Nebezpečná podlaha v tělocvičně na základní škole, je nebo není?

 

Nestačí si jen pustit video, je potřeba si to přečíst. Tohle je celkový pohled na věc, kterou si podlaháři procházejí na výběrových řízeních.  

Tělocvična základní škola Křivá podlaha 1,8cm boule na podlaze
Dřevěná podlaha položená na PVC Místy velice křivý podklad 3mm vyčnívající železo 

Tělocvična na základní škole plná překvapení

Nejprve mě zaujala podlaha, Hevea v tělocvičně se jen tak nevidí všude. Na druhé kouknutí, mě zaujala položená lavička, její konec byl 2cm zvednutý, řekl jsem si pěkně ohnutá, ta už asi něco zažila. Jdu blíže a vidím na podlaze bouli, která nejde pouhým okem nepřehlédnout. Když se mi dostal do rukou basketbalový míč, zjistil jsem, že driblování s ním je velice obtížné místy nemožné. Jako by podlaha byla místy dutá. 

Světe div se...

byla... dokonce položená na původní velice křivý podklad  kde leželo PVC. Podlaha nebyla ani přilepená a proto pod míčem ten divný zvuk a míč vůbec neodskakuje. Byť je na podlaze nakreslené basketbalové hřiště a jsou tam i koše, je tato podlaha na tento sport nepoužitelná.  Sehnali jsme vodováhu a nestačili se divit, jak je to vše křivé.  A pak jsem narazil na velice nebezpečné místo. To místo jsou zabudované železné kotvící držáky s výklopnými háky. Jsou tak nebezpečně udělané, že o ně snadno zakopnete. V tomto případě zapuštěné šrouby do železa postrádají smysl.

Položil jsem si otázku, kdo tohle asi mohl udělat a hned druhou, kdo takové dílo přebral? Byl tam přítomen nějaký technický dozor od investora? Podlaha totiž nesplňuje normu ČSN 744505 o podlahách a navíc má místy tak nebezpečné prvky, které tuto tělocvičnu činí velmi nebezpečnou z bezpečnostních důvodů. 

Mělo by se to nechat opravit, než se něco stane dětem, které se tam pohybují při tělocviku. Napadla mě ještě jedna otázka, bylo zadání investora takové, že chtěl přesně takovou podlahu takhle udělat? Křivou, dutou, nebezpečné železa, které vyčnívají z podlahy byť o 3-4mm? Pokud ano, tak to realizační firma zvládla za 1. Pak mě napadá další otázka a tou je cena za dílo.... budu tipovat .. toto dílo bylo jedno z nejlevnějších a proto je to udělané jak je. Levné je to na první pohled, protože opravy budou stát nemalé peníze. Tedy pokud investor na nich bude trvat, může se stát, že to všem vyhovuje. Tedy kromě dětem a fyzioterapeutka k takové nerovné podlaze, kdy někdy se podlaha pro houpne a někdy je natvrdo, pár výhrad. Možná vám ani nedochází, pokud po takové podlaze děti běhají, jaké zdravotní problémy jim to může přihodit. Pokud si tam dojdou a je to spíše jako odpočívárna, asi se nic nestane, ale pokud tam hrají aktivní sportovní hry, je to špatný podklad.

12.10. 2013 Doplňující informace, které byli zjištěny na základě rozsáhlé diskuze v odborných kruzích za přispění odborníku.

Byl jsem upozorněn, zřejmě někým, kdo o té zakázce něco ví, že když takové video nebo kritiku napíši, měl bych si zjistit zadání investora. Činím tak, a doplňuji informace. Jde tam pouze o kosmetické vady? Myslím si, že budete stále překvapení jako já a na původní zprávě to vůbec nic nezmění.

Pojďme si uvědomit a společně ujasnit jednu věc. Zde nejde o to, najít toho kdo to udělal, a ani ho soudit. Nejsem soudce, to ať si každý přebere a udělá názor podle sebe. Jde tady o jinou věc, která si myslím je mnohem hlubšího významu a to je zakořeněno v systému, ve kterém tu žijeme. A to co vzniklo na této tělocvičně, tak na tom se podepsal systém sám, že to umožnil. Chybí soudnost, odbornost, kontrolní mechanismus úplně selhala zodpovědnost. Pojďme se na tento problém podívat trochu ze široka, nikoliv jako na jedince. O to tu přeci nejde ukázat prsten - ON za to může. Jde mi především o to, proč se to stalo, proč nebylo dodrženo zadání investora a jaký smysl má potom vypisovat výběrové řízení.

Nejprve se podíváme na zadání investora, které bylo zveřejněno, a čtěte velice pozorně.

 

Zadání: Výměna  podlahy v Tělocvičně

Předmětem zakázky je kompletní výměna podlahy v školní tělocvičně v místě sídla zadavatele o ploše cca 250m2 za následujících podmínek:

1)      Stavební práce budou provedené v souladu s platnými technickými  normy ČR a EU. V co nejvyšší kvalitě odpovídající způsobu a intenzitě využití daného prostoru.

2)      Součástí stavebních prací bude demontáž stávající podlahy / 2vrstvy PVC /, ekologická likvidace odpadu, úprava podkladu, pokládka dřevěné podlahy s vysoce odolnou povrchovou úpravou, montáž lišt.

3)      Zadavatel požaduje dodržení  umístění instalací sportovního náčiní v celém prostoru tělocvičny a zhotovení prací bez omezení funkčnosti jejího původního vybavení, za tímto účelem je možné při provádění podlahářských prací vybavení dočasně demontovat a následně instalovat na původní místo.

4)      Závěrečná úprava, vyznačení hřišť

 

Závěr: Jediným hodnotícím kritériem,  je nabídková cena uchazeče, která bude zadaná v konečné výši v Kč včetně DPH, nabídka s nejnižší cenou bude vyhodnocena jako nejvýhodnější.

-          Poté co podlahářské firmy odešlou svou nabídku – zahájí se aukce o zakázku.

HARMONOGRAM AUKCE:

V den aukce, bude všem účastníkům ukázaná nejnižší cenová nabídka, jednotlivý účastníci mohou svou nabídku ještě 15minut upravovat a to pouze směrem dolů.

Jednotkovou cenu je možno snižovat minimálně o 0,10%.
Jednotkovou cenu je možno snižovat maximálně o 50%.

 

Pojďme si jednotlivé body probrat.

bod číslo 1) NEBYL DODRŽEN

bod číslo 2) NEBYL DODRŽEN

bod číslo 3) Byl DODRŽEN, ale ne v standardní kvalitě 

bod číslo 4) BYL DODRŽEN

Podle informací od podlahářských firem, a to zejména s kterými se setkávám v mém regionu a poté na cechu podlahářů, tento případ není zdaleka jediný. To jak se dělají výběrové řízení a jak se vyhodnocují, za to podlaháři nemohou. Ale díky tomu, že to nedomyslí do konce, se dostanou do svízelné situace, za kterou si můžou pak sami, že neumí říci NE. Za tento stav nese svůj díl i hlavně systém, který vyplodil státní aparát. Nikdo se nezamyslel nad tím, jestli to je nebo není správně a co to má vlastně přinést. Podívejte se okolo sebe a zjistíte, že se to netýká pouze podlahářů a této tělocvičny, ale je to všude. Státní zakázky provedení dálnic je úplně stejné jako tato tělocvična, jen se tu točí jiné peníze. Dokud se tohle nezmění, budeme se nadále potýkat se špatnými silnicemi, padajícími mosty a také špatnými podlahy.  

Pokud se na to podíváme z hlediska NOREM ČSN 744505, tato tělocvična zdaleka nesplnila zadání, které požadoval investor. Provádějící firma nesplnila zadané kritéria, které byli ve výběrovém řízení vypsané. Můžeme se domnívat, že bod číslo 1 ) a zejména bod číslo 2) byl hrubě porušen. Mohlo tak dojít k znevýhodnění ostatních účastníků výběrového řízení, které veškeré body striktně dodržely a nacenili dílo podle požadavku investora v té kvalitě jak požaduje a ukládají NORMY ČSN. V důsledku toho nebyli konkurence schopni v cenové válce, která probíhala na AUKCI. Pokud někdo nabídne podhodnocenou cenu a výsledkem je to co vidíme, nemůže se poté ohánět, že za daných okolností nemohl dílo udělat v takové kvalitě, jak investor požadoval. Na to měl myslet dříve, než se do díla pustil.  Zarazila mě informace ve výběrovém řízení, kde se píše že "Jediným hodnotícím kritériem,  je nabídková cena uchazeče"

"  nabídka s nejnižší cenou bude vyhodnocena jako nejvýhodnější." 

Copak nikdo nemá zájem o kvalitní provedenou práci? To je ta cena, takový kritérium, že se bere za jedno jediné? V nabídce ani nikdo nechtěl žádné reference, zda ta či ona firma má s takovou pokládkou zkušenost, a v jaké kvalitě?  To si od teď ostatní podlahářské firmy z této zakázky můžou vzít mustr a jistě si řeknou " tak od teď jdeme do všech výběrových řízení, zadání a požadavků investora si nemusíme dělat hlavu, nějak to ošulíme a ono to nějak dopadne, vždyť tady té firmě to také prošlo" Opravdu si myslíte, že tohle je správná cesta?  Opět se dostávám k článku, který doporučuji si přečíst všem.

"Kam až se můžete dostat, když vás investor vyprovokuje" 

Jak jsem byl upozorněn osobou, která údajně o této zakázce něco ví, " že by bylo dobré před natočením takového videa nejdříve zjistit všechny okolnosti a především zadání investora" což jsem učinil a zodpovědně prověřil. 

Nelze se domnívat, že když tam bylo položené PVC a cokoliv jiného bude lepší, že se obejde zadání investora, které jasně říká " Součástí stavebních prací bude demontáž stávající podlahy / 2vrstvy PVC /, ekologická likvidace odpadu, úprava podkladu" a to se nestalo. Nelze se ani odvolávat na tvrzení investora on to tak chtěl, protože to tak prostě udělat nemůžete.

Je daná norma na podlahy ČSN 744505  nevím, zda pisatelka zná, a ta jasně definuje, za jakých podmínek se podlaha může pokládat. Norma se dá zakoupit ZDE  nestojí svět pouhých 279,-Kč a doporučuji si přečíst. Tuto normu by měl mít každý podlahář, a všichni kdo podlahy projektují, kontrolují, realizují.

Pokud uvádíte tyto slova jako fakta, je to opravdu tragické.. 

"kdy Vás investor atakuje se snížením ceny ještě několik týdnů před akcí, tak práci i když byste sebevíce chtěli neodvedete tak, jak je potřeba. Investor věděl, že je třeba udělat podklad tak, jak má být a byl na vše upozorněn - NECHTĚL. Ve finále když vyhrajete aukci o pokládku podlahy a posléze je Vám řečeno, že musíte s cenou ještě o několik desítek tisíc zlevnit, že peníze prostě nejsou, je to těžké"

Musím podotknout, že nikdo Vás nemůže nutit ani atakovat a dělat něco proti vůli, bylo to jen a jen vaše rozhodnutí zda jste schopni za tu cenu dodržet požadované zadání a kvalitu, která byla investorem zadaná. Bohužel zde v tomto případě se provádějící firma soustředila jen na jedno zadání  "  nabídka s nejnižší cenou bude vyhodnocena jako nejvýhodnější." a to je také špatně, zde měl zapracovat profesionální přístup a říct "NE za tyto peníze se to udělat v požadované kvalitě nedá". 

Investor není odborná firma, nevlastní oprávnění k provádění prací takového rozsahu a defakto ve vší úctě, vůbec tomu nerozumí a vlastně ani nemusí.

Investor zadal jednoduché zadání o rozsahu prováděných prací docela jasně i nároky a požadavky na kvalitu práce. A ty prostě, nebyli dodrženy. O tom tady snad není vůbec pochyb.

Příklad: Představte si, že příjdete k doktorovi a řeknete mu, píchněte mi insulín já ho potřebuji. Co myslíte píchne nebo nepíchne? Udělá nejprve vyšetření, zda to je nebo není nutné. Jestli, že shledá, že insulín nepotřebujete, odmítne vás. Řeknete ne já ho potřebují, píchněte mi ho, já vám to podepíši, že to je na moje riziko. A opět vás odmítne. On studoval, a ví co je správné a jak se léčba provádí. I kdyby jste se na hlavu stavěli, neudělá to. Nebo aspoň neměl by.

Nemůžete přeci postavit dům, a investor řekne, nedávejte tam cement, bude to levnější. Proboha proberte se, tohle je cesta zpět a nikdy se to nevyplatí a za tím já si stojím.   

Na tomto systému, který tu je si všichni zaděláváme na to, že takový řemeslníci, kteří to myslí vážně a chtějí to dělat poctivě, prostě jednou skončí, protože nebudou konkurence schopni s cenou. Ne na darmo se říká, že kvalita něco stojí. Předpokládám, že ten kdo to dočetl až sem, situaci pochopil a je natolik inteligentní, že není třeba se v tom více rýpat. Může se jednou stát, že budeme mít všude plno zmetků, nedodělků, ale bude to levné. Díky nemám zájem.

Po přezkoumání požadavků a kritérií jsem dospěl k závěru, že mám svou pravdu, s kterou může leckdo nesouhlasit, a má na to nárok, ale nic to nezmění na faktu, že tělocvična neodpovídá zadání investora a zdaleka neodpovídá povoleným normám. Na provedené práce má investor nárok vznést reklamaci.

Pokud se přesto najde někdo, kdo má pochybnosti o tomto závěru, mohu nabídnout spolupráci se soudními znalci na místě provedené tělocvičny a můžeme se na to podívat úplně jinou optikou.

20087 Zobrazení - Vytvořeno: 8.8.2013 • naposledy editováno: 1.10.2016
Pomozte nám zvýšit dosah našich článků sdílením. Děkujeme.

Nepřehlédněte i naše další články,...

Vinylové podlahy jak by se lepit rozhodně neměly

12109 Zobrazení - Vytvořeno: 2.3.2017 • editováno: 2.3.2017

Podívejte se na krátké video, jak může dopadnout lepení vinylové podlahy. Pokud vyhraje cena nad zdravým rozumem, může zákazník dopadnout s vinylovou podlahou tak jako na videu. Jednoznačně ...
číst více

Jak nivelace na lopatu sedla, všechno ven a znova

5970 Zobrazení - Vytvořeno: 10.11.2016 • editováno: 10.11.2016

Někdy se riskovat vyplatí, to ovšem nebyl tento případ. Reklamaci nestihl ani podat, hned byla zamítnuta. Jednak posuzovat tuto nivelaci mi nepříslušelo, za druhé posuďte sami.
číst více

Exotické podlahy a zákazník čekají na podlaháře tří roky, ale marně

7157 Zobrazení - Vytvořeno: 10.1.2016 • editováno: 24.9.2016

Říká se, že exotické podlahy vydrží  téměř všechno. Ale není podlaha jako podlaha. Na samém začátku příběhu  se zrodila v hlavě zákazníka myšlenka položit si do baráku dřevěnou podlahu. ...
číst více

Zedníci aneb nivelace na druhý pokus a stejně to nevyšlo

12561 Zobrazení - Vytvořeno: 21.2.2015 • editováno: 24.9.2016

Nivelace na podlahy aneb tak takhle teda NE ! Udělat dobře somonivelační hmotu, není zcela jednoduché. Na vlastní kůži se o tom přesvědčila parta zedníků. Zprvu jim elektrické podlahové topený ...
číst více

2 minuty PEKLA na PODLAZE

13470 Zobrazení - Vytvořeno: 26.4.2014 • editováno: 24.9.2016

Počítej a hledej.... Kolik chyb se stalo při této aplikaci samonivelační hmoty? Dokážete během 2 minut spočítat všechny chyby a vyjmenovat je? Kdo bude nejblíže správnému číslu, a jaké číslo ...
číst více

Jak v žádném případě nelepit vinylovou podlahu

26666 Zobrazení - Vytvořeno: 4.4.2014 • editováno: 24.9.2016

Není válec jako válec a není podlahář jako podlahář, investore probuď se ! Ráno vstanu, zapnu rádio, poslechnu zprávy, pustím televizi, kouknu na ranní zprávy, slyším, jak se zvedá ekonomika, snižuje ...
číst více

Nebezpečná podlaha v tělocvičně na základní škole, je nebo není?

20087 Zobrazení - Vytvořeno: 8.8.2013 • editováno: 1.10.2016

  Nestačí si jen pustit video, je potřeba si to přečíst. Tohle je celkový pohled na věc, kterou si podlaháři procházejí na výběrových řízeních.   Tělocvična ...
číst více

Chlapi, neblbněte, izolujte ty podlahy, koukněte, jak to vypadá.

34678 Zobrazení - Vytvořeno: 14.6.2013 • editováno: 24.9.2016

Izolace pod podlahy Takhle to dopadne, když se podcení příprava podkladu. Masívní dřevěná podlaha položená na trámy, které jsou na ušlapané hlíně, jak tohle asi mohlo dopadnout? Někdo čekal, ...
číst více

Nivelace, jakou svět neviděl - podlaháři žasnou.

21692 Zobrazení - Vytvořeno: 11.4.2013 • editováno: 24.9.2016

Jak nedělat nivelaci na podlahy Tohle video jsem netočil já ani podlaháři, bylo na youtube volně ke stažení jako prezentace o jakého výrobce se jedná, poznáte hned na začátku. Že až takhle ...
číst více

Nivelace jakou tu nikdo neviděl ...

15174 Zobrazení - Vytvořeno: 26.2.2013 • editováno: 24.9.2016


číst více

Anhydritová podlaha Baumit nová technologie ?

34429 Zobrazení - Vytvořeno: 29.1.2013 • editováno: 22.4.2020

Podlahářská zvláštní škola Anhydritová podlaha za nejlepší cenu - levnější nebude Pojďme se trochu s nadsázkou podívat na jednu realizaci anhydritivé podlahy. Jak se vám líbí? Myslím si, že ...
číst více

Lepená vinylová podlaha a vlhkost o 50 - 90% větší jak to dopadlo

20995 Zobrazení - Vytvořeno: 12.1.2013 • editováno: 24.9.2016

Lepená vinylová podlaha a vlhko v podkladu. Co se stalo s vinylovou podlahou? Zákazník reklamuje vinylovou podlahu. Všude se to zvedá a odlepuje, přijeďte si to opravit. Podlahář, po ...
číst více

Parkety z kopce do kopce jenom ne rovně

13591 Zobrazení - Vytvořeno: 9.1.2013 • editováno: 24.9.2016

Podlahářská zvláštní škola díl 3 Jak se pokládají parkety do kopce a z kopce můžete se podívat na fotkách, je to vidět na první pohled. Proč k tomu došlo a za jakých okolností, jestli ...
číst více

Takhle se vinylové podlahy opravdu nepokládají

20315 Zobrazení - Vytvořeno: 9.1.2013 • editováno: 24.9.2016

Jak položit vinylové podlahy na špatný podklad? Z této pokládky vinylové podlahy si neberte příklad. Všechny lamely vinylové podlahy museli být odstraněny. Podklad se musel obrousit, znovu znivelovat ...
číst více

Katastrofa na podlaze lepení vinylové podlahy a nivelace

43266 Zobrazení - Vytvořeno: 8.1.2013 • editováno: 24.9.2016

Vinylová podlaha PŘED Špatný začátek, dobrý konec. Došlo k porušení technologického postupu. Výsledkem toho je odtržení nanesené nivelační hmoty v množství 425kg od podkladu. ...
číst více

Anhydritová podlaha na kaši

15099 Zobrazení - Vytvořeno: 4.12.2012 • editováno: 24.9.2016

Anhydritové podlahy pozor na ně. Prostě když už teda na podlahu lejete anhydrit, tak to dělejte pořádně. Nikdo neříká, že to nemůžete, jen dodržujte technologické postupy a pečlivě vybírejte ...
číst více

Podlahářská zvláštní škola aneb chlapi tak takhle NE !

36752 Zobrazení - Vytvořeno: 9.10.2012 • editováno: 24.9.2016

Takhle to dopadá, když se ve škole nebo na školení chrápe! Je to marný... je to marný ... je to marný.
číst více

"REKLAMACE" Vlado a PEPA - 2 díl

22227 Zobrazení - Vytvořeno: 19.7.2012 • editováno: 24.9.2016

Průsery na podlahách a pod podlahy Reklamace 1 díl  
číst více

Je 20 let praxe dostatečné měřítko, jak zvládáte dobře své řemeslo?

7622 Zobrazení - Vytvořeno: 4.2.2017 • editováno: 4.2.2017

Já to dělám 20 let, zaznělo několikrát během krátké chvíle při rozhovoru s podlahářem Nikdo mě tady nebude školit, jak to mám dělat. Mnohdy se lidé ohánějí tím, jak dlouho to či ono dělají. Je ...
číst více

Jak nepokládat vinylovou podlahu

5233 Zobrazení - Vytvořeno: 3.2.2017 • editováno: 3.2.2017

Někdy se při reklamaci i docela pobavím. Když dojdete na reklamaci položené masivní vinylové podlahy, kde je dobře udělané nic, až okatě všechno špatně, začínám se rozhlížet, kde jsou skryté kamery. ...
číst více

REKLAMACE na lištu, ukončovací koncovka

5009 Zobrazení - Vytvořeno: 8.12.2016 • editováno: 8.12.2016

Vyřešení reklamace zákazník: Něco na té liště chybí, zapomněli jste mi dodat koncovku, posílám foto. podlahář:  Ano omlouvám se, dodám, ale obávám se, že máte lištu obráceně. zákazník: ...
číst více

STOP... Tohle opravdu je už moc!

11878 Zobrazení - Vytvořeno: 26.8.2014 • editováno: 24.9.2016

Nivelovat vlnitým papírem? To tu ještě nebylo.  Marně přemýšlím nad tím PROČ. Koho tento nesmysl napadl?  Koho vedlo k tomuto trestnému činu, kdo to spáchal. Když už si myslím, že jsem ...
číst více

Pod PVC se podložky nedávají!

12785 Zobrazení - Vytvořeno: 2.7.2013 • editováno: 24.9.2016

Podložka pod PVC z operačního sálu, že by nová specialita, pane doktore? Asi těžko, bude podlahář vědět, jaký řez má vést u pacienta, který má chycené slepé střevo. Podlahář ví kam říznout do podlahy. ...
číst více

To chtělo hodně odvahy, položit na to podlahy

26108 Zobrazení - Vytvořeno: 8.5.2013 • editováno: 24.9.2016

Takhle se příprava podkladu nedělá Byli jsme přizváni na vyřešení vzniklé situace na betonové podlaze. Účel naší návštěvy technické podlahářské policie byl jednoduchý, aspoň se na první pohled ...
číst více

Anhydrit za to nemůže, měl se pořádně odbrousit před nivelací

19465 Zobrazení - Vytvořeno: 12.4.2013 • editováno: 24.9.2016

Podíváme se zase na jeden příběh anhydritové podlahy. Stále se v praxi setkávám s tím, že se velice podceňuje příprava podkladu. Zvláště pokud se jedná o anhydritové podlahy, které v případě, že ...
číst více

Vlhkost pod PVC se jen tak sama nevytratí II.

22485 Zobrazení - Vytvořeno: 19.3.2013 • editováno: 24.9.2016

Na podlaze je položená podlahovina Tarkett homogenní PVC v rolích ošetřený povrch PUR. Oprava poškozeného místa nebyla dokončená, nebyl homogen zavařen, odlepoval se od podkladu a byla z toho cítit ...
číst více

Laminátová podlaha bez dilatací ? Žádný problém ...

16041 Zobrazení - Vytvořeno: 25.2.2013 • editováno: 5.10.2016

Určitě jste se někdy setkali se zákazníkem, který chtěl položit laminátovou podlahu bez přechodových lišt a vše v jedné ploše. To, že to zákazník nechápe, že to nejde je v pořádku, kdyby tomu rozuměl, ...
číst více

Vlhkosti v podkladech

9233 Zobrazení - Vytvořeno: 25.7.2012 • editováno: 24.9.2016

             
číst více

Špatný návod na instalaci PVC

12094 Zobrazení - Vytvořeno: 10.7.2014 • editováno: 24.9.2016

Docela mě jímala hrůza, co jsem se všechno dozvěděl.      „Jak nainstalovat PVC podlahu“ nebo „Jak položit PVC podlahu“ Jednoho dne jsem pročítal ...
číst více

Komentáře

avatar

Lukáš J.

10 0
11:50 - 20.1.2014

Po delší době jsem se sem dostal a dostal se k tomuto článku ;) Sportovní podlahy do tělocvičen děláme již 24 let a toto je opravdu úlet. E aukce snad již na toto odvětví nikdo nedělá, letos jsem se setkal jen s jednou, ale je to hrob na kvalitu. Nechápu jak někdo se může pod takovou práci vůbec podepsat. Dodatečné zkoušky podle 14904 jsou dnes běžné na každé větší akci. Zde to bylo na 99% předem domluvené ;) Za co nás jsou schopni na akcích peskovat to by jste koukali. A paní Karin pokud dítě uklouzne a při pádu narazí na tu kotvu pro hrazdu, tak to odnese škola a následně i vy. Proto bych vám radil aspoň ty kotevní prvky zapustit. Zhotovíme ročně tak 8-10 tisíc metrů čtverečních sportovních podlah za rok plus cca 30 000 metrů renovací, viděl jsem hodně i na nových zmršených podlahách, ale asi zatím hrajete prim ;)

avatar

František Řeháček

11 1
12:41 - 14.10.2013

Já bych k tomu jen řekl. Díky bohu, že máme takové kutily mezi sebou. Dříve se odrovnají sami a my si upevníme profipost. Věřím, že si stejně vydělali ho...Ze zákona, ale nemůže státní zadavatel po vyhrané výběrovce ještě snížit cenu. Celé to smrdí.Ještě nezapomeňme , že ty zakázky platíme my z našich daní. Ještě pořád kroutíme hlavou nad tím jak zadavatelé neumí postavit správně poptávku.Ti by měli být zodpovědní a umět aspoň normy. I jeho platíme z našich daní. Vidím tady vetší chybu spíše v těch zadavatelích. Pepo jen do nich dál... Dík Frr

avatar

podlahy Č.budějovice

9 0
18:07 - 13.10.2013

Jen doufám, že autora tohoto videa neodradí nějaký komentáře slečen, protože ať je to jak je to, upozornit na tyhle levárny je třeba. A té krásné práce dobré je tu pořád více než té špatné a to je dobře, tleskám tomuto webu !

avatar

Michal Mariánky

0 0
16:06 - 13.10.2013

To co slečna Karina píše je opravdu neskutečné. Na co si myslela, že podlaha v tělocvičně asi je? Škola mohla vydělávat peníze na pronájmu tělocvičny, mohla pořádat sport.turnaje atd... Za poznámku o kotrmelcích bych jí dal korunu. Doufám, že při své inteligenci také jasně prokáže (nejlépe písemně), že investor sám dodatečně upravil zadání výběrového řízení a tím dal sám souhlas k porušení bodu 1. a 2. zadání. Rád bych věděl, kde je pravda?

avatar

Vašek Cheb

0 0
08:40 - 13.10.2013

Dobrý den, rád bych zde podotknul, že vím, o kterou tělocvičnu jde, je to školní tělocvična na 2 základní škole v Chebu. Naše dítě tam chodí do školy. Poznal jsem to podle samolepky na podlze a toho želíska, toho si tam musí všimnout každý. Jsem laik, vůbec tomu nerozumím, ale po přečteními je jasné, že nešlo jen o kritiku a asi tam nějakí problém je.

avatar

Petr F

10 0
22:46 - 12.10.2013

Zdravím,tělocvičny jsem během své praxe a svého podnikání realizoval pouze tři,ale po shlédnutí videa musím říct,že takovou práci odvedla firma,jakých je dneska u nás spousta a provádějí díla,na jaká nemají odbornost,zkušenosti a asi i zdraví selský rozum...a um.Berou práci kvalitním podlahářským firmám pouze tím,že jdou do zakázek pod cenou. Odstranění celé podlahy a kompletní předělání bude stát minimálně jednou až dvakrát tolik,než to co tam je a jak to je provedeno.Bohužel se takové věci dějí a bude chvíli trvat,než zákazníci,lidi,Češi přijdou na to, že nejsou tak bohatý,aby si pořizovali levný a nekvalitní věci...zatím s tím budeme žít a budeme díky takovým webům,jakou jsou videopodlahy pracovat na nápravě a osvětě...P.F

avatar

videopodlahy

20 0
18:48 - 12.10.2013

Poprosil bych zde všechny kdo komentují, aby zbytečně slečnu Karinu F. nelinčovali. Je to mladá holčina, která svou neznalostí a nerozvážností se pustila mezi ostřílené vlčáky na velmi tenký led. Každý někdy uděláme nejakou blbost, tak jí to promineme. Děkuji za pochopení. Ke konkrétnímu případu této tělocvičny se můžete vyjadřovat i nadále, nebo máte-li také nějakou zkušenost s výběrovým řízením kde hlavní kritérium byla cena.

avatar

j.s

4 0
14:39 - 12.10.2013

Tady nepomůže slavná elektronická aukce. To je o odbornosti,morálce a svědomí. To se tady v letech minulých úspěšně likvidovalo. Dobrá firma si takovou pověst za léta vytvoří. V těchto veřejných zakázkách to není nic platné. Vyhrává jen cena. Lze zakázku za tuto cenu kvalitně provést ? Kdo a jak zakázku provádí ? To už většinou investor neřeší. Nikdo se pak nemůže divit , že již nenajdete firmu která by odvedla kvalitní práci.

avatar

Karina F.

4 35
09:22 - 9.10.2013

Dobrý den. Něco málo o této akci vím a chtěla bych podotknout, že by bylo dobré před natočením takového videa nejdříve zjistit všechny okolnosti a především zadání investora. Jestliže Vás někdo osloví s požadavkem renovace podlahy v druhé tělocvičně školy, která je pouze pro první stupeň, kde děti údajně dělají na podlaze kotrmelce či si pinkají míčkem (rozhodně ne, že si tam chodí chlapi zahrát basketbal), že vůbec nejde o funkci takzvané sportovní podlahy, že zde bylo x let staré PVC a vše bude lepší než to, co je zde teď, navíc samozřejmě jako všude za minimální finanční částku (kdy Vás investor atakuje se snížením ceny ještě několik týdnů před akcí), tak práci i když byste sebevíce chtěli neodvedete tak, jak je potřeba. Investor věděl, že je třeba udělat podklad tak, jak má být a byl na vše upozorněn - NECHTĚL. Ve finále když vyhrajete aukci o pokládku podlahy a posléze je Vám řečeno, že musíte s cenou ještě o několik desítek tisíc zlevnit, že peníze prostě nejsou, je to těžké... Tím nechci obhajovat nepřesnost při zapouštění kovových úchytů. To není dobře, ale rozhodně bych to nenazývala nebezpečným nebo snad tuto tělocvičnu uváděla jako nepouživatelnou z důvodu bezpečnosti, jedná se o pár milimetrů, žádné železo nevyčnívá, jak se zde uvádí. Podle mého se jedná spíše o estetickou záležitost. Co dodat, ráda bych měla tolik volného času, abych mohla hledat mouchy na odvedené práci ostatních, točit videa, psát k nim slohy, ve kterých vše kritizovat.

avatar

podlahy Most

16 0
19:23 - 9.10.2013

Já myslí že jediná kritika a sloh je tady tato zpráva.. Karino to jste snad nemyslela ani vážně tohle napsat.

avatar

Milan Praha

26 0
19:36 - 9.10.2013

Vážená paní, pokud Vás investor tlačí do něčeho a Vy víte a podle toho jde vidět, že víte, / asi jste součástí realizační firmy / že za podmínek které Vám jsou dány, nejste schopni to udělat v kvalitě, které určují NORMY ČSN 744505 podlahy a společná ustanovení, tak se do toho ani nepouštějte. To je má rada. Já naopak děkuji panu Voborníkovi, že tyto stránky neboť toho krásného je tu více než této nepovedené tělocvičny. Také jako Vy se divím, kde na to bere ten čas, ale díky bohu že ho má a tyto stránky jsou. Asi nevysedává v hospodě na na facebooku jako většina mladých. A ještě se vrátím k té ceně, že investor na Vás tlačil - vždyť Vás nikdo nenutil to udělat za každou cenu nebo ano ? Je vidět, že toto byl Vás boj, který jste prostě prohráli a pan Voborník je naopak tak korektní, že jsem si všiml, NEJMENUJE firmy, které takové neodborné práce provedli, ale jen řeší daný problém. Z toho co jsem se o něm dočetl usuzuji, že o podlahách ví jistě mnohem více než VY a to se Vás nechci nijak dotknout, ale to co jste napsala jestli je dobře nebo není nechť posoudí ostatní. Já tomu fandím.. Milan.

avatar

Podlahy PP

0 0
20:21 - 9.10.2013

Já nevím, jsem tu nový, ale je mi jasné, že ženský by měli zůstat u vaření, nejdřív jsem nevěděl co napsat a ono na to vlastně není co no.. chudák holka už vidím ty komentáře...

avatar

Martin

0 0
07:12 - 23.5.2014

Je vidět paní Karino,že toho víte opravdu málo...nejen něco málo...je toho ještě míň,než si myslíte...

avatar

Němeček Chomutov

18 0
16:43 - 13.8.2013

Docela mě zaráří, že má někdo kuráž takové dílo udělat a že má někdo odvahu takové dílo zaplatit. To když jde o koruny vlastní, to se každý klepe o korunu a jak jde o peníze státní, to se rozhazuje. Se pak nedivím, že všechno stojí takové velké peníze, ikdyž na samém začátku to vypadá jako nejlevnější nabídka. Tohle se tedy musí jednoznačně předělat a to nebude stát málo..

avatar

Karel M.

40 0
09:01 - 9.8.2013

To nevadí, že to je sprasené, hlavně že je to zaplacené a uplacené. Jinak si to nedovedu představit, že to někdo přebral bez povšimnutí a je jedno po čem dětska běhají... Cenová válka a válka kvalitní práce ruku v ruce jdou a na podlahy ser..! Zato si můžou hlavně investoři, že tlačí ceny do extrému a ve výběrovkách vyhrává ten nejlevnější nikoliv ten kdo to opravdu umí udělat pořádně.

avatar

Patrik

5 0
06:09 - 9.8.2013

Co na to rict.Ja osobne uz na to nemam nekdy silu.

avatar

Petr Dvořák

3 0
15:16 - 12.10.2013

No živnostník to asi nedělal. To by ho taky za tohle dílo mohl někdo stáhnout nejen z peněz, ale i z kůže. A paní Karina bude mít alespoň co do kotle až se to bude trhat :)