Časté chyby při nivelování podlahy a následky. Otiskl časopis DOMO

Ve spolupráci s časopisem Domo jsme se zeptali výrobců a odborníků jak správně zacházet s nivelačními hmotami, jakých chyb se často dopouštíme a jaké to má následky.

 

Není podlahář, který by to nemusel nikdy řešit. Není podlahář, kterému by se něco podobného nestalo, aspoň o takovém nevím, i když, pravda, neznám všechny. Je tu řeč o samonivelačních hmotách a jejich vlastnostech, a dále o podmínkách, ve kterých se zpracovávají a aplikují na podlahu. Toto téma není „pecka“, ale spíše oříšek.

Jak na samonivelační hmoty

Na začátku si každý přečteme návod, dojdeme na školení a dáme se do díla. Všechno víme, nebo skoro všechno, co potřebujeme k tomu, abychom práci odvedli v potřebné kvalitě. A proč se nám tedy stává, že samonivelační hmoty praskají, odlupují se od podkladu, když vše děláme tak, jak se má.

A opravdu to tak stále děláme?
Pojďme se na to podívat trochu blíže. Jak to vlastně všechno s těmi samonivelačními hmotami je?

Beru teď v potaz to, že podklad je nachystaný správně, to znamená obroušený a je pevný, suchý, nejsou žádné vzlínající ani zbytkové vlhkosti. Okna jsou zabezpečena žaluziemi nebo nalepenou fólií proti přímému slunci. Máme nachystáno na super zakázku. A přesto se stane, že to praskne, odskáče a vyneseme to ven.

Poměrně dost se setkávám v tomto případě se špatně udělanou penetrací a hned v závěsu tomu sekunduje zbytečné přelévání samonivelačních hmot větším množstvím záměsové vody, než je potřeba. Říkejme tomu nedodržení technologické kázně. To celé vede k tomu, že změníme i chování samonivelační hmoty. Pokud je na pytli uvedeno „nasypat do 6 litrů studené vody“, máte to tak udělat. Výmluvy, že s 6 litry vody to neteče, neberu.V tom případě, když to neteče, není většinou správně udělaná penetrace podkladu, záměsová voda se vsákne, a nivelace tak nemá absolutně šanci plnit to, proč ji tam lijete. Na nivelaci jsou pak vidět krátery, stopy po ježkování a mnohdy to ani není rovné a vhodné pro pokládku povlakových krytin z PVC nebo vinylu.

Je třeba si uvědomit jednu věc: tím, že přidáme do samonivelačních hmot více vody, ničemu nepomůžeme. Naopak si uškodíme. Změníme tím vlastnosti samonivelační hmoty. Změníme její dobu schnutí, její pevnost, rozliv. Ani nepočítejte s tím, že více vody = více metrů. Bude to jeden velký průšvih. Samonivelační hmoty jsou nějak v laboratoři, výrobě nastaveny. Dostaneme polotovar, kde další příměsí je čistá studená voda v daném poměru. Když ten poměr změníme, změníme tím vlastnosti finálního produktu.

To na, jak se změní vlastnosti samonivelačních hmot, když je přelijete větším množstvím vody a nakolik to může ovlivnit jejich konečnou pevnost, jsme se zeptali odborníků.

Otázky jsme položili několika výrobcům stavební chemie a odpovědi jsme získali od zástupců společností Chemos Slovakia s.r.o. Sika CZ, s.r.o., a Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Miroslav Galovič, Chemos Slovakia s.r.o. Ako pracovať so samonivelačnou hmotou?

Zásadná otázka, na ktorú je veľmi jednoduchá odpoveď: presne tak, ako to doporučuje výrobca v návode, resp. technickom liste výrobku, s ktorým pracujeme. Myslím si, že každý profík tieto návody a technické listy čítal nespočetne krát a pozná ich takmer naspamäť. Skúsme si teda o niektorých povedať, prečo je to, čo je napísané v návode, také dôležité.

Prečo je dôležité opraviť v podklade každú prasklinu a špáru, ktorá nie je konštrukčná?

Tu platí zásada, že každá špára v podklade sa skôr alebo neskôr prejaví vo všetkých vrstvách realizovaných na takto neošetrenom podklade. A to z toho dôvodu, že zmenou teploty v priestore a tým v podklade dochádza k objemovým zmenám betónu. Tieto objemové zmeny betónu sa prejavia v špáre tým, že sa špára podľa teploty zmenšuje alebo zväčšuje. Na rozhraní tejto špáry je vrstva nad ňou týmito pohybmi namáhaná dovtedy, kým nepraskne v mieste alebo v tesnej blízkosti špáry. To potom dovolí vrchnej vrstve kopírovať pohyb podkladu.

Prečo nepodceňovať penetráciu?

Hlavnou úlohou penetrácie je vytvoriť dostatočnú adhéziu (priľnavosť) medzi vrstvami podkladu a nivelačnej hmoty. Ak je táto adhézia nedostatočná, vrstva samonivelačnej hmoty popraská. Príčinou vzniku prasklín je, že pri tuhnutí a tvrdnutí vo vrstve nivelačnej hmoty prebiehajú objemové zmeny. Schnutím vzniká takzvané „vnútorné pnutie“, ktoré sa ešte zvyšuje tým, že celá vrstva nevysychá rovnomerne, ale iba povrchovou plochou. Tento proces veľkou silou pôsobí proti adhézii penetrácie o podklad, a ak nie je jej odtrhová sila čiže prídržnosť k podkladu väčšia ako sila pnutia, dôjde k odtrhnutiu nivelačnej vrstvy od podkladu. Nedostatočná vrstva penetrácie spôsobuje stratu časti zámesovej vody do podkladu. Táto strata vody spôsobuje taktiež vznik zmrašťovacích trhlín. Súčasne môže znamenať nedostatok vody pre hydratáciu cementu zhoršenie štruktúry a vlastností zatvrdnutej hmoty, najmä pevnosti. Vsiaknutá voda môže vytlačiť z podkladu vzduch, čo sa prejaví tvorbou malých „kráterov“ a dierok na povrchu samonivelačnej hmoty. Tieto povrchové vady podporujú taktiež vznik zmrašťovacích trhlín. Často sa vyskytujúcou chybou pri penetrovaní je nedostatočné vysušenie penetrácie. Je potrebné upozorniť, že penetračný náter získava svoju odolnosť voči vode takmer vždy o niečo neskôr, ako je náter suchý na dotyk prsta. Preto je potrebné dodržať minimálny predpísaný čas schnutia výrobcom. V opačnom prípade môže aj pri dokonalom napenetrovaní vsakovať voda z nivelačnej hmoty do podkladu, pretože film penetrácie ešte nebol dostatočne odolný pôsobeniu zámesovej vody stierky. Pozor si treba dávať na použitie neoverenej „lacnejšej“ penetrácie. Môže sa totiž stať, že má nevhodné zloženie pre použitie s nivelačnou hmotou, resp. má nízku koncentráciu aktívnej látky. Následne môže po jej použití dôjsť taktiež k vzniku už uvedených porúch. Preto doporučujem vždy používať penetráciu overenú, najlepšie od toho istého výrobcu, ako je nivelačná hmota.

Ako správne miešať samonivelačné hmoty?

Samonivelačné hmoty spracovávame rozmiešaním v studenej vode. Už pri miešaní dochádza k reakcii cementu a vody. Pretože však chceme, aby nivelačná hmota mala určité nami zvolené vlastnosti, ako sú dlhšia spracovateľnosť, výborná tekutosť, rýchle tuhnutie a tvrdnutie a pod., musíme túto hmotu už pri jej výrobe modifikovať prísadami. Rozpustenie týchto prísad trvá určitý čas a je veľmi důležité, aby boli rozpustené v procese miešania a nie až po rozliatí na podklad. Pri skrátenej dobe miešania by sa nemusela dosiahnuť maximálna tekutosť hmoty. Preto je dôležité dodržanie celkového času miešania, vrátane prestávky, pretože aj počas prestávky prebieha rozpúšťanie prísad. Doporučujem 2 minúty miešať, 2 minúty pauza a potom krátke domiešanie. Hotovo.

Prečo dodržať predpísané množstvo vody?

Vodu použitú pri miešaní cementových hmôt voláme zámesová voda. Jej úlohou je reagovať s cementom a vytvárať tak zložité formy väzieb v hydratačných novotvaroch. Pre dostatočnú hydratáciu cementu a dosiahnutie požadovanej spracovateľnosti potrebujeme určité množstvo vody. Toto množstvo určí výrobca cementovej hmoty vo svojom návode a vychádza z množstva použitého cementu a z receptúry suchej zmesi. Táto voda sa v procese tuhnutia a tvrdnutia cementovej hmoty delí na: chemicky a fyzikálne viazanú a voľnú vodu. Chemicky viazaná voda sa stáva trvalou súčasťou hmoty a uvoľní sa iba pri vysokej teplote nad 200 °C. Časť fyzikálne viazanej vody bude tiež súčasťou hmoty a časť sa za určitých podmienok odparí a spôsobuje vznik napätí a zmrašťovanie hmoty. Zmrašťovanie je súčasne eliminované expanzními prímesami. Voľná voda vyplňuje prevažne najväčšie póry a ľahko sa vysušuje. Ostávajú po nej prázdne póry, ktoré znižujú pevnosti. To je presne tá voda, ktorú meriame vlhkomerom a čakáme, kedy sa odparí. Treba si teda uvedomiť, že každé deci vody navyše v konečnom dôsledku zvyšuje pórovitosť cementovej hmoty a tým negatívne ovplyvňuje významné technické vlastnosti samonivelačnej vrstvy, ako sú pevnosť, nasiakavosť, trvanlivosť, zmrášťovanie, pnutie, ale aj čas vysýchania. Negatívny vplyv predávkovania zámesovej vody na homogenitu tekutej nivelačnej hmoty sa dá znížiť použitím rôznych stabilizátorov v receptúre. To znamená, že s predávkovaním zámesovej vody s minimálnym zhoršením stability tekutej hmoty sa do určitej miery počíta n apriek tomu, že sa zhoršia vlastnosti zatvrdnutej hmoty. Bežne sa počíta s predávkovaním do 10 %, to znamená pri predpísanej vode 6 litrov maximálne ju navýšiť na 6,6 litra. Napr. produkty firmy Chemos sú nastavené na navýšenie vody o 12 %. Prekročenie týchto limitov spôsobuje rozsadanie hmoty ihneď po rozliatí. Prejaví sa to tým, že najväčšie a tým aj najťažšie zrnká piesku sadajú na podklad a naopak jemné častice sú vyplavované na povrch. Tým vzniká nerovnomerné vypĺňanie priestoru medzi veľkými zrnami a tým fatálny pokles pevnosti a nárast pnutia. Použitie väčšieho množstva zámesovej vody, ako je predpísané, sa dá zistiť aj po uschnutí hmoty. Zvlášť nebezpečné pre kvalitu je navýšenie zámesovej vody pri liati hrúbky už nad 8–10 mm.

Môžem do nivelačnej hmoty pridávať piesok?

Tak toto je presne opačný prípad ako s vodou, pretože pridávaním piesku do nivelačnej hmoty sa jej niektoré vlastnosti zlepšujú. U výrobkov Chemos sa týmto znižuje vnútorné pnutie takmer na nulu. Je však potrebné dodržať doporučenia výrobcu, akej zrnitosti má byť piesok. Je to veľmi dôležité, pretože výrobca má vo vreci už piesok presne definovanej zrnitosti a ten pridaný piesok má doplniť krivku zrnitosti a nie ju rozbiť. Pridaný piesok pridávame v množstve podľa doporučenia výrobcu. Piesok je možné pridávať od hrúbky 8–10 mm. Nesmie sa však navyšovať množstvo zámesovej vody.

Prečo je potrebné zatemniť veľké okná a zamedziť prievanu?

Tu môžeme nadviazať zase na vodu, ktorá je použitá na miešanie. Všetci to poznáme z klasického betónovania. Krátko po betónovaní musíme betón polievať aj niekoľko dní a tak mu dodávať vlhkosť na ešte prebiehajúcu hydratáciu a zamedziť vysúšaniu fyzikálne viazanej vody. A práve preto, aby sme toto nemuseli robiť, sú v samonivelačných hmotách použité prísady, ktoré viažu na seba dostatočné množstvo vody pre udržiavanie vlhkosti v hmote, aby mohol cement ďalej hydratovať. Táto voda, môžeme ju nazývať ošetrovacou, sa uvoľňuje postupne. Ak sa však počas schnutia hmoty, krátko po jej vyliati, zámesová voda rýchlo odparuje napr. pôsobením prehriatia od slnka alebo aj prievanom, môže sa stať, že ani prísady na zadržiavanie vody nebudú schopné vodu dostatočne udržať. Následne sa začne znižovať množstvo fyzikálne viazanej vody, ktoré nie je nahradzované. Vzniká zmrášťovanie, ktoré vyvoláva pnutie v čase, kedy hmota ešte nemá dostatočnú pevnosť a môže dochádzať k vzniku zmrašťovacích trhlín, resp. k ostatným poruchám vytvrdnutej hmoty.

www.chemos.sk

 

Sika CZ, s.r.o.
Jak pracovat se samonivelační hmotou, na co dbát?

Obecně je třeba dbát na několik základních bodů. Ty lze pro zjednodušení ještě rozdělit na vnitřní a vnější. Mezi vnější lze zařadit podklad, jeho správnou přípravu a také podmínky při aplikaci, jako je teplota, vlhkost, nasvícení podkladu apod. Při samotné práci se samonivelační hmotou je to pak dodržení množství dávkování záměsové vody, doby zpracovatelnosti, ale i např. teplota při skladování materiálu.

Nakolik se změní vlastnosti samonivelačních hmot, když se překročí dávkování vody o 10 % ... 20 % ... 30 %?

Lze říci, že jakékoliv překročení dávkování záměsové vody není žádoucí, výše překročení pak pouze vyjadřuje intenzitu negativních projevů. U překročení o 10 % nastupuje segregace materiálu a výsledný povrch bude měkčí, u většího překročení pak výrazná segregace materiálu způsobí nejen velmi měkký povrch a výrazně delší vysychání, ale dojde i k výrazné ztrátě pevnosti, velkým objemovým změnám, vzniku trhlin, možné delaminaci od podkladu a vzniku barevných rozdílů. Povrch bude vykazovat velmi nízkou přídržnost pro následující vrstvy.

Jaké to potom může mít v důsledku následky?

Vzhledem k tomu, že se samonivelační hmoty používají především jako podklad pod finální krytinu, je zde velké riziko následné destrukce celého souvrství. Vadný podklad v důsledku způsobí na finální krytině zvlnění a nerovnosti, při nadměrném zatížení pak vznik dolíků a vyjetých kolejí. Stejně tak je snížena přídržnost povrchových vrstev při použití lepidel na podlahové krytiny.

Co tím podlaháři vlastně riskují?

V případě opravy podkladní vrstvy riskují pouze prodloužení zakázky a mírné prodražení ve smyslu přebroušení na původní podklad a nahrazení novou vrstvou. Ve fatálním důsledku pak při destrukci celé skladby a prokázání chyby při zpracování velmi pravděpodobně půjde celá škoda na vrub podlaháře.

S jakými konkrétními chybami při práci se samonivelačními hmotami se nejvíc setkáváte v praxi?

Mezi nejčastější situace, se kterými se setkáváme v praxi, patří podceněné výše uvedené vnější vlivy. Nesprávné vyhodnocení a příprava podkladu, nesprávná aplikace penetrace a také nedodržení doby zpracovatelnosti. Dále pak nepřiznání dilatačních spár, které se následně projeví trhlinou ve stěrce.

Co se ve stěrce děje při výkyvech teplot, když na ni například přes okno svítí při schnutí slunce apod.?

Přímé oslunění stěrky nebo jakékoliv náhlé a nerovnoměrné zvýšení teploty urychlují a zvyšují množství odpařované záměsové vody ze stěrky. Tato voda je ale nutná pro správný a rovnoměrný průběh hydratačního procesu a postupný vývin hydratačních produktů. Rychlým odstraněním vody dochází k překotným objemovým změnám v době, kdy nová vznikající struktura stěrky ještě není dostatečně pevná. Dochází ke vzniku trhlin a různých defektů na povrchu. Obdobný efekt má i nadměrné proudění vzduchu.

www.sika.cz, www.schonox.cz

 

 

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Jak pracovat se samonivelační hmotou, na co dbát?

Troufám si tvrdit, že samonivelační hmota je obecně jedním z nejnáročnějších suchých pytlovaných materiálů používaných ve stavebnictví, a to z hlediska aplikační kázně. Vše je již v samotném počátku ovlivněno správným výběrem samonivelační hmoty, a to jak z hlediska mechanických vlastností, tak z hlediska typu pojiva (cement či síran vápenatý) i s ohledem na požadovanou výšku aplikačního lože a rychlost vyzrávání. V rámci tohoto výběru si zvolíme hmotu, která má jasné specifikace zpracování dané jak návodem na obalu, tak technickým listem. Obecně je nutné dodržovat přesné množství studené záměsové vody, použít vhodné míchadlo, které dostatečně zhomogenizuje hmotu, ale zároveň nepřimíchá do hmoty mnoho vzduchu, řídit se doporučenými časy míchání, odstátí hmoty a opětovného přemíchání. Teprve poté je hmota připravena k samotné aplikaci.

Na kolik se změní vlastnosti samonivelačních hmot, když se překročí dávkování vody o 10 % ... 20 % ... 30 %?

Každá samonivelační hmota je již při svém vývoji jasně nastavena na patřičné množství záměsové hmoty, které při dodržení všech technologických požadavků zabezpečuje deklarovaný rozliv a zároveň nedává předpoklady pro vznik sedimentů v aplikované hmotě, případně jiných mechanických defektů. Je třeba si uvědomit, že při například 5 litrech záměsové vody na jeden pytel samonivelační hmoty čítá již 10% překročení záměsové vody celkem 0,5 litru, což je pro většinu směsí již za hranicí „bezdefektové aplikace“ minimálně v otázce vzniku parciálního sedimentu, a tím měkkého šlemu na povrchu vyzrálé stěrky.

Jaké to potom může mít v důsledku následky?

Všemožné mechanické defekty, od vzniku separačních šlemů na povrchu až po totální destrukci samonivelační stěrky. Pro ilustraci lze doložit následujícími fotografiemi…

Co tím podlaháři vlastně riskují? S jakými konkrétními chybami při práci se samonivelačními hmotami se nejvíc setkáváte v praxi?

Aplikátor riskuje prakticky v zato nejen svoje dobré jméno, ale i značnou škodu, která se skládá jak z jeho samotné práce při realizaci, tak z materiálu, který je mnohdy třeba odstranit a jednotlivé operace provést kompletně znovu. Kromě chyb popsaných v předchozích otázkách je velmi časté zaváhání při samotné diagnostice podkladu před litím samonivelačních stěrek, a to jak z hlediska mechaniky dostačující pro lití, tak i z hlediska vhodné a dostatečné penetrace podkladu. Druhou velkou skupinou vad a chyb je nadměrné šetření samonivelační hmotou. Přestože víme, že každý pytel zpracované hmoty představuje několik set korun finanční zátěže, tak je jednoznačné a z podstaty patrné, že původní nerovnosti na podkladu, které čítají například 3 mm, nelze dostatečně srovnat průměrnými 2 mm aplikované samonivelační hmoty. Toto „šetření“ se dále často projevuje až do vad na položených krytinách.

Co se ve stěrce děje při výkyvech teplot, když na ni například přes okno svítí při schnutí slunce apod.?

Nejen přímé slunce dopadající na povrch čerstvě aplikované samonivelační hmoty přes okna je jejím výrazným nepřítelem. Podobný efekt má i průvan. V obou případech dochází k nadměrně rychlému odpaření záměsové vody z povrchu, které není v harmonii s potřebnými časy pro přirozené zrání stěrky samotné. Důsledkem tohoto jevu je poté často mechanické poškození stěrky v podobě vzniku trhlin, které lze přirovnat k syndromu vyschlého jezera.

www.weber-terranova.cz

 

Článek vyšel 5.9.2015 v časopise DOMO. Odkaz na celý článek s foto zde.

57982 Zobrazení - Vytvořeno: 7.9.2015 • naposledy editováno: 1.10.2016
Pomozte nám zvýšit dosah našich článků sdílením. Děkujeme.

Nepřehlédněte i naše další články,...

Pokládka dřevěné podlahy na dvojitý dřevěný rošt s izolací

1360 Zobrazení - Vytvořeno: 19.3.2024 • editováno: 27.3.2024

Jak pokládat dřevěné podlahy. Je mnoho způsobů, jak položit dřevěnou podlahu a napočítal bych jích klidně tolik, že mi ruce nebudou stačit. My jsme se pustili do pokládky na dvojitý dřevěný rošt. ...
číst více

Jak na rychlé měření zbytkové vlhkosti v anhydritu a betonu

785 Zobrazení - Vytvořeno: 3.2.2024 • editováno: 3.2.2024

Orientační měření zbytkové vlhkosti v podkladu Než se pustíme do přesného měření vlhkosti, je potřeba udělat orientační měření. Je to z důvodu proto, abychom věděli, zda má smysl CM měření ...
číst více

Dřevěná podlaha Esco FAMILY

678 Zobrazení - Vytvořeno: 24.1.2024 • editováno: 24.1.2024

Přírodní podlahy mají své kouzlo. Hned jak se do nich zakousne pila, tak voní. Ať si říká každý co chce, dřevo tu bylo, je a bude a ostatním podlahám říkám trendové. Teď tu jsou a pak tu nejsou. 
číst více

A jak to vypadá když pracujeme, máme rádi kolem sebe čisto.

735 Zobrazení - Vytvořeno: 24.1.2024 • editováno: 24.1.2024

Malá ukázka jak probíhající podlahářské práce.  
číst více

Jak připravit anhydrit na lití samonivelační hmoty

722 Zobrazení - Vytvořeno: 24.1.2024 • editováno: 24.1.2024

Anhydrit před pokládkou podlahy nivelujeme. Když chceme, aby ta podlaha vydržela co má a vypadala jak chceme, seděl každý detail, aby se nic nemuselo maskovat tmely a silikony, je potřeba ten podklad ...
číst více

Kobercové čtverce nás baví, protože jsou funkční.

450 Zobrazení - Vytvořeno: 24.1.2024 • editováno: 24.1.2024

Do kanceláře a komerčních prostor se prostě designové kobercové čtverce hodí. Není ale kobercový čtverec jako čtverec. 
číst více

Korkové dilatace v podlahách, jak je děláme my.

534 Zobrazení - Vytvořeno: 24.1.2024 • editováno: 24.1.2024

Podívejte se s námi na detail korkové dilatace u HS portálu. Naše práce je nám opravdu vším a s každým detailem si dokážeme vyhrát. Také jsme rádi, že nové technologie a postupy od nás podlaháři ...
číst více

Proč klečet, když to jde ve stoje

442 Zobrazení - Vytvořeno: 24.1.2024 • editováno: 24.1.2024

Rychlé a přesné dávkování lepidla pod podlahy s tyčí iTools
číst více

Když malíř nadělá na podlahu, musí se to obrousit

439 Zobrazení - Vytvořeno: 24.1.2024 • editováno: 24.1.2024

Než se začne pokládat podlaha je potřeba udělat toto. Stane se, podklad je téměř nachystán a jiný řemeslník si odvede svou práci a na tu druhých nedbá. Jako podlaháři se s tím setkáváme často. ...
číst více

Lepení vinylové podlahy včetně přípravy ukázka realizace

1839 Zobrazení - Vytvořeno: 23.9.2022 • editováno: 23.9.2022

Položit si lepenou vinylovou podlahu To nezní složitě co? Ale jen když se začneme pídit po tom jak, a na správných místech, tak ono to už tak jednoduché zas není. Tady je rychlý průlet jednou realizaci ...
číst více

Podlahy v jedné rovině, přechody řeší korkové dilatační lišty.

4319 Zobrazení - Vytvořeno: 25.1.2022 • editováno: 25.1.2022

Korkové dilatace a jejich použití. Jsou místa, kde to design nevyžaduje a jsou místa kde se vyloženě hodí a jsou fajn. O co jde? O přechodové lišty a prahy. Jen malá ukázka, jak lze vyřešit přechod ...
číst více

Jak se provádí kompletní realizace podlahy od přípravy po pokládku

3039 Zobrazení - Vytvořeno: 14.1.2022 • editováno: 15.1.2022

I takhle může vypadat realizace vaší nové podlahy. Vítám vás na webu podlahářské firmy VIDEOPODLAHY.cz. To že jste tady, má svůj důvod a vy se dozvíte jaký. Většinou to jsou informace, které ...
číst více

7 vrstev které tvoří odolnou a stabilní podlahu COREtec

2223 Zobrazení - Vytvořeno: 12.1.2022 • editováno: 15.1.2022

Velmi odolná a stabilní podlaha. A už je tu zase. Svou konstrukcí a provedením zámku, jasně dává najevo, jsem velmi odolná a stabilní podlaha. Jak si tohle může vůbec dovolit o sobě tvrdit? Je ...
číst více

Podlaháři z Cechu podlahářů ČR si vyjeli položit dřevěnou podlahu na Moravu do Valtic

2496 Zobrazení - Vytvořeno: 9.1.2022 • editováno: 4.1.2024

Nejlépe se dělají podlahy v dobré partě  Není to poprvé, co parta podlahářů z Cechu podlahářů ČR společně zrealizovali zakázku. Konkrétně tato se odehrála na Moravě v Valticích. Občas ...
číst více

Tichá a teplá podlaha na které vás večer neuslyší nikdo jít k ledničce - Egger PRO Comfort

2355 Zobrazení - Vytvořeno: 6.12.2021 • editováno: 18.12.2021

Také se vám dějí ty věci, že všichni slyší každý váš krok? Jakou podlahu teda zvolit, aby to tak nebylo? Asi nejvíce ticha bude mít napnutý koberec na podložce, ale ten si do kuchyně přeci nedáme. ...
číst více

Podlaha do koupelny nemusí být jen dlažba. Kluci položili voděodolný EGGER GreenTec s protiskluzem.

3564 Zobrazení - Vytvořeno: 22.10.2021 • editováno: 6.12.2021

Podlaha s protiskluzem do koupelny Doma máme jednu takovou testovací koupelnu, kde si můžeme zkoušet různé druhy podlah. Tam 2-3 roky testujeme, co všechno vydrží. Je tam vlhko a někdy po koupání ...
číst více

Potřebujete vyrovnat staré dřevěné podlahy do roviny?

11439 Zobrazení - Vytvořeno: 25.9.2021 • editováno: 1.10.2021

Stará přibíjená prkna na podlaze natřené barvou, jak je vyrovnat. Ve starých domech se nachází vrchem přibíjená prkna a natřené hustou barvou. Nejčastěji hnědočervenou nebo šedou. Když tam ty prkna ...
číst více

Jak vyrovnat dřevěný podklad pro pokládku nové podlahy

2457 Zobrazení - Vytvořeno: 25.9.2021 • editováno: 25.9.2021

Vyplatí se nová podlaha na stará kolená? Říká se, že změna je život a když si někdo chce udělat radost z nové podlahy, je jedno o jak velkou či malou podlahu jde. Zde je ukázka menší zakázky, ...
číst více

Co si dát na podlahu takhle něco nového, COREtec?

2595 Zobrazení - Vytvořeno: 24.8.2021 • editováno: 25.8.2021

Je to malé, ale bude se ti to líbit Není toho moc, ale potřebovala bych pro náročného zákazníka odvést perfektní práci a nějakou dobrou podlahu, měl bys čas se na to kouknout a někam to šoupnout? ...
číst více

Co je tohle zase za podlahu? Tichá, teplá a není tvrdá?

2826 Zobrazení - Vytvořeno: 29.3.2021 • editováno: 30.3.2021

Když máte rádi teplo pod nohama i když se netopí, korková podlaha je to co potřebujete. Je to tak, dovolte abych vám představil korkovou podlahu PREMIER od výrobce AMORIM v Portugalsku, kterou ...
číst více

COREtec kompozitní podlaha americké společnosti Shaw Floors

4943 Zobrazení - Vytvořeno: 23.3.2021 • editováno: 8.2.2024

  Podlaha 220m, kterou jsme položili v roce 2019  COREtec® je novinkou na českém trhu. O co vlastně jde? Jde o kompozitní hybridní podlahu amerického výrobce Shaw Floors. Průmyslový ...
číst více

Srovnejte podlahy do jedné roviny, proč nedělat kompromis.

3602 Zobrazení - Vytvořeno: 21.3.2021 • editováno: 23.3.2021

Co vyhovovalo na podlaze před lety, dneska nám vyhovovat nemusí. Ano i takové situace se při rekonstrukci řeší. Za pár let se změní naše potřeby, potřebujeme bezpečnější prostor, jsme starší, nebo ...
číst více

S předsedou Cechu podlahářů ČR o řemesle s Evou Svobodovou ředitelkou AMSP ČR

4111 Zobrazení - Vytvořeno: 1.11.2020 • editováno: 11.12.2020

Řemeslo je životní styl, říká předseda Cechu podlahářů ČR Josef Voborník.  Být řemeslník, není za trest, ale za odměnu. A když ho ta práce baví, výsledek se musí dostavit. A to jak spokojenost ...
číst více

Jak natřít betonovou podlahu v garáži s protiskluzem polyuteranovým lakem

4507 Zobrazení - Vytvořeno: 26.10.2020 • editováno: 26.10.2020

  Jsou chlapi, co chtějí mít podlahu v garáži podle svých představ. Jak to udělat? Co dát na podlahu do garáže? Posypová sůl rozežrala betonovou podlahu v garáži, jak to opravit? ...
číst více

Kdo se bojí více o prsty, rodiče nebo děti?

3038 Zobrazení - Vytvořeno: 31.8.2020 • editováno: 3.9.2020

Při práci se dřevem, největší strach o prsty, měli jako vždy někteří rodiče, děti šly totiž do všeho bez váhání. Já se jim nedivím, o jejich děti jsem měl chvílema větší strach, než o vlastní, ...
číst více

Jak rostou malí kutilové a co všechno už zvládnou

3497 Zobrazení - Vytvořeno: 15.5.2020 • editováno: 2.10.2020

Kdy dát do ruky dítěti sekerku nebo nůž či pilku? Když jsem v počítači procházel fotky a videa, narazil jsem na opravdu pěkné záběry. A to hlavně takové, kdy s dětmi pořád něco tvoříme. ...
číst více

Jak jsme zrenovovali přírodní linoleum

4569 Zobrazení - Vytvořeno: 2.5.2020 • editováno: 2.5.2020

To, že každý by měl dělat to, čemu rozumí a co umí, platí u podlah dvojnásob.  Mnozí si myslí, že se stačí podívat na nějaké video a už všechno umí. V některých případech nebo kutilských ...
číst více

Jak snadno odstranit z podkladu PVC podlahy

3872 Zobrazení - Vytvořeno: 2.5.2020 • editováno: 2.5.2020

Potřebujete odstranit krytinu a nejde to? Mám pro vás řešení, volejte firmu P-Komplex. Odstraní téměř všechny krytiny z podkladu. Disponuje malými i velkými stroji. Také zvládne odstranit ...
číst více

Jak může vypadat taková rekonstrukce podlahy v bytě 2+1

7122 Zobrazení - Vytvořeno: 20.2.2020 • editováno: 20.2.2020

Tak jsme ty podlahy nakonec udělali komplet nové Další rekonstrukce bytové jednotky ve Dvoře Králové nad Labem je za námi. Tentokrát jsem měl za úkol udělat podlahu do předsíně, kuchyně a dvou ...
číst více

Vinylová podlaha do kuchyně

3858 Zobrazení - Vytvořeno: 19.2.2020 • editováno: 19.2.2020

A znáte to chlapi, když žena řekne, chtělo by to už vymalovat v kuchyni, tak počítejte s tím, že tím to začíná. Spustí se řetězec nepředvídaných představ, debat a investic. Takový zdánlivě ...
číst více

Jakou podlahu si udělat doma v dílně, kůlně nebo garáži

8072 Zobrazení - Vytvořeno: 15.2.2020 • editováno: 15.2.2020

Téměř každý chlap by měl rád takové to své místo na nářadí a mít tam svůj ponk, kde může něco opravit nebo vyrobit. Pravda je, že těchto chlapů zdá se, moc není a nových se nějak nerodí. To je ...
číst více

Podlaha do garáže nemusí být jen beton nebo dlažba.

6714 Zobrazení - Vytvořeno: 15.2.2020 • editováno: 15.2.2020

Podlaha v garáži nemusí být nuda Garáž je pro někoho místo, kam jen zaparkuje auto, postaví kolo, uskladní věci, které nepotřebuje, doloží zahradní nábytek na zimu. Jsou ale garáže, kde je to to ...
číst více

Zátěžová vinylová podlaha v dílcích Attraction Connect

3595 Zobrazení - Vytvořeno: 14.2.2020 • editováno: 14.2.2020

Tam kde zpravidla ostatní vinylové podlahy končí, tam Attraction Connect začíná. Jestli hledáte opravdu zátěžovou vinylovou podlahu, tak jste tu dobře. Jasně není to klasická nebo běžná vinylová ...
číst více

Šití prasklin v cementovém potěru za použití sponek a epoxidu

5122 Zobrazení - Vytvořeno: 14.2.2020 • editováno: 14.2.2020

Někdy je potřeba opravit cementový potěr, který popraskal. Na šití prasklin v cementovém potěru, lze použít několik druhů chemie a je vždy na podlaháři, aby dle situace a zjištění stavu na místě ...
číst více

Podlahy od přípravy podkladu přes pokládku a povrchovou úpravu lakováním

3971 Zobrazení - Vytvořeno: 13.2.2020 • editováno: 15.2.2020

Pokud uvažujete o změně podlahy, nebo jenom o jejím oživení, v obou případech bude potřeba, všechno co stojí na zemi, dát pryč. Než se rozhodnete pro jakoukoliv podlahu, dobře si to promyslete, ...
číst více

Kompletní rekonstrukce bytu ve stylu, tak trochu to jen pošolícháme.

5554 Zobrazení - Vytvořeno: 5.2.2020 • editováno: 16.11.2020

Kompletní renovace a výměna podlah je opravdu nemalý zásah do podkladu i do vaší peněženky. Takhle to vypadá, když se to udělá od podlahy všechno znova a jinak. Kompletní rekonstrukce bytu 3+1 ...
číst více

Jak jsme vyčistili a zrenovovali PVC podlahu na základní škole v Lánově

4432 Zobrazení - Vytvořeno: 28.4.2019 • editováno: 28.4.2019

PVC krytina má ve školách své místo již dlouhé desetiletí. Není pochyb o tom, že je to jedna z nejvíce používaných krytin na školách. My jsme jednu takovou školu, kde PVC krytina byla položená ...
číst více

Řemeslníci budou, chce to jen začít u sebe a jít příkladem.

4316 Zobrazení - Vytvořeno: 3.3.2019 • editováno: 18.3.2019

Již pěkně dlouho se šušká, že staří řemeslníci odcházejí do důchodu a nové, mladé není kde brát. Je tomu tak? Z odborných učilišť mnoho let odborníci v dostačujícím počtu nevycházejí ...
číst více

Jak provést měření vlhkosti anhydritového nebo cementového potěru

15332 Zobrazení - Vytvořeno: 22.10.2017 • editováno: 27.9.2019

Pokud chcete mít jistotu o vlhkosti podkladu, používejte na měření CM přístroj. Jak postupovat při měření vlhkosti v podkladu: - orientačním měřákem najděte nejvlhčí místo, může jich být ...
číst více

Malý kluci si vyzkoušeli podlahářské řemeslo

5825 Zobrazení - Vytvořeno: 19.6.2017 • editováno: 14.1.2019

Když mi děti chtějí pomáhat v práci a zkusit si podlahářské řemeslo. Pojďte se podívat na video, jak malý kluci chtějí poznat co dělá táta v práci. Než jsme se pustili do práce, předcházelo ...
číst více

Jak připravit podklad a položit podlahu Hydrocork

6225 Zobrazení - Vytvořeno: 16.6.2017 • editováno: 16.6.2017

Kompletní realizace podlahy Hydrocork Podívejte se na video, jak správně připravit podklad pod podlahy. V našem videu budeme na připravený podklad pokládat podlahu Hydrocork celoplošným přilepením.
číst více

Výměna nevyhovující podlahy za Hydrocork, změna vzhledu interiéru

5747 Zobrazení - Vytvořeno: 5.6.2017 • editováno: 6.6.2017

Jak podlaha dokáže změnit interiér Pojďte se podívat s námi na celkovou rekonstrukci místností v rodinném domě. Původní korková podlaha měla tu smůlu, že byla položená v době, kdy nebyli dostupné ...
číst více

Egger Design+ podlaha z termoplastického polyuretanu Ftalát free 100%

7619 Zobrazení - Vytvořeno: 12.3.2017 • editováno: 12.3.2017

První zkušenosti s novou podlahou od firmy Egger Požadavek zákazníka byl zcela konkrétní. Položit novou podlahu, aniž by se poškodila nebo znehodnotila ta stávající. Šlo o keramickou dlažbu, ...
číst více

Jak funguje podlahové topení a masivní dřevěná podlaha

6658 Zobrazení - Vytvořeno: 5.3.2017 • editováno: 5.3.2017

Se stavbou nového domu se o podlahové topení zajímá čím dál více lidí. Zvláště v novostavbách se s podlahovým topením setkávám téměř v 95%. Dostávám také požadavky na pokládky dřevěných ...
číst více

Jak jsme pokládali masivní dubovou podlahu na podlahové topení

8550 Zobrazení - Vytvořeno: 23.2.2017 • editováno: 16.11.2020

Pokládka podlahy, která voní po dřevě Když říznete do masivní dubové podlahy, vůně dřeva se násobí. Po položení v rodinném domě se po pokládce dřevěné podlahy mění klima. Cítíte se v místnostech ...
číst více

Technici zkouší svou zručnost v profesionálním osmiboji s ručním nářadím

4643 Zobrazení - Vytvořeno: 8.12.2016

  Technici Vlado a Pepa Jako technik je potřeba být vybaven vědomostmi teoretickými, znát normy a danou problematiku. Zároveň když je k tomu technik vybaven znalostmi z praxe, kterou prošel ...
číst více

Podlaha za 24 hodin rychleschnoucí nivelační hmota Chemos Express 24h

13731 Zobrazení - Vytvořeno: 9.11.2016 • editováno: 24.11.2016

Tohle snad zažil už nejeden podlahář a investor. Stále se chodí s měřáky na vlhkost v podkladu a stále je to mokré a podlahy se stále nedají pokládat. Termíny jsou dané a když zasáhne vyšší moc v podobě ...
číst více

Jak se pokládají čtverce Fortelock

10015 Zobrazení - Vytvořeno: 25.9.2016 • editováno: 5.10.2016

Pojďte se semnou podívat na to, jak se pokládá podlaha Fortelock. Starý a z části podsklepený barák z roku 1938 má ve sklepě stálou vlhkost. Původní betonová podlaha o tloušťce přibližně ...
číst více

Jak se pokládají kobercové čtverce

10477 Zobrazení - Vytvořeno: 5.5.2016 • editováno: 22.9.2016

Pokládka kobercových čtverců na podlahu Byl víkend a šel jsem si položit do jedné kanceláře ve Dvoře králové nad Labem pár m2 kobercových čtverců. Tak jsem si říkal, že vám to natočím, aby ...
číst více

Jak jsme položili podlahu Hydrocork ve Dvoře Králové nad Labem

9055 Zobrazení - Vytvořeno: 1.5.2016 • editováno: 22.9.2016

Pokládka tiché podlahy Hydrocork Ve Dvoře Králové nad Labem se jedna firma rozhodla vybudovat nové kanceláře. Postavila se moderní nástavba na stávající stavbu dílen pro nákladní automobily. Firma ...
číst více

Pokládka vinylové podlahy na zámek a lepící podložku

11760 Zobrazení - Vytvořeno: 30.4.2016 • editováno: 19.10.2016

Pokládka vinylové podlahy na podlahové topení. Vinylové podlahy od  výrobce Wineo v celomasivním provedení o celkové tloušce 5mm s nášlapnou polyuretanovou vrstvou 0,55mm.  ...
číst více

Jak se brousí sádrová nivelace aby vypadala jako zrcadlo

15709 Zobrazení - Vytvořeno: 25.4.2016 • editováno: 22.9.2016

Samonivelační hmota Chemos Premium A5 - Broušení před pokládkou podlah Pokud dodržíte správné dávkování vody při nivelaci sádrovou hmotou Chemos A5 a necháte jí uschnout, tak při broušení se bude ...
číst více

Jak vyměnit poškozenou lamelu podlahy Hydrocork

13255 Zobrazení - Vytvořeno: 25.4.2016 • editováno: 9.12.2016

Výměna poškozené lamely na podlaze není vždy snadná záležitost. Vyměnit se dá za určitých okolností a použití nářadí téměř cokoliv.  V případě podlahy Hydrocork je výměna lamely docela snadná. ...
číst více

Jak vyrovnat anhydritovou podlahu sádrovou nivelací od 1-20mm

11359 Zobrazení - Vytvořeno: 11.3.2016 • editováno: 22.9.2016

Vyrovnání podlahy v interiéru pro pokládku podlah Každá podlaha v interiéru, na kterou se bude pokládat finální podlaha, se musí nejprve upravit do stavu, aby to položit šlo. Ono položit jde na ...
číst více

Schody a podlahy z Hydrocorku

9126 Zobrazení - Vytvořeno: 15.2.2016 • editováno: 19.10.2016

Betonové schody a podlahy zakryl Hydrocork Z Portugalska od firmy Amorim pochází nová technologie podlah, které dostali jméno Hydrocork. Jde o velice zajímavou podlahu hlavně pro své vlastnosti. ...
číst více

Jak jsem pokládal dřevěnou masivní podlahu

18541 Zobrazení - Vytvořeno: 8.2.2016 • editováno: 22.9.2016

Jak správně položit dřevěnou masivní podlahu. Dostal jsem se na jednu zakázku úplně jinak než je běžné. Jak to všechno bylo, se dozvíte v časopise Domo, který má již připravený podrobný popis ...
číst více

Pokládka podlahy HYDROCORK

9187 Zobrazení - Vytvořeno: 31.12.2015 • editováno: 22.9.2016

Pokládka podlahy Hydrocork v domě s problémem vlhkosti v podkladu Dostal jsem se na zakázku, kde podle investora byli podlahy po rekonstrukci. Dokonce betony byli udělané nové. Moc ...
číst více

Jak nivelovat betonové podlahy dilatace a správné nářadí.

40089 Zobrazení - Vytvořeno: 29.10.2015 • editováno: 22.9.2016

Jak si připravit betonovou podlahu na pokládku nové podlahy? Změřit vlhkosti, zbrousit, vysát, napenetrovat, nalepit dilatační pásku na zeď, namíchat samonivelační hmotu, vylít nivelaci na podlahu, ...
číst více

Jak na vlhko v betonu před pokládkou podlah. PlatonStop Original.

17782 Zobrazení - Vytvořeno: 29.10.2015 • editováno: 12.1.2024

Vlhkost v podlaze, co s tím? Když už se dneska staví nový dům, zpravidla má svislé a vodorovné izolace v pořádku. Většinou tomu tak až na ojedinělé případy je. Tam většinou ale za ...
číst více

Na detailu záleží a Festool na to má nářadí pro podlaháře

12357 Zobrazení - Vytvořeno: 19.4.2015 • editováno: 22.9.2016

Nářadí na podlahy - Festool, na detailu záleží Náročnost zákazníka je stále větší. Tak jako za posledních 20 let co mám možnost aktivně sledovat vývoj materiálu, tak se musí přizpůsobit vývoj nářadí, ...
číst více

Ukáži vám, jak udělat spoj na PVC - CV a jak udělat studený svár na podlaze

11951 Zobrazení - Vytvořeno: 1.3.2015 • editováno: 22.9.2016

Jak na spoje na měkčených PVC a CV podlahách Poměrně dostávám dost otázek, jak udělat spoj na PVC nebo na CV - měkčeném PVC. Jak udělat spoj na marmoleu a pod .. Připravil jsem pro vás ukázku, ...
číst více

Podlahové topení, zjišťujeme thermokamerou kde vedou dráty od topení

11337 Zobrazení - Vytvořeno: 14.12.2014 • editováno: 30.9.2016

Jak zjistit kde jsou kabely od podlahového topení  Byli jsme přizvání k jedné zakázce, kde nastala situace – podlahové elektrické topné rohože, byli zality do samonivelační hmoty ...
číst více

Jak správně nalepit vinylovou podlahu do živého lepidla Profilep 300

17965 Zobrazení - Vytvořeno: 13.12.2014 • editováno: 22.9.2016

Video jak lepit vinylové podlahy Zatím co jiné podlahy čekají na svůj návrat na špičku prodejnosti a oblíbenosti u zákazníků, tak vinylové podlahy v současnosti stále zažívají boom. Aspoň dle grafu ...
číst více

Jak položit masivní vinylovou podlahu na zámek - Wineo DESIGNline

13170 Zobrazení - Vytvořeno: 12.12.2014 • editováno: 22.9.2016

Vinylové podlahy Wineo - designline masív 5mm Kompletní rekonstrukcí prošel starý dům v Hořicích. Jak došlo na interiér a podlahy, byl jsem přizván, abych doporučil podlahovinu do interiéru ...
číst více

Pokládka vinylové podlahy PARADOR Basic Plus 30 na HDF desce

11943 Zobrazení - Vytvořeno: 2.11.2014 • editováno: 22.9.2016

Jak položit zámkovou vinylovou podlahu PARADOR na HDF desce  Byla sobota, u zákazníka už byla suchá nivelace, která byla provedena chemií Chemos a byl ten správný čas položit vinylovou ...
číst více

Jak pokládat masivní vinylové podlahy Wineo - DESIGNline

12377 Zobrazení - Vytvořeno: 12.10.2014 • editováno: 22.9.2016

Velkoformátové masivní vinylové podlahy, jak se pokládají. Hned na úvod musím říci, že se pokládají dobře. Po pár metrech položení vinylové podlahy to dostanete do ruky, už cítíte pod jakým úhlem ...
číst více

A nedáte si říct a nedáte, kolik toho ještě je potřeba?

14708 Zobrazení - Vytvořeno: 17.8.2014 • editováno: 22.9.2016

Brousit - Brousit - Brousit - PODKLAD je třeba  Takhle to dopadne, když na to koukneme jedním okem a řekneme, jo to bude dobrý, to by šlo. Jenže tohle je málo. Dobrý je za tři a v přípravě ...
číst více

Pokládka a lištování laminátové podlahy EGGER

16354 Zobrazení - Vytvořeno: 15.6.2014 • editováno: 22.9.2016

Když je to správné nářadí, jde to samo. Když už teda jdu něco dělat, tak si potrpím na dobré a spolehlivé nářadí.  Ale to je o mě více než známo, že na nářadí jsem tak trochu ulítlej. O ...
číst více

Jak připravit podklad pod vinylovou podlahu a jak se lepí vinyl

24590 Zobrazení - Vytvořeno: 31.5.2014 • editováno: 22.9.2016

Správná příprava před lepením vinylové podlahy Před pokládkou vinylové podlahy je potřeba zjistit spousty věcí. Jednou ze základních je kvalita podkladu, pevnost, vlhkost, rovinnost. To jsou úplné ...
číst více

Jak obložit stěnu korkovými obklady

19418 Zobrazení - Vytvořeno: 18.5.2014 • editováno: 22.9.2016

Na lepení korku použijeme disperzní kontaktní lepidlo LMS 100 Jak nalepit korkové obklady na stěnu? Než se rozhodnete lepit korkové obklady na stěnu, měli by jste si jí předem oškrábat, ...
číst více

Pokládka masívní korkové podlahy lepením a lakování Corkcomfort Wicanders

22630 Zobrazení - Vytvořeno: 10.11.2013 • editováno: 22.9.2016

Pokládka masívní korkové podlahy Před pokládkou masívní korkové podlahy je potřeba mít dokonale připravený podklad. Korková podlaha nám žádný nedoděl neodpustí, vše se časem prokreslí. Když ...
číst více

Jak opravit betonovou podlahu a udělat nivelační hmotu pro pokládku podlahy

28688 Zobrazení - Vytvořeno: 10.11.2013 • editováno: 22.9.2016

Jak opravit betonovou podlahu Podíváme se na video, jak se dá opravit popraskaná betonová podlaha. Místo sešívání epoxidovou pryskyřicí a kovovými spony se podíváme na jinou technologii, kterou ...
číst více

Jak se pokládá plovoucí korková podlaha Granorte Element Crema

17271 Zobrazení - Vytvořeno: 15.9.2013 • editováno: 22.9.2016

Jak se pokládá plovoucí korková podlaha Granorte Element Crema Pokládka korkové podlahy na plovoucí způsob. Na podklad se položili Durelis desky 18mm. Na Durelis desky se pokládala plovoucí ...
číst více

Pokládka vinylové podlahy na samolepící podložku, FAKTA první zkušenosti...

26680 Zobrazení - Vytvořeno: 14.8.2013 • editováno: 22.9.2016

Pokládat vinylovou podlahu na samolepící podložku lze, Pokládat vinylovou podlahu na samolepící podložku lze, ale nesmíme zapomínat jakou podlahu a na jaký podklad. Samolepící podložky ...
číst více

Ukázka jak se pokládají vinylové podlahy DesignArt na školení Supellex

19485 Zobrazení - Vytvořeno: 16.7.2013 • editováno: 22.9.2016

Jak se pokládají vinylové podlahy DesignArt ? Jak položit vinylovou podlahu ? Malá ukázka jak se pokládá vinylová podlaha Designart Home a Designart Traffic lepením i na click, která proběhla na ...
číst více

Platon Stop podložka proti vlhku pod podlahy - video

16754 Zobrazení - Vytvořeno: 12.7.2013 • editováno: 22.9.2016

Platon Stop umožňuje nepřetržitý postup  stavebních prací. Platon Stop Optimál zaručuje proudění vzduchu pod podlahou a zabraňuje tvoření plísní. Platon Stop Optimal odvádí s podlah zbytkovou ...
číst více

Vlhkost pod podlahou Hradec Králové - výsledek katastrofa

19443 Zobrazení - Vytvořeno: 6.4.2013 • editováno: 22.9.2016

Vlhkost pod podlahou co s tím  Cena jednoho měřáku vlhkosti je okolo 10 tisíc korun. Moc nebo málo ? Na druhou stranu, když se zdá cena za měřák moc, tak pak se musí investovat ještě ...
číst více

Jak opravit díru na laminátové podlaze ?

39497 Zobrazení - Vytvořeno: 18.11.2012 • editováno: 22.9.2016

Jak opravit laminátovou podlahu? Doma se běžně stává, že něco upadne na zem. Máte-li v kuchyni položenou laminátovou podlahu a spadne na ní hrnec, prkénko nebo nůž, může se stát, že se laminátová ...
číst více

Pokládka korkové lepené podlahy 2004

14227 Zobrazení - Vytvořeno: 12.8.2012 • editováno: 22.9.2016

Korkové podlahy jsou jedinečné ve svých vlastnostech, kterým se málokterá podlaha vyrovná. O tom, že mám rád korkové podlahy, není pochyb. Řadím je nad všechny podlahy ostatní co se vlastností ...
číst více

Lepení vinylové podlahy

19584 Zobrazení - Vytvořeno: 7.7.2012 • editováno: 22.9.2016

Lepení vinylové podlahy Jaké lepidlo použít na vinylové podlahy? Ukážeme si použití lepidla na vinylové podlahy, které doporučuji. Mám s ním již pár let vynikající zkušenosti a používám ho ...
číst více

Pokládka vinylové podlahy PVC a příprava podkladu Zdeněk Strnad a Josef Voborník

52733 Zobrazení - Vytvořeno: 5.7.2012 • editováno: 24.8.2017

Jak se připraví podklad pod vinylovou podlahu? Jak se pokládají vinylové podlahy? Pokládka vinylové podlahy PVC a příprava podkladu Zdeněk Strnad a Josef Voborník. Broušení podkladu ...
číst více

Krbové kamna a dřevěná podlaha

2194 Zobrazení - Vytvořeno: 29.11.2022 • editováno: 2.12.2022

Máte doma krbové kamna a řešíte co udělat před ně, aby se podlaha nepoškodila? My to na zakázkách řešíme takto. Ano je to po řemeslné stránce velice náročné na přípravu, dovednost řemeslníka a ...
číst více

Staré půdovky jako retro podlaha poslouží i dnes

2938 Zobrazení - Vytvořeno: 18.4.2022 • editováno: 19.4.2022

Byli skoro na každé půdě. Řeč je o půdovkách. Cihelná dlažba nebo také půdnice. Velkou parádu od nich nikdo nečekal, ale své místo tam měli. Fungovali jako pochozí izolace. Dnes v drtivé ...
číst více

Teplotní plomby pod podlahy. A jak chráníte svojí práci vy podlaháři?

2313 Zobrazení - Vytvořeno: 30.3.2022 • editováno: 30.3.2022

Podlahy reagují na změny teplot různě. Proto je potřeba s tím počítat a podlahu chránit. Zde je ukázka jak podlahu ochránit před přehřátím, přetápěním a nebo kombinaci obou variant. Tak prvně ...
číst více

Jaké podlahy jsou nyní nejvíce žádané, co se týče barev a materiálu? A dají se všechny podlahy renovovat a jestli ano, tak jak?

3432 Zobrazení - Vytvořeno: 30.9.2020 • editováno: 30.9.2020

Co se týče barev, tak podlahy z šedých odstínu pomalu přechází k dekoru dřeva a sem tam dekor dlažby, pomalu se vracejí přírodní odstíny.   Co se týče materiálu, tak stále vládnou ...
číst více

Když se po 3 letech vrátíte na podlahu, která vypadá jako byste ji položil včera.

3619 Zobrazení - Vytvořeno: 24.2.2020 • editováno: 24.2.2020

Jsou tomu 3 roky, kdy jsme dělali kompletní rekonstrukci podlah v domě ve Dvoře Králové.  Celé video, jak to vše bylo si můžete shlédnout zde. No a proč jsem se tam vracel teď? Protože ...
číst více

Nový informativní ceník podlahářských prací 2019

4531 Zobrazení - Vytvořeno: 10.5.2019 • editováno: 19.5.2019

  Právě se vám dostává do rukou 56 stran informací, které jsou poskládané na základě zkušeností tak, aby na konci byl skopojen zákazník i podlahář. Jdeme se na to všichni kouknout společně. ...
číst více

PODLAHY Z NULY NA 100 ZA 7 HODIN

5111 Zobrazení - Vytvořeno: 16.3.2019 • editováno: 24.6.2020

ZÁŽITKOVÁ HRA, KTEROU BY NIKDO NEVYMYSLEL. Byl pátek odpoledne, zrovna jsem seděl u počítače a otevřel jsem e-mail. Tam v předmětu stálo „výběrové řízení na pokládku laminátové podlahy“ ...
číst více

Jak opravit parketovou podlahu po nešikovném zásahu pokladače.

13963 Zobrazení - Vytvořeno: 19.1.2018 • editováno: 20.1.2018

Jeden příběh ze života o bukových parketách v panelovém domě. Ahoj Pepo, prosím tě, mohl by jsi se přijet podívat na jednu parketovou podlahu? Je čerstvě po renovaci, ale vypadá to strašně je tam ...
číst více

Kompletní ceník podlahářských prací a údržby podlah 2018

11150 Zobrazení - Vytvořeno: 11.1.2018 • editováno: 11.1.2018

Zajímá vás, kolik stojí pokládka různých podlah? Nebo kolik stojí vyčištění a údržba jednotlivých krytin? Na tyto otázky najdete odpovědi v novém podlahářském ceníku pro rok 2018. Jako každý rok ...
číst více

Nová vinylová podlaha Wineo v zrekonstruovaném bytě.

6403 Zobrazení - Vytvořeno: 28.11.2017 • editováno: 28.11.2017

Podívejte se, jak může vypadat masivní vinylová podlaha položená po celém bytě. Podlaha se pokládala na nově znivelovaný podklad. Rovný, pevný a hladký podklad je základ pro každou podlahu. Masivní ...
číst více

Proč se mi zvlnila nivelační hmota – kde se stala chyba

18677 Zobrazení - Vytvořeno: 9.11.2017 • editováno: 9.11.2017

Nakonec dobrý konec, viník odhalen. Komu by se to někdy nestalo… zvládnete přípravu podkladu pod samonivelační hmoty přesně dle technologického zadání, a přesto se něco pokazí. V první ...
číst více

Nakonec se to povedlo, jak se dělá podlaha na druhý pokus.

7786 Zobrazení - Vytvořeno: 3.11.2017 • editováno: 3.11.2017

Jak se dělá podlaha, podle představ zákazníka To, že se někdy něco nepovede, se prostě stane a stalo předpokládám každému, kdo něco dělá. Je důležité, pokud se něco nepovede, tak najít správné ...
číst více

Pracovat pouze za ruce, může do budoucna pro mnoho šikovných řemeslníků znamenat konečnou.

5395 Zobrazení - Vytvořeno: 2.9.2017 • editováno: 2.9.2017

Najímají si vás stabilně stavební firmy nebo jiné osoby za práci takzvaně za ruce? Buďte ve střehu, mohlo by se vám to do budoucna nevyplatit. V praxi to vypadá následovně. Dojedete na místo ...
číst více

Máte dilema dát dítě na řemeslo? A ptáte se jestli ho to uživí?

5623 Zobrazení - Vytvořeno: 18.8.2017 • editováno: 18.8.2017

Nebojte se řemesla, uživí vás. Máte dilema, co s klukem, až dokončí základní vzdělání, kam dál? Střední odborná škola se zaměřením na nějaké řemeslo, by mohl být správný směr. Třeba by ...
číst více

Jednoduchý krok, aby vám podlaha dlouho vydržela.

5240 Zobrazení - Vytvořeno: 13.8.2017 • editováno: 13.8.2017

  Často se setkávám u vás zákazníků při výběru podlahy s tím, jak máte nastudované zátěže u podlah. Tloušťka nášlapné vrstvy jako by bylo nejdůležitější a jediné kritérium proto, aby ...
číst více

Jaký je rozdíl mezi podlahářem a pokladačem?

7113 Zobrazení - Vytvořeno: 6.6.2017 • editováno: 27.10.2022

Rozdíl mezi pojmem podlahář a pokladač poznáte snadno. Když to zjednoduším: podlahář ví, co děla a ví, proč to děla, pokladač je přesný opak.   1 Podlahář si za ...
číst více

Jak dilatovat dřevěné podlahy na podlahovém vytápění

14458 Zobrazení - Vytvořeno: 17.3.2017 • editováno: 17.3.2017

Pokládka dřevěné podlahy jak je dilatovat. Podíváme se na pokládku masivní dřevěné podlahy. Při pokládce podlah všeobecně je důležité dbát na dobře připravěný podklad. Mohu ze zkušenosti říci, ...
číst více

Vinylové podlahy pozvolna začínají vytlačovat plovoucí laminátové podlahy i podlahy dřevěné

5636 Zobrazení - Vytvořeno: 5.3.2017 • editováno: 15.3.2017

No zdá se, že mediální masáž na podlahy zasáhla všude a všechny. Ale kdo má kapek rozumu, oblbnout se nenechá a záhadu semnou rozklíčuje. Ono je to ale jinak lidi. Nemyslím si, že to je zcela ...
číst více

Jak si můžete opravit díru na vinylové nebo dřevěné podlaze.

18052 Zobrazení - Vytvořeno: 3.3.2017 • editováno: 3.3.2017

Díra na dřevěné nebo vinylové podlaze, jak se jí zbavit? Komu se to už nestalo, na podlahu upadl těžký předmět a udělal tam díru, prohlubeň. V první fázi vztek na kohokoliv kdo to udělal… ...
číst více

Jak a čím zalištovat podlahu, když jsou hodně křivé zdi

22193 Zobrazení - Vytvořeno: 12.2.2017 • editováno: 5.1.2023

Jak jsem pokládal masivní vinylovou podlahu na zámek. Než se mohlo s pokládkou začít, bylo nevyhnutelné stávající podklad odstranit a znivelovat znova. Jak se často u přípravy podkladu stává, nebyl ...
číst více

Kolik chyb dokážete napočítat na lepené vinylové podlaze?

11252 Zobrazení - Vytvořeno: 3.2.2017 • editováno: 3.3.2017

To se opravit nedá, všechno vytrhat, odbrousit a znova. To, že ne všechny realizace se povedou v takové kvalitě, v jaké zákazník očekává se prostě stává. Může to být hned z několika důvodů. Přemrštěnými ...
číst více

Odolá zámek plovoucí podlahy Hydrocork vodě?

5224 Zobrazení - Vytvořeno: 30.1.2017 • editováno: 3.2.2017

Tento test si můžete vyzkoušet i vy. Udělal jsem si jeden takový test s podlahou Hydrocork. Nechal jsem lamelu zamrznout v bazénu a po 14dnech jsem jí šel motorovou pilou vyřezat. Jak to dopadlo? ...
číst více

PF 2017 videopodlahy

4587 Zobrazení - Vytvořeno: 23.12.2016 • editováno: 23.12.2016


číst více

Když chcete mít pohodlné schody potažené kobercem

12991 Zobrazení - Vytvořeno: 5.10.2016 • editováno: 10.10.2016

Zákazník miluje chůzi po koberci Mám zákazníka, který má rád teplou a měkkou podlahu. Proto má všude doma kvalitní koberce. Nebavíme se o syntetických kobercích za 350,-Kčm2, ale opravdu o příjemných ...
číst více

Takhle vypadá korkový dub z kterého se vyrábí podlahy

6617 Zobrazení - Vytvořeno: 2.10.2016 • editováno: 10.10.2016

Posílám pozdravy z Portugalska z korkových plantáží. Zrovna se loupe korková kůra z korkového dubu pro výrobu nejlepších zátek do kvalitních vín. Měl jsem možnost si loupání korkové ...
číst více

Obvodové hliníkové lišty k podlahám

13631 Zobrazení - Vytvořeno: 9.6.2016 • editováno: 22.9.2016

Hliníkové lišty k podlahám vás prověří, jak rovný umíte udělat podklad pod podlahu. Připravit si správně podklad pod každou podlahu je ALFA a OMEGA řemesla. V dnešní době, „na cvakat“ ...
číst více

Korkové obklady na stěnu jak jsme je nalepili s klukama

13689 Zobrazení - Vytvořeno: 7.2.2016 • editováno: 22.9.2016

Jak nalepit korkové obklady na stěnu?  Doma se nám hromadili medaile, které bylo potřeba někam dát. Nabídla se možnost nalepit korkové obklady na stěnu podél schodů. Stěna byla beztak od dětí ...
číst více

Kolik vody napustit do plovoucí laminátové podlahy a jak to vlastně je?

12473 Zobrazení - Vytvořeno: 9.1.2016 • editováno: 22.9.2016

Laminátové podlahy neboli plovoucí podlahy, již nastal čas udělat si pořádek. Jak to vše bylo. Ti podlaháři, kteří dělají své řemeslo min 17 - 25let, tak si na to budou pamatovat.  Jsou ...
číst více

Chyby na anhydritových podlahách od neprofesionálních řemeslníků.

17466 Zobrazení - Vytvořeno: 15.11.2015 • editováno: 26.10.2016

Jaké chyby se dopouští nezkušení nebo neschopní lidé při nivelaci na anhydritové podlaze. Na fotce můžete vidět několik chyb, které se dopustil člověk. Anhydrit nestržený sintr, Anhydrit neodbroušený, Nesmyslná ...
číst více

Nejlevnější podlahy na trhu a nejlevnější pokládka podlah i nejlevnější podlaháře najdete zde

11466 Zobrazení - Vytvořeno: 14.11.2015 • editováno: 27.4.2018

Podlahy a podlahářské práce, které zákazníci dostali ve slevě. Vážený zákazníku, obrázky, na které se budete teď dívat, není nic jiného než důsledek tlaku na cenu. Aby podlahy mohli plnit svou ...
číst více

Jak vybrat správně podlahu. Otázky na které hledejte odpovědi.

15812 Zobrazení - Vytvořeno: 10.11.2015 • editováno: 5.3.2017

Vybíráme novou podlahu, jak se v tom vyznat. Každý z nás má doma nějakou podlahu. S podlahou se každý den potkáváme, vlastně každé ráno začíná na podlaze. Když vylézáme z postele, ...
číst více

Pokládka vinylové podlahy - otázky a odpovědi jak na to

34657 Zobrazení - Vytvořeno: 18.3.2015 • editováno: 1.10.2016

Jak správně položit vinylové podlahy... jak překonat překážky. Máte otázky ohledně pokládky vinylové podlahy? Také máte někdy chaos v názorech o pokládce vinylových podlah? Co podlahářská firma, ...
číst více

Jak se zbavit celulitidy na podlaze

10824 Zobrazení - Vytvořeno: 12.3.2015 • editováno: 22.9.2016

Když celulitida migruje do podlahy, mastička to nezachrání Slovo pomerančová kůra v podlahách, když se řekne, tak každý podlahář má tak nějakou představu o co  jde, a kdy se takový povrch ...
číst více

Korkovou podlahu do koupelny?

12128 Zobrazení - Vytvořeno: 22.2.2015 • editováno: 22.9.2016

Korkové podlahy, do koupelny vhodné řešení?  Také přemýšlíte jakou podlahu dát do koupelny na podlahu? Už se vám okoukala keramika? Řešíte jak udělat teplou podlahu v koupelně, aniž by ...
číst více

Odpověď zákazníkovi na cenu podlahářských prací. Otiskl časopis DOMO

16519 Zobrazení - Vytvořeno: 15.2.2015 • editováno: 22.9.2016

K ceníku podlahářů na stránkách www.videopodlahy.cz přišel komentář od zákazníka. Nejprve jsem nechtěl reagovat, protože se nejedná o otázku, ale pouze o konstatování. Pak jsem si řekl, ...
číst více

Certifikáty - Josef Voborník

10492 Zobrazení - Vytvořeno: 1.2.2015 • editováno: 12.10.2016

To, že školit je potřeba se neustále není pochyb. Od roku 1994 jsem byl na spousty školení a z některých jsem si odnesl i certifikát nebo osvědčení. V podlahařině je stále něco nového a tak je ...
číst více

Sleva na PODLAHY až 60% vyplň formulář

13875 Zobrazení - Vytvořeno: 13.10.2014 • editováno: 10.2.2017

Musím říci, že se nám začíná množit jeden nešvar... jmenuje se přízračně - SLEVA Sleva na všechno, pro všechny, a někdy za každou cenu. A jak to tedy s těmi slevami opravdu je? Musíte počítat ...
číst více

Nastal čas se odlepit od podlahy - kvadrokoptéra DJI

13563 Zobrazení - Vytvořeno: 22.1.2014 • editováno: 22.9.2016

Nastal čas se odlepit od podlahy - kvadrokoptéra DJI s kamerou GoPro 3+ Proletět se těsně nad podlahou, kde právě podlahář pokládá vinylovou podlahu nebo lepí dřevěné podlahy a udělat záběr z kamery, ...
číst více

Kolik stojí renovace podlahy? Informace pro zákazníky, jaké podlahy se dají renovovat a za kolik.

36670 Zobrazení - Vytvořeno: 21.9.2013 • editováno: 5.3.2024

Jaké podlahy se dají renovovat? Když se řekne renovace podlahy, co všechno může podlahář zrenovovat? Tak určitě každého napadnou dřevěné podlahy, prkna a parkety. Renovovat se mohou podlahy korkové, ...
číst více

Podlaha na truc, příběh starého dubu více jak 200 let

12178 Zobrazení - Vytvořeno: 14.4.2013 • editováno: 25.9.2016

  Příběh starého dubového stromu Dřevěná podlaha z jednoho stromu. Podlaha, která má svůj příběh. Strom, který přežil několik válek, byl dominantou krajiny, ale byl tak velký a začal ...
číst více

Všechno má svou cenu! Proč se to děje? Kam vás může dostat investor, pokud se necháte vyprovokovat. Otiskl časopis DOMO

40173 Zobrazení - Vytvořeno: 2.3.2013 • editováno: 21.11.2016

Proč se to děje? Jak nacenit práce na podlahy? Kam až vás dostane investor, když se necháte vyprovokovat ?  „vždyť jsem to dělal jako vždycky, tak nechápu, proč “ Udělali ...
číst více

Korková plovoucí podlaha

12824 Zobrazení - Vytvořeno: 25.2.2013 • editováno: 22.9.2016

Korkové podlahy do dětského pokojíku nejlepší volba. Jsou teplé jako koberec a setřít se dají jako dlažba.
číst více

Ceník podlahářských prací PODLAHY /doporučené/

54420 Zobrazení - Vytvořeno: 15.9.2012 • editováno: 29.4.2024

Kompletní ceník podlahy - podlahářské práce V ceníku 2022 najdete triviální a jednoduché podlahářské práce, jejichž realizace je rychlá a snadná. Jde zejména o pokládky levnějších rolových ...
číst více

Korek President a lak Loba LMS 2

15586 Zobrazení - Vytvořeno: 2.12.2012 • editováno: 22.9.2016

Jak jsem pokládal korkovou podlahu PRESIDENT Pokládka a lakování korku, kterému se říká PRESIDENT, mě opravdu bavila. K pokládce takového korku se přeci nedostávám každý den. Původně byla ...
číst více

Korek na venkovním WC

13431 Zobrazení - Vytvořeno: 28.10.2012 • editováno: 22.9.2016

Korkem se dá obložit cokoliv Venkovní WC může být příjemné  
číst více

Korková podlaha

14186 Zobrazení - Vytvořeno: 27.10.2012 • editováno: 22.9.2016

Byli doby, kdy se korkové podlahy pokládali ve velkém. Pamatuji si, že jsme dělali i 2 korkové podlahy týdně. Korková podlaha je opravdu jedinečná podlaha a má spoustu výhod a vlastností, které ...
číst více

Ideální podlaha do koupelny KOREK

18872 Zobrazení - Vytvořeno: 27.10.2012 • editováno: 31.1.2024

Korková podlaha místo dlažby v koupelně? Nevím, jestli někdo ví, že do koupelny lze místo dlažby a jiných podlah použít také korková podlahy. Pro pokládku korkové podlahy do koupelny, doporučuji ...
číst více

Kutilové v AKCI aneb nebojíme se vůbec ničeho

15391 Zobrazení - Vytvořeno: 9.9.2012 • editováno: 22.9.2016

Anhydritové podlahy - vlhkost dřevěné podlahy - vlhkost Pokládka parket - vlhkost Plovoucí ...
číst více

Korek realizace ve školce rok 1999

12447 Zobrazení - Vytvořeno: 25.7.2012 • editováno: 22.9.2016

Realizace korkové podlahy ve školce v Libé u Chebu. Podlahářství Voborník Cheb. To se jednou v Libé u Chebu realizovala školka pro nejmenší človíčky a byli jsme moc rádi, že jsme mohli přispět ...
číst více

Oprava popraskaného betonu

19190 Zobrazení - Vytvořeno: 19.7.2012 • editováno: 22.9.2016

Oprava popraskaného betonu Chemos OT 101 S opravným tmelem OT 101 rychle a snadno vyspravíte popraskaný beton, uděláte lokální opravu betonu v rychlém čase. S Chemos OT 101 dokážete ...
číst více

Loupání korkového dubu

13271 Zobrazení - Vytvořeno: 17.7.2012 • editováno: 27.9.2019

Loupání korkového dubu v Portugalsku - korkové podlahy Portugalsko je zemí s největšími korkovými plantážemi, kde se každý rok sklízí korková kůra. Z té nejlepší korkové kůry se ...
číst více

Proč jsem si nakonec koupil auto, které se mi moc nelíbí?

1168 Zobrazení - Vytvořeno: 10.3.2024 • editováno: 14.3.2024

Jaké hlavní parametry pro výběr pracovního auta – pro podlaháře, byly rozhodující? Já si vybíral auto, které bude vozit trochu toho materiálu, což nebyla priorita, neboť dnes materiál dovezou ...
číst více

COREtec není SPC podlaha? Je to hybrid? Co to vlastně je? Jak hodnotím tuto podlahu s odstupem několika let.

1292 Zobrazení - Vytvořeno: 19.2.2024 • editováno: 25.2.2024

Jak jedno přísloví říká „nechval dne před večerem “ to znamená, že není radno konstatovat a spoléhat na něco, co teprve probíhá a výsledek se jeví jako úžasná věc. Někdy je dobré si ...
číst více

S podlaháři na telefonu, vše jsem udělal na 100% a ono se to nepovedlo, asi je to špatný materiál.

1154 Zobrazení - Vytvořeno: 14.2.2024 • editováno: 4.6.2024

Desítky telefonu denně jsou na denním pořádku. Někdy přichází včas, ale velmi často přicházejí pozdě. To znamená jedno, hodně peněz do mínusu. Říkejme tomu školné. Na druhou stranu, dokud ...
číst více

Hloupý řeší, jak velkou dostane slevu a chytrý přemýšlí, co dostane za tu cenu.

1124 Zobrazení - Vytvořeno: 14.2.2024 • editováno: 20.4.2024

A jak nakupujete a obchodujete, podnikáte nebo jste zaměstnanec. Je v tom zásadní rozdíl, který někteří jaksi nechápou. Zajímavý kontrast mezi přístupy k nakupování a obchodování „Hloupý“ ...
číst více

Jak instalovat kuchyň a podobný nábytek na plovoucí systém podlah. A co truhláři, už mají jasno?

2717 Zobrazení - Vytvořeno: 28.1.2024 • editováno: 8.2.2024

Jednu chvíli to vypadalo, že už se to všichni řemeslníci naučili a pochopili co znamená plovoucí podlaha. Přeci jenom nějaký ten pátek tady s námi jsou. V dobách minulých, když se řeklo, ...
číst více

Dřevěné podlahy Esco Family to je kvalita a elegance českého výrobce podlah

3273 Zobrazení - Vytvořeno: 4.7.2023 • editováno: 4.7.2023

Dřevěné podlahy jsou známé svou přirozenou krásou, odolností a dlouhou životností, a jednou z dobrých značek dřevěných podlah na českém trhu je dřevěná třívrstvá podlaha Esco Family.   Tuto ...
číst více

Podložky pod koberec Floorwise a napínací lišty. Proč si nechat položit koberec metodou napínáním.

1173 Zobrazení - Vytvořeno: 4.7.2023 • editováno: 4.7.2023

Podlaha je důležitým prvkem každého interiéru. Při zařizování domova je proto důležité vybrat správný typ podlahy. Ti kteří hledají měkké podlahy a více pohodlí pro vaše chodidla, ...
číst více

Na nové dřevěné podlaze se nám dělají fleky a špatně se udržuje.

2066 Zobrazení - Vytvořeno: 10.3.2023 • editováno: 10.3.2023

Také se s tím setkáváte? Koupíte dřevěnou podlahu a když se položí, zadrhávají se vám ponožky a nesnadno se udržuje čistá. Po pokládce podlahy uživatelé domu zjistí, že při chůzi v ponožkách ...
číst více

Pokládka podlahy svépomocí, hledáme zaručené rady a tipy z internetu.

2406 Zobrazení - Vytvořeno: 5.1.2023 • editováno: 28.2.2023

Položit podlahu na připravený podklad je (NE)snadné. Hned na úvod, na fotce vidíte pokládku PVC svépomocí, co na tom je, rozmotat PVC, oříznout. Výsledek po pár měcících - hniloba a plísně. Někdo ...
číst více

Dřevěné podlahy, to je kus opracovaného stromu, který můžete mít doma.

1404 Zobrazení - Vytvořeno: 29.11.2022 • editováno: 29.11.2022

Pokud se řadíte mezi lidi, co přemýšlí o dřevěné podlaze a nikdy s ní neměli zkušenost, je to první krok k tomu, že své vize dosáhnete. V cestě máte ale ještě dost možných nástrah, ...
číst více

Zkusili jsme si položit dřevěnou podlahu Esco Family

1430 Zobrazení - Vytvořeno: 29.11.2022 • editováno: 29.11.2022

Dřevěnou podlahu Family, můžete mít od Světa podlah na lusknutí prstu. Jak se mám s ní pracovalo? Co se nám líbilo? A co jsme museli udělat, aby se podlaha mohla položit? A jaká je její jedna ...
číst více

Dubová masivní prkna Feelwood položené plovoucím způsobem na ocelové spony mají své výhody

1677 Zobrazení - Vytvořeno: 29.11.2022 • editováno: 29.11.2022

Masivní dřevěnou dubovou podlahu jsme položili na korkovou podložku a spojili na ocelové spony. Tento systém pokládky není zcela běžný a nenajdete ho také v nabídce všech výrobců. Pokládka ...
číst více

TICHÉ odolné podlahy a podložky, které vám ušetří za topení, protože hřejí.

1997 Zobrazení - Vytvořeno: 13.5.2022 • editováno: 16.5.2022

Znáte nějakou teplou podlahu, která hřeje i když zrovna netopíte? Co si představíte, když řeknu KOREK? Nejčastější odpověď je Bohemia SEKT a dobré víno. Věřím, že byste si lahvinku dali, ...
číst více

Jak udělat správně nivelaci podlahy bez prasklin

3529 Zobrazení - Vytvořeno: 18.4.2022 • editováno: 19.4.2022

  Dobrý den, můžete nám poradit, jak máme udělat správné vyrovnání podlahy se samonivelační stěrkou? Řešíme, co s nerovnou podlahou, jak jí vyrovnat před pokládkou podlahy. Používáme ...
číst více

Dřevěná podlaha v poloroubence to je nádhera a jak to voní

1829 Zobrazení - Vytvořeno: 18.3.2022 • editováno: 18.3.2022

Do roubenek a poloroubenek přírodní podlahy jako je dřevo patří.    Můžou tam být i podlahy kamenné a dlažby. Najdou se ale i výjimky, kdy tam najdete podlahy plastové z PVC ...
číst více

Hledáte dobré podlaháře a jak je poznat?

2028 Zobrazení - Vytvořeno: 4.3.2022 • editováno: 4.3.2022

  Když se naučí ti správní podlaháři spolupracovat, je to pro zákazníka výhoda. Když se přijedu podívat na realizaci nebo pomoc jinému podlaháři, který si neví rady se svou prací, ...
číst více

TÁTO, POLOŽÍME SI PODLAHU, ZVLÁDNEME TO, NEBO NE?

2325 Zobrazení - Vytvořeno: 4.3.2022 • editováno: 4.3.2022

Dva úhly pohledu na pokládku podlah. Jeden je toho, kdo má informace, a druhý toho, kdo informace nemá. Dalo by se říct, že položit podlahu zvládne téměř každý. Stačí si přečíst návod a mít nějaké ...
číst více

Na co nesmíte zapomenout, když se pustíte do pokládky podlahy.

2099 Zobrazení - Vytvořeno: 21.2.2022 • editováno: 21.2.2022

  O tom, že se vyplatí dodržovat technologické postupy a číst návody, ví nejeden podlahář. Jak se vymstilo nečtení návodu mně, si můžete přečíst v tomto článku, já osobně na ...
číst více

Přemýšlíte jak správně položit a přilepit dřevěnou podlahu?

3497 Zobrazení - Vytvořeno: 13.9.2021 • editováno: 22.9.2021

Pořád to dělám takhle a nikdy nebyl problém, ale co když nastane? Proč je příprava podkladu tak důležitá? Proč někteří podlaháři tomu věnují maximální péči a přesto se stane průšvih? Jak ...
číst více

Reklamujeme spáry u vinylové podlahy

4195 Zobrazení - Vytvořeno: 10.9.2021 • editováno: 10.9.2021

Máme vinylovou podlahu, když jsme reklamovali spáry před HS portály, podlahář nám řekl, že takhle na teplo PVC reaguje. Také že nám říkal, že máme v létě stínit. Zapomněl, že nemáme PVC, ale ...
číst více

Co vás na anhydritu zajímá nejvíce

3005 Zobrazení - Vytvořeno: 8.9.2021 • editováno: 27.10.2022

ČTYŘI OTÁZKY K ANHYDRITŮM ZODPOVÍDÁ PEPA VOBORNÍK, prezident Cechu podlahářů ČR, A DAN ŠMÍD, CEMEX CR, s.r.o. Nejčastěji se lidé ohledně anhydritu ptají na čtyři otázky. Jaké to jsou a jaké jsou ...
číst více

Vybíráte laminátové podlahy, na co se zaměřit.

2291 Zobrazení - Vytvořeno: 11.5.2021 • editováno: 11.5.2021

Když se řeklo budeme mít plovoucí podlahu, téměř všichni věděli, že jde o laminátovou podlahu. Tak tomu bylo od samého začátku, kdy se laminátové podlahy začaly u nás prodávat a vydržely dodnes. ...
číst více

Čtěte návody, aneb začátek, který se měl strčit do konce.

2630 Zobrazení - Vytvořeno: 11.5.2021 • editováno: 11.5.2021

Bude to příběh o jedné podlaze, který mi spojil přítomnost s minulostí, ale to jsem si uvědomil, až na konci. Ke všemu se dostaneme, protože všechno má svůj čas. Přítomnost, se odehrává ...
číst více

Otázka, kolik stojí položení jednoho metru podlahy?

4508 Zobrazení - Vytvořeno: 28.4.2021 • editováno: 6.5.2021

Jsou různé druhy otázek, poptávek, a na které se vyplatí reagovat a na které už ne? To je to oč tu běží, cena za 1m2 podlahy je jaká? Tento dotaz čtu i slyším velmi často. Někteří dokážou napsat ...
číst více

Kdo zná správné odpovědi na tyto otázky?

3605 Zobrazení - Vytvořeno: 16.3.2021 • editováno: 17.3.2021

Sem tam dostanu takové dotazy - perličky, se kterými si nevím na první dobrou rady. Vůbec někdy netuším, co tím chtěl pisatel nebo pisatelka říct.  Upozorňuji, že nejsou vytržené z žádného ...
číst více

Pracovní PONK do dílny

3157 Zobrazení - Vytvořeno: 7.3.2021 • editováno: 7.3.2021

Pracovní stůl od táty, kdo by ho nechtěl. Přesně takhle to vnímám já. Asi každé malé dítě zajímají šuplíky. A je jedno, jestli to jsou šuplíky na kuchyňské lince, v ložnici ve skříni, v obýváku ...
číst více

Vysavač, důležité nářadí pro podlaháře a některé řemeslníky. Jaký je ten správný?

3691 Zobrazení - Vytvořeno: 22.2.2021 • editováno: 23.2.2021

Dobrý podlahář, řemeslník si po sobě uklidí, to je bez debat, a proto se bez vysavače v některých profesích neobejdete. Ale který vysavač je ten pravý a splní vaše požadavky? Taky nad tou otázkou ...
číst více

Také máte plísně na podlaze? Může to být důvod k reklamaci?

4160 Zobrazení - Vytvořeno: 16.2.2021 • editováno: 14.3.2021

HRA NA KOČKU A MYŠ   Je to takový docela zajímavý příběh. Zvoní telefon: Potřebuji, abys jel se mnou podívat se na jednu zakázku, kam jsme dodávali dřevěnou podlahu, zaznělo od dodavatele. ...
číst více

Dřevěné podlahy od řemeslníků z Cechu podlahářů ČR.

2677 Zobrazení - Vytvořeno: 16.2.2021 • editováno: 14.7.2023

Přeji hezký den všem. Jmenuji se Josef Voborník a jsem prezidentem Cechu podlahářů ČR.  Ne každý podlahář, umí a pokládá úplně všechny podlahy. Zpravidla to bývá i o tom, že čím dražší podlaha, ...
číst více

ROK 2020 jaké podlahy jsme pokládali nejčastěji našim zákazníkům?

2796 Zobrazení - Vytvořeno: 19.12.2020 • editováno: 29.1.2021

Přes všechno, co se v tomto roce 2020 stalo, ještě se stane, tak naši zákazníci nejčastěji po nás chtěli pokládat spíše ty kvalitnější a přírodní podlahy.  Pravda je, že mnohé zakázky ...
číst více

Podlahy přesně podle přání. Celá rodina podlahářem na den s podlahářem

2552 Zobrazení - Vytvořeno: 30.11.2020 • editováno: 30.11.2020

Nudná podlaha to rozhodně není, tahle vás bude bavit. Máme tu podlahu o velikosti 12m čtverečných, kde se můžeme vyřádit. Je to technická místnost v rodinném domě, kde žije pohodová rodina. ...
číst více

Anhydrit a 4 otázky, na které se stále ptáte, dostanete ale správné odpovědi?

4715 Zobrazení - Vytvořeno: 30.11.2020 • editováno: 7.12.2020

Otazky jsou jako přes kopírák, zřejmě nejsou jasné odpovědi. 1. Kdy bude anhydrit suchý? 2. Musí se anhydrit brousit? 3. Musí se anhydrit nivelovat? 4. Kdy můžeme položit podlahy? Na ...
číst více

Na den podlahářem, jak jsme pokládali plovoucí vinylovou podlahu na click svépomocí, za dozoru profíků.

3806 Zobrazení - Vytvořeno: 23.11.2020 • editováno: 23.11.2020

Takhle nějak by mohl vypadat pracovní název skupiny lidí, kteří se poprvé pustili do pokládky podlahy. Byl jsme osloven s prosbou, zda bych nedojel pomoc s pokládkou vinylové podlahy ...
číst více

Máte čuch na šikovného řemeslníka, anebo se necháte snadno nachytat?

3338 Zobrazení - Vytvořeno: 16.11.2020 • editováno: 16.11.2020

A jaký čuch mají řemeslníci na zákazníky, kdo je na tom lépe? Jak to asi může dopadnout, když rozešlete poptávky řemeslníkům s neúplnou informací a dotazem na cenu. Například email: Kolik ...
číst více

Zákazníkovi se nelíbí, jak je podlaha položená. Funguje to i obráceně, podlaháři volají, že mají problém se zákazníkem. Co vše tomu může předcházet?

3300 Zobrazení - Vytvořeno: 18.10.2020 • editováno: 18.10.2020

Podlaháři, informujete zákazníky při výběru podlahy o všem? A jak na to reagují? Jde totiž o to, že pohled na provedené dílo se někdy u podlahářů a zákazníku rozchází. Proč tomu tak je a na čí ...
číst více

Na co dopředu myslet, když stavíte dům nebo děláte rekonstrukci podlahy.

4379 Zobrazení - Vytvořeno: 29.1.2020 • editováno: 2.2.2020

Váš výchozí bod NULA je nášlapná vrstva – podlaha. Mimo mnoho velmi důležitých prvků při stavbě nebo rekonstrukci domu, se na jeden neméně důležitý často zapomíná a řeší se za pochodu. ...
číst více

Když ti řeknou, jsi NULA a pak zjistí, že s tebou musí počítat.

3609 Zobrazení - Vytvořeno: 5.11.2019

To takhle debatují řemeslníci na jedné stavbě, kdo je důležitější. Tak hned se ozval pokrývač střech, kdybych udělal špatně střechu, tak tam zateče a všechna vaše práce je ztracená. Tesař, ...
číst více

Známe školní lavice a židle, které vám radost zaručeně neudělají.

4551 Zobrazení - Vytvořeno: 2.11.2019 • editováno: 2.11.2019

Školy mají poničené podlahy, výrobce nábytku to neřeší. Provozovatel školy, se nemá jak bránit. Udělá v tom někdo pořádek?   Do školy, kde byla položená nová PVC podlaha, byl dodaný ...
číst více

Plánujete novou podlahu PVC, vinyl? Jak předejít zklamání a řešení reklamací.

6682 Zobrazení - Vytvořeno: 29.10.2019 • editováno: 13.11.2022

Měkčené podlahy z PVC mají také své vlastnosti a s těmi je potřeba počítat. Nenávratné poškození podlahy, škrábance a fleky, si způsobíte sami a netušíte proč. Jak z toho ven? Zatím co odstranění ...
číst více

Taky hledáte vlhkost v podlaze a nevíte jak?

3857 Zobrazení - Vytvořeno: 19.10.2019 • editováno: 12.4.2021

 Umíte si změřít vlhkost v podlaze sami, nebo se spoléháte na druhé?     Pořád se kolem toho debatuje, prakticky snad není školení, kde by nepadla věta o vlhkosti v podkladu. ...
číst více

Měření zbytkové vlhkosti v cementovém a anhydritovém potěru

10293 Zobrazení - Vytvořeno: 24.4.2019 • editováno: 26.11.2019

Správně změřit zbytkovou vlhkost v podkladu na který se chystáte pokládat krytinu je pro mnoho lidí a vlastně bohužel i mnoho podlahářů jak zjišťuji velkou neznámou. A to přesto, že to je ...
číst více

Podlahy preferujete raději přímo přes řemeslníka, e-shop, nebo poptávkový server?

4326 Zobrazení - Vytvořeno: 29.3.2019 • editováno: 29.3.2019

Jak řekl jedem můj kolega, vždyť je to pořád dokola a stejně se neponaučí. Neřeš to. Zkušenosti nejsou přenositelné.  O co jde?  V rámci úspor si zákazník nakoupí podlahu na e-shopu. ...
číst více

Máte doma vinylovou podlahu? Tak byste měli vědět následující.

11881 Zobrazení - Vytvořeno: 26.3.2019 • editováno: 13.11.2022

Jak je to s póry na vinylové podlaze a správný postup čištění? Pokud máte doma již delší dobu vinylovou podlahu a nedostali se k vám informace o tom, jak jí máte správně udržovat, nevyhnete ...
číst více

Jak položit podlahu a kolik to bude stát peněz? Odpovědi, které vás (NE) překvapí.

6582 Zobrazení - Vytvořeno: 14.1.2019 • editováno: 15.1.2019

Takhle to asi mají v dnešní době, všichni řemeslníci stejné. V poslední době zaznamenali poměrně přibývajících emailu s dotazy o radu, pomoc, návrh řešení apod. To že těch dotazů přibývá, ...
číst více

Přijel k vám podlahář na zaměření podlahy? Na co se připravte.

5562 Zobrazení - Vytvořeno: 4.1.2019 • editováno: 15.1.2019

Pokládka nové podlahy vyžaduje informace a přípravu. Podlaháři rozlišují dva až pět druhů zákazníku. Do jaké skupiny patříte? Ale než zjistíte, do jaké skupiny patříte, povíme si, na co se připravit. ...
číst více

Jak vybrat správnou podlahářskou firmu na pokládku podlah

6141 Zobrazení - Vytvořeno: 30.12.2018 • editováno: 19.4.2019

Uvažujete o nové podlaze? Jak (NE)udělat chybu, která vás bude stát mnoho peněz a nervů. Přemýšlíte, že rozešlete emaily k cenové poptávce na podlahářské firmy? Tak buďte ve střehu. Možná ...
číst více

Nejhorší věta řemeslníka? „TAKHLE to dělám 20 let.“

7341 Zobrazení - Vytvořeno: 6.10.2018 • editováno: 8.10.2018

Informace o podlahách, nad kterými je potřeba se zamyslet Možná právě tahle věta, mnoho zákazníkům přinese nemalé starosti. Je totiž rozdíl říci, dělám to 20 let a TAKHLE to dělám 20let. Vysvětlím, ...
číst více

Jaké možnosti máte, pokud chcete správně olištovat podlahy

7650 Zobrazení - Vytvořeno: 1.8.2018 • editováno: 1.8.2018

A jakou dáme podlahovou lištu? To je častá otázka ke každé podlaze a výběr je opravdu široky. Když se bavíme o podlahových lištách, nejčastěji jsou používané přechodové lišty. Drtivá většina lišt ...
číst více

Jak se z nejlevnější anhydritové podlahy snadno stane nejdražší.

9711 Zobrazení - Vytvořeno: 21.6.2018 • editováno: 24.10.2018

Když už si myslíte, že jste ve svém oboru viděli téměř všechno, vždy se najde koumák, který to dokáže trumfnout a to za každou cenu.  Tak dlouho se hledala nejlevnější varianta za co nejméně ...
číst více

A jakou mi dáte slevu na podlahy když toho mám 70m

6486 Zobrazení - Vytvořeno: 6.4.2018 • editováno: 10.4.2018

Kdo tuhle větu nikdy neslyšel, jako by ani nebyl. Slovo sleva tu tak zdomácnělo, že pomalu začíná patřit k folklóru a scénáři, bez kterého si mnozí ani nedokážou nákup nové věci představit. Co ...
číst více

Jak srovnat několika způsoby starou pronesenou rozlezlou dřevěnou podlahu nebo parkety

40844 Zobrazení - Vytvořeno: 3.4.2018 • editováno: 5.4.2018

Vyrovnání starého dřevěného podkladu, lze provádět několika způsoby a ty ještě rozdělíme na suchý a mokrý způsob. Uvažujete o jiné podlaze, ale stávající dřevěný podklad není vyhovující? Ideální ...
číst více

Kdy se mohou pokládat podlahy na nový anhydrit nebo beton?

15706 Zobrazení - Vytvořeno: 26.3.2018 • editováno: 5.4.2018

Jak je to se zbytkovou vlhkosti v anhydritové nebo betonové podlaze. Kdy můžeme pokládat podlahy na nové potěry? Jak musí být podklad suchý? Jak je to s podlahovým topením a vlhkostí? Než začne ...
číst více

Jak vám podlahové topení dokáže nejlépe zatopit

11130 Zobrazení - Vytvořeno: 12.3.2018 • editováno: 3.5.2018

Dát si, nebo nedat podlahové vytápění do novostavby, to je mnohdy zbytečná otázka. Je to opravdu tak výhodné? Projektanti, architekti i investoři s ním počítají téměř automaticky. Ale proč? Ikdyž ...
číst více

Reklamovali jste někdy spáry na vaší dřevěné podlaze a jak jste dopadli?

8674 Zobrazení - Vytvořeno: 4.3.2018 • editováno: 4.3.2018

Zaznamenali jste někdy to, že velikost spár se nám na podlaze mění? Pokud ano, má to svou logiku a fyzikální odůvodnění. Například v létě a na podzim ještě máte spáry nejmenší, naproti tomu v topné ...
číst více

Dáte si raději OLEJ nebo LAK na dřevěnou podlahu co je vlastně pro vás lepší máte v tom jasno?

10631 Zobrazení - Vytvořeno: 14.2.2018 • editováno: 5.3.2018

Co je lepší dřevěnou podlahu zalakovat nebo dřevěnou podlahu naolejovat. V čem jsou hlavní rozdíly mezi olejovanou a lakovanou podlahou? Toť otázka, s kterou si doposud nejeden člověk, ať už zákazník ...
číst více

Jak si položit podlahu svépomocí krok za krokem rady a tipy pro každého.

8184 Zobrazení - Vytvořeno: 7.2.2018 • editováno: 26.6.2020

Dneska se (NE)dozvíte, jak si položit podlahu svépomocí a také jaký nářadí k tomu je potřeba. Mnoho lidí mi psalo na email a dotazovali se jak se podlahy pokládají a tak tady (NE)máte návod ...
číst více

Víc než plísně způsobí špatné izolace a neodborně zateplený starý dům

19007 Zobrazení - Vytvořeno: 1.2.2018 • editováno: 5.3.2019

Předem, než se rozepíši o možných nástrahách a pastích, které na vás mohou čekat ve vašem starém bytovém domě nebo baráku, chci již na začátku upozornit, nepodceňujte tyto rizika. Co se může stát, ...
číst více

Umíte se prodat a s vlastní kůží jít do obchodu? Jste prodavač nebo podavač?

4609 Zobrazení - Vytvořeno: 28.1.2018 • editováno: 29.1.2018

Prodejní dovednosti aneb jak je (NE)snadné v obchodě nabídnout ten správný produkt. Asi každý, kdo chodí nakupovat do kamenných obchodů, měl možnost vidět rozdíl mezi prodavač a podavač. Vyškolený ...
číst více

Na pokládku PVC podlahy postačí nářadí za 500,-Kč a hodina práce. A opravdu to tak je?

7243 Zobrazení - Vytvořeno: 19.11.2017 • editováno: 19.11.2017

Jeden příběh o pokládce PVC, která zas tak jednoduchá není, jak se někomu může zdát. Až budeš mít čas, zastav se u mě, potřeboval bych položit do jedné místnosti PVC, já bych se s tím dělal ...
číst více

Jak na pokládku podlah svépomocí, snadno, levně, rychle a hned.

8736 Zobrazení - Vytvořeno: 19.11.2017 • editováno: 26.6.2020

Stále se najdou lidé, kteří si chtějí položit podlahu sami. Pojďme si říct jak na to. Ještě než se pustíte do čtení, dopředu předesílám, že v žádném případě nepůjde o návod jak na to. To kdyby ...
číst více

Správné měření místní rovinnosti povrchu podkladu a podlah.

20657 Zobrazení - Vytvořeno: 8.10.2017 • editováno: 7.1.2023

Umíte správně změřit rovinatost povrchu? Povím vám jak na to. Všichni znají měření rovinnosti podkladu a podlah za použití dvoumetrové lati. Optické nerovnosti jsou vidět okem, ale jejich změření ...
číst více

Měření zbytkové vlhkosti v podkladu a zodpovědnost podlaháře za přípravu podkladu.

9813 Zobrazení - Vytvořeno: 8.10.2017 • editováno: 21.10.2017

Měření vlhkosti v podkladu, čím a jak? Jak na měření zbytkové vlhkosti na nejvíce používaném anhydritovém a cementovém potěru. Po mnoho komunikacích s podlaháři jsem zjistil, že zhruba ...
číst více

Jak truhlář dokáže podlaháři zatopit

19199 Zobrazení - Vytvořeno: 9.9.2017 • editováno: 26.1.2024

Truhlář po vyučení dostane při žádosti o živnostenský list automaticky živnost na podlaháře a obráceně, je tohle ale správné? Jaké pasti tak čekají na zákazníka? Tohle je téma, které je a bude ...
číst více

Termoplastický polyuretan podlaha, která si pamatuje

6026 Zobrazení - Vytvořeno: 12.8.2017 • editováno: 12.8.2017

Živé podlahy co to je? Když už si začnete říkat, co ještě nového může v podlahách přijít, když máte pocit, že už je všechno vymyšlené a objevené, tak firma Egger představí zajímavý materiál ...
číst více

Podlahy, které dokáží rozmazlit vaše chodidla a zlepšit náladu

5410 Zobrazení - Vytvořeno: 12.8.2017 • editováno: 12.8.2017

Měkké podlahy, které vás budou rozmazlovat Mezi měkké podlahy určitě patří koberce. Koberců je velké množství, co se do druhu použitého materiálu týče, způsobu provedení a barevných variací. Jsou ...
číst více

Anhydritové podlahy past vedle pasti.

66491 Zobrazení - Vytvořeno: 10.8.2017 • editováno: 3.5.2018

A stále jim na to skáčou a stále je to dokola a mám dojem, že z toho není cesta ven. Několik dezinformací o anhydritovém potěru, které se stále prezentují zákazníkům. Když si pozvete firmu ...
číst více

Zákazníci LOVCI SLEV budete zírat.

4876 Zobrazení - Vytvořeno: 10.8.2017 • editováno: 10.8.2017

Století slev a vyprodejů Na cestách po podlahářských vzorkovnách se setkáte s kdejakým zákazníkem. Někdo má konkrétní představu o podlaze, kterou chce a kam, jiný si chce nechat poradit, další ...
číst více

Novým předsedou Cechu podlahářů ČR byl zvolen Josef Voborník

4442 Zobrazení - Vytvořeno: 8.5.2017 • editováno: 8.5.2017

S Pepou Voborníkem se v časopise DOMO setkáváte už nějaký pátek. Baví vás články, fotky z podlah, které„zažívá“ na svých cestách za podlaháři jako technik firmy Supellex, Likor, Janser ...
číst více

Podlahové vytápění a vhodné krytiny, které změny teplot /NE/vydrží.

7367 Zobrazení - Vytvořeno: 5.4.2017 • editováno: 5.4.2017

Tak se zdá, že se nám tady zase začal šířit jeden nešvar, náhlé a nestabilní změny TEPLOT na podlaze. Dlouhodobé přehřívání organismu nám lidem nedělá dobře a musíme se před teplem chránit tím, ...
číst více

Kdo ve skutečnosti vybírá podlahu, žena nebo muž? Jak je to u vás doma?

5003 Zobrazení - Vytvořeno: 6.3.2017 • editováno: 15.3.2017

  Do obchodu s podlahy vešel mladý pár. Nechal jsem je rozkoukat, chodili od stojanu ke stojanu. Bylo vidět, že nejsou jednoznačně za jedno. Nešlo přeslechnout jejich komunikaci. Žena: ...
číst více

Hodinový manžel versus podlahář

9760 Zobrazení - Vytvořeno: 5.3.2017 • editováno: 3.4.2021

Živnost volná a živnost řemeslná by si neměli navzájem překážet, ale.... Hodinovy manžel – poměrně horké téma, které se dotýká nejen podlahářů, ale i dalších řemesel u nás. Zeptali jsme se, ...
číst více

Podlahy z korku se snadno udržují, vnesou do vašeho domova jedinečnou atmosféru tepla, ticha a pohodlí.

5645 Zobrazení - Vytvořeno: 18.12.2016 • editováno: 18.12.2016

Cork Wicanders  Quercus suber neboli korkový dub roste ve středomoří. Pro svůj růst potřebuje tyto klimatické podmínky. Roste ve vápenité půdě, která je na povrchu zasypaná navátým pískem. ...
číst více

Podlahy Hydrocork, kterým vlhko nevadí a snadno se uklízí

6893 Zobrazení - Vytvořeno: 9.12.2016 • editováno: 9.12.2016

Mezi podlahy se na vrchní příčky novinek letos dostala zajímavá podlaha, Hydrocork. Já sám mám za sebou letos několik stovek m2 pokládky podlahy a velice mně překvapila. Už samotný název vypovídá ...
číst více

Pátek 13 aneb konec dvěma podlahářům v Čechách

10601 Zobrazení - Vytvořeno: 20.5.2016 • editováno: 23.9.2016

PŘIŠEL, VIDĚL, NEPOCHOPIL, ZKURVIL, ÚPLNĚ, VŠECHNO, ODEŠEL, SKONČIL Pátek 13-tého, začal vlastně čtvrtkem 12-tého pro mne. Pro někoho to bylo již mnohem dříve a to když seděl nad poptávkou pokládky ...
číst více

Anhydritový potěr vládne novostavbám co na to podlaháři?

11717 Zobrazení - Vytvořeno: 24.4.2016 • editováno: 22.9.2016

Fenoménem dnešní doby, co se týká podkladových vrstev, jsou bezesporu lité, anhydritové nivelační potěry. Podle odhadů dokonce 67% vůči 27% betonových potěrů a 6% suchých systémů. Tento trend ...
číst více

Jaký vliv má podlahové topení na podlahoviny.

13084 Zobrazení - Vytvořeno: 24.4.2016 • editováno: 9.10.2019

Teplota podlahy a podlahového topení - dovolené maximum teploty pro podlahy.  Zde na fotce vidíte jasný přiklad, jak to vypadat nemá. Paní reklamuje vinylovou podlahu, že se jí zvedají spoje ...
číst více

Jak snadno se (ne)pokládá masivní dřevěná podlaha. Otiskl časopis DOMO

12155 Zobrazení - Vytvořeno: 29.3.2016 • editováno: 22.9.2016

Zazvonil telefon a ozval se tak trochu zoufalý hlas: prosím tě, potřebuji nutně pomoc, chlapi si nějak nevědí rady s pokládkou dřevěné masivní podlahoviny. Nejde jim do sebe, říkají, že je to nějaká ...
číst více

Masivní dřevěné podlahy, co všechno mají vydržet?

8572 Zobrazení - Vytvořeno: 31.1.2016 • editováno: 31.1.2017

Chci dřevěnou podlahu, která vydrží vysokou zátěž. Dřevěné podlahy, které vydrží vysokou zátěž, masivní dřevěné podlahy, které nezničí žádný velký pes, nic je nepoškrábe a vydrží chůzi v botech. Také ...
číst více

Kde vzít podlaháře po roce 2025

6296 Zobrazení - Vytvořeno: 29.1.2016 • editováno: 23.9.2016

Budoucnost podlahářů aneb kde vzít podlaháře nebo šikovného řemeslníka vůbec po roce 2025 dále. Všichni dovozci, výrobci tlačí prodej podlah a chemie, pokud nezačneme přemýšlet do budoucna, nebude ...
číst více

Je opravdu cena tak důležitá pro získání veřejné zakázky? Otiskl časopis DOMO

7103 Zobrazení - Vytvořeno: 9.1.2016 • editováno: 23.9.2016

Jak to vlastně je s veřejnými zakázkami? Kdo má s výběrovým řízením veřejných zakázek zkušenosti, bude většinu odpovědí, které tu zazní, znát. Nebudu zde rozebírat zákazníky, kteří vyhledávají ...
číst více

Jaké podlahy jsou vhodné na podlahové topení? Tabulka podlah.

17395 Zobrazení - Vytvořeno: 23.10.2015 • editováno: 22.9.2016

Podlahy a podlahové topení. Jaké druhy podlahového topení rozeznáváme? Často se mi dostává dotazu od vás zákazníků a podlahářů, zda můžete tu nebo onu podlahu položit na podlahové topení. Zprvu ...
číst více

Časté chyby při nivelování podlahy a následky. Otiskl časopis DOMO

57982 Zobrazení - Vytvořeno: 7.9.2015 • editováno: 1.10.2016

Ve spolupráci s časopisem Domo jsme se zeptali výrobců a odborníků jak správně zacházet s nivelačními hmotami, jakých chyb se často dopouštíme a jaké to má následky.   Není podlahář, ...
číst více

Horké léto – jak v takovém počasí nivelovat podlahy?

7661 Zobrazení - Vytvořeno: 21.8.2015 • editováno: 22.9.2016

Letošní nadprůměrné letní dny, přidělali pár vrásek nejednomu podlaháři. Zvláště při přípravě podkladu před pokládkou podlah. Pokud je potřeba pod podlahovinu udělat nivelaci, v těchto horkých ...
číst více

KOREK co o korku možná nevíte, jak roste, jak se sklízí - korkové podlahy

11594 Zobrazení - Vytvořeno: 15.7.2015 • editováno: 23.9.2016

Korkové podlahy = zdraví a více pohodlí pro vaše tělo a domov. Kde se bere všechno z korku?  Přiblížím vám něco málo o materiálu, který mám moc rád pro jeho jedinečné vlastnosti a ...
číst více

Jak je to s měřením vlhkosti v podkladech

14479 Zobrazení - Vytvořeno: 9.3.2015 • editováno: 22.9.2016

Tabulka vlhkosti v podkladu v hmotnostních %  Vlhkost v podkladových vrstvách, kde se budou pokládat podlahy je daná NORMOU ČSN 74 4505 podlahy a společná ustanovení. Každý správný podlahář ...
číst více

Kam se jaká podlaha hodí nebo nehodí - přehledná tabulka

23348 Zobrazení - Vytvořeno: 4.1.2015 • editováno: 3.4.2017

Přehled podlah, kam jakou podlahu položit Nevíte si rady kam jakou podlahu položit? Kam se jaká podlaha hodí? Připravil jsem pro vás tabulku s podlahy a pár rad na začátek..na tabulku podlah kam ...
číst více

Mechanické vlastnosti podlah a kolečkové židle

15055 Zobrazení - Vytvořeno: 3.1.2015 • editováno: 8.1.2019

Máte židle na kolečkách? V tom případě nemůžete mít jakoukoliv podlahu. Mechanické vlastnosti nášlapných vrstev.   Odolnosti podlah proti opotřebení, soustředěnému tlaku a proti ...
číst více

Seznam 27 technických norem ČSN pro podlahy a podlaháře

13741 Zobrazení - Vytvořeno: 31.12.2014 • editováno: 25.3.2018

Seznam technických norem ČSN  Normy na podlahy, jak se posuzuje podklad, nivelační hmoty a jejich pevnost, rovinnost podkladu, pevnost podkladu, nebo normy na laminátové podlahy a koberce. ...
číst více

Nepodceňujte dilatace v podlaze

32670 Zobrazení - Vytvořeno: 23.11.2014 • editováno: 5.3.2019

Není dilatace jako dilatace   Každá podlaha je nějakým způsobem oddilatovaná. Podíváme se na dilatace v podlaze, které můžeme rozdělit do několika skupin. Budu se bavit o dilatacích ...
číst více

Podlahy pod TERMOKAMEROU

9821 Zobrazení - Vytvořeno: 20.4.2014 • editováno: 22.9.2016

Servis pro podlaháře s TERMOKAMEROU Co termokamera a podlahy, jak to spolu souvisí? S podlahami jsou ruku v ruce spojené podklady, na které se podlahy pokládají. Podklad pod ...
číst více

Proč se tohle muselo stát zrovna mě?

12845 Zobrazení - Vytvořeno: 14.4.2014 • editováno: 24.9.2016

Titulek je zavádějící, to bylo řečeno obrazně, nestalo se to mě, ale někomu jinému, nicméně každý asi už tuto větu někdy pronesl. Někdy se stane, že se něco prostě nepovede. Když se něco nepodaří, ...
číst více

Kdo umí lépe brousit dřevěné podlahy zákazník nebo podlahář?

11761 Zobrazení - Vytvořeno: 13.4.2014 • editováno: 20.3.2017

O broušení podlah něco vím, tedy myslel jsem si to. Na broušení dřevěných podlah je zapotřebí poměrně dost praxe a brusky v dobrém stavu. To že máte brusku, neznamená, že to umíte. Už jsem byl několikrát ...
číst více

VIDEOPODLAHY OLD

14880 Zobrazení - Vytvořeno: 26.2.2014 • editováno: 22.9.2016

PŮVODNÍ TEXT HLAVNÍ STRÁNKY VIDEOPODLAHY.cz   PŮVODNÍ TEXT HLAVNÍ STRÁNKY VIDEOPODLAHY.cz Vítej na videopodlahách Vše na podlahy a o podlahách  Najdeš tu spousty videí, fotek ...
číst více

O renovacích podlah napsal deník Mladá fronta DNES

12888 Zobrazení - Vytvořeno: 30.10.2013 • editováno: 22.9.2016

V mladé frontě DNES vyšel článek o renovacích podlah. Jaké podlahy se dají renovovat, jak a za kolik. Na tvorbě tohoto článku jsem se podílel a vy si ho můžete přečíst.  strana ...
číst více

Jak se dělá, jak se spraví, jak se pokládá, jak se opraví

22917 Zobrazení - Vytvořeno: 8.5.2013 • editováno: 22.9.2016

Spousta otázek, JAK? Dal jsem dohromady všechny dostupné otázky, které jsem za několik let dostal a na které jsem již odpovídal. Někdy to není opravdu jednoduché najít zlatou střední cestu, nebo ...
číst více

Pokládka PVC

17235 Zobrazení - Vytvořeno: 30.9.2012 • editováno: 25.9.2016

Jaké PVC podlahy položit do kuchyně nebo kanceláře? Když se rozhodnete pro pokládku PVC, je dobré si ujasnit několik důležitých informací. A to kam chcete PVC položit, jestli to bude předsíň, obývák, ...
číst více

Komentáře