně

13589 Zobrazení - Vytvořeno: 9.1.2013 • editováno: 24.9.2016

Podlahářská zvláštní škola díl 3 Jak se pokládají parkety do kopce a z kopce můžete se podívat na fotkách, je to vidět na první pohled. Proč k tomu došlo a za jakých okolností, jestli ...
číst více

Takhle se vinylové podlahy opravdu nepokládají

20315 Zobrazení - Vytvořeno: 9.1.2013 • editováno: 24.9.2016

Jak položit vinylové podlahy na špatný podklad? Z této pokládky vinylové podlahy si neberte příklad. Všechny lamely vinylové podlahy museli být odstraněny. Podklad se musel obrousit, znovu znivelovat ...
číst více

Katastrofa na podlaze lepení vinylové podlahy a nivelace

43265 Zobrazení - Vytvořeno: 8.1.2013 • editováno: 24.9.2016

Vinylová podlaha PŘED Špatný začátek, dobrý konec. Došlo k porušení technologického postupu. Výsledkem toho je odtržení nanesené nivelační hmoty v množství 425kg od podkladu. ...
číst více

Anhydritová podlaha na kaši

15098 Zobrazení - Vytvořeno: 4.12.2012 • editováno: 24.9.2016

Anhydritové podlahy pozor na ně. Prostě když už teda na podlahu lejete anhydrit, tak to dělejte pořádně. Nikdo neříká, že to nemůžete, jen dodržujte technologické postupy a pečlivě vybírejte ...
číst více

Podlahářská zvláštní škola aneb chlapi tak takhle NE !

36751 Zobrazení - Vytvořeno: 9.10.2012 • editováno: 24.9.2016

Takhle to dopadá, když se ve škole nebo na školení chrápe! Je to marný... je to marný ... je to marný.
číst více

"REKLAMACE" Vlado a PEPA - 2 díl

22227 Zobrazení - Vytvořeno: 19.7.2012 • editováno: 24.9.2016

Průsery na podlahách a pod podlahy Reklamace 1 díl  
číst více

Je 20 let praxe dostatečné měřítko, jak zvládáte dobře své řemeslo?

7622 Zobrazení - Vytvořeno: 4.2.2017 • editováno: 4.2.2017

Já to dělám 20 let, zaznělo několikrát během krátké chvíle při rozhovoru s podlahářem Nikdo mě tady nebude školit, jak to mám dělat. Mnohdy se lidé ohánějí tím, jak dlouho to či ono dělají. Je ...
číst více

Jak nepokládat vinylovou podlahu

5231 Zobrazení - Vytvořeno: 3.2.2017 • editováno: 3.2.2017

Někdy se při reklamaci i docela pobavím. Když dojdete na reklamaci položené masivní vinylové podlahy, kde je dobře udělané nic, až okatě všechno špatně, začínám se rozhlížet, kde jsou skryté kamery. ...
číst více

REKLAMACE na lištu, ukončovací koncovka

5008 Zobrazení - Vytvořeno: 8.12.2016 • editováno: 8.12.2016

Vyřešení reklamace zákazník: Něco na té liště chybí, zapomněli jste mi dodat koncovku, posílám foto. podlahář:  Ano omlouvám se, dodám, ale obávám se, že máte lištu obráceně. zákazník: ...
číst více

STOP... Tohle opravdu je už moc!

11878 Zobrazení - Vytvořeno: 26.8.2014 • editováno: 24.9.2016

Nivelovat vlnitým papírem? To tu ještě nebylo.  Marně přemýšlím nad tím PROČ. Koho tento nesmysl napadl?  Koho vedlo k tomuto trestnému činu, kdo to spáchal. Když už si myslím, že jsem ...
číst více

Pod PVC se podložky nedávají!

12784 Zobrazení - Vytvořeno: 2.7.2013 • editováno: 24.9.2016

Podložka pod PVC z operačního sálu, že by nová specialita, pane doktore? Asi těžko, bude podlahář vědět, jaký řez má vést u pacienta, který má chycené slepé střevo. Podlahář ví kam říznout do podlahy. ...
číst více

To chtělo hodně odvahy, položit na to podlahy

26107 Zobrazení - Vytvořeno: 8.5.2013 • editováno: 24.9.2016

Takhle se příprava podkladu nedělá Byli jsme přizváni na vyřešení vzniklé situace na betonové podlaze. Účel naší návštěvy technické podlahářské policie byl jednoduchý, aspoň se na první pohled ...
číst více

Anhydrit za to nemůže, měl se pořádně odbrousit před nivelací

19465 Zobrazení - Vytvořeno: 12.4.2013 • editováno: 24.9.2016

Podíváme se zase na jeden příběh anhydritové podlahy. Stále se v praxi setkávám s tím, že se velice podceňuje příprava podkladu. Zvláště pokud se jedná o anhydritové podlahy, které v případě, že ...
číst více

Vlhkost pod PVC se jen tak sama nevytratí II.

22485 Zobrazení - Vytvořeno: 19.3.2013 • editováno: 24.9.2016

Na podlaze je položená podlahovina Tarkett homogenní PVC v rolích ošetřený povrch PUR. Oprava poškozeného místa nebyla dokončená, nebyl homogen zavařen, odlepoval se od podkladu a byla z toho cítit ...
číst více

Laminátová podlaha bez dilatací ? Žádný problém ...

16040 Zobrazení - Vytvořeno: 25.2.2013 • editováno: 5.10.2016

Určitě jste se někdy setkali se zákazníkem, který chtěl položit laminátovou podlahu bez přechodových lišt a vše v jedné ploše. To, že to zákazník nechápe, že to nejde je v pořádku, kdyby tomu rozuměl, ...
číst více

Vlhkosti v podkladech

9233 Zobrazení - Vytvořeno: 25.7.2012 • editováno: 24.9.2016

             
číst více

Špatný návod na instalaci PVC

12093 Zobrazení - Vytvořeno: 10.7.2014 • editováno: 24.9.2016

Docela mě jímala hrůza, co jsem se všechno dozvěděl.      „Jak nainstalovat PVC podlahu“ nebo „Jak položit PVC podlahu“ Jednoho dne jsem pročítal ...
číst více

Komentáře

avatar

Patrik

0 0
09:42 - 3.6.2017

Je to opravdu prasecina,jen si rikam -jaky vliv na spravnou funkcnost podlahy, maji stopy po odvzdusnovacim valecku(jezek).Diky za odpoved.

avatar

Leoš

5 0
16:55 - 14.2.2017

Zdravím, to číst, to je opravdu profesní mrskačství, bohužel podlahy dnes dělá kdo má dvě ruce a hlava je už jen, aby tam bylo co nalívat a nebo vyluzovat z ní žvásty. ( také odraz práce našich udavačů zákonů). Váš web je obrovský přínos pro " správné podlaháře" a přeji vám hodně zdaru v jeho pokračování. Leoš

avatar

Marcela

0 0
18:50 - 4.2.2017

Tak to mi udělat doma, tak vraždím...